Bộ 40 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 11 bài 4: những nước Đông phái nam Á (Cuối nỗ lực kỉ XIX-đầu cầm cố kỉ XX) gồm đáp án vừa đủ các cường độ giúp những em ôn trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 4.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm bài 4 sử 11


I, dìm biết

Câu 1. Giữa vậy kỉ XIX, những nước Đông phái mạnh Á trường thọ dưới chính sách xã hội nào?

A. Buôn bản hội nhà nghĩa

B. Tứ bản


Đáp án: D

Giải thích:

Đến giữa TK XIX, những nước ĐNA vẫn duy trì chế độ xã hội quân công ty phong kiến( SGK lịch sử vẻ vang 11- Trang 18)


Câu 2. Trong nửa sau ráng kỉ XIX, đất nước nào sinh sống Đông phái mạnh Á không trở thành thuộc địa của các nước phương Tây

A.Bru nây

B. Xin ga po

C. Xiêm

D. Mã Lai


Đáp án: C

Giải thích:

Dưới những chính sách ngoại giao khôn khéo, Xiêm đang trở thành nước duy nhất không trở thành thuộc địa(SGK lịch sử hào hùng 11- Trang 25)


Câu 3. Cuộc khởi nghĩa nào mở màn cho trào lưu đấu tranh kháng Pháp của quần chúng. # Lào?

A.Khởi nghĩa Pucômbô

B. Khởi nghĩa Chậupachay

C. Khởi nghĩa Ong Kẹo

D. Khởi nghĩa Phacađuốc

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Mở đầu cho số đông cuộc đấu tranh cản lại ách nô lệ hà tự khắc của Pháp nhân dân Lào đang mở cuộc khởi nghĩa thứ nhất dưới sự chỉ đạo của Pha-ca-đuốc(SGK lịch sử hào hùng 11- Trang 23)


Câu 4. Đến giữa cầm cố kỉ XIX, thực dân nào kết thúc việc lấn chiếm In-đô-nê-xi-a?

A. Hà Lan.

B. Pháp.

C. Nhân tình Đào Nha.

D. Tây Ban Nha.

Hiển thị lời giải

Đáp án: A

Giải thích:

Đến giữa nỗ lực kỉ XIX, thực dân Hà Lan đã ngừng việc xâm lăng In-đô-nê-xi-a


Câu 5. Cuối cố kỉ XIX, đế quốc nào đã gạt bỏ tác động của người thương Đào Nha và biến đổi Philippin thành ở trong địa?

A. Hà Lan.

B. Pháp.

C. Mỹ.

D. Tây Ban Nha.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Cuối nuốm kỉ XIX, Mỹ sẽ gạt bỏ tác động của nhân tình Đào Nha và thay đổi Phi-lip-pin thành ở trong địa


Câu 6. Vào cuối cầm cố kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đổi mới thuộc địa của nước nào?

A. Mĩ

B. Tây Ban Nha

C. Pháp

D. Anh

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Đến cuối thay kỉ XIX, Pháp đã kết thúc việc xâm lược và bước đầu thi hành thiết yếu sách tách bóc lột khai thác ở tía nước Đông Dương (SGK lịch sử hào hùng 11- Trang 19)


Câu 7. Giữa vậy kỉ XIX, chính sách phong con kiến ở Đông phái mạnh Á đã trong giai đoạn

A. Hình thành

B. Cải cách và phát triển cực thịnh

C. Khủng hoảng, suy thoái

D. Bước đầu phát triển

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Giữa vắt kỉ XIX, chính sách phong con kiến ở Đông phái mạnh Á sẽ trong tiến trình khủng hoảng, suy thoái và khủng hoảng nghiêm trọng trên tất cả các nghành nghề (SGK lịch sử hào hùng 11- Trang 18)


Câu 8. Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlôven sống Lào trong những năm 1901 – 1937 do ai lãnh đạo?

A. Phacađuốc

B. Ong Kẹo với Commađam

C. Pucômbô

D. Thiên hộ Dương

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlôven vì chưng Ong-kẹo cùng Com-ma-đam chỉ huy nổ ra năm 1901 và kéo dài đến năm 1937 (SGK lịch sử 11- Trang 24)


Câu 9. Đến giữa ráng kỉ XIX, Hà Lan xong xuôi việc đánh chiếm và thiết lập cấu hình nền thống trị thực dân trên tổ quốc nào

A.Phi-líp-pin

B. In-đô-nê-xi-a

C. Lào

D. Mi-an-ma

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Đến giữa cố gắng kỉ XIX, Hà Lan đã ngừng việc thôn tính và thiết lập nền thống trị tại chỗ này (SGK lịch sử vẻ vang 11- Trang 18)


Câu 10. Cuộc khởi nghĩa nào của dân chúng Cam-pu-chia tất cả sự links của nghĩa quân Trương Quyền sống Việt Nam?

A. Khởi nghĩa của A-cha Xoa.

B. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô.

C. Khởi nghĩa của Si-vô-tha.

C. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô ở Cam-pu-chia có sự liên kết của nghĩa quân Trương Quyền nghỉ ngơi Việt Nam


Câu 11. Cuộc khởi nghĩa nào của dân chúng Lào kéo dài hơn nữa 30 năm?

A. Khởi nghĩa của Ong Kẹo cùng Com-ma-đam.

B. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc.

C. Khởi nghĩa của Si-vô-tha.

D. Khởi nghĩa của A-cha Xoa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bôlôven do Ong-kẹo với Com-ma-đam chỉ đạo nổ ra năm 1901 và kéo dãn đến năm 1937 (SGK lịch sử hào hùng 11- Trang 24)


Câu 12. Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866-1867) sống Cam-pu-chia đã links chiến đấu phòng Pháp cùng với nghĩa quân làm sao ở Việt Nam?

A. Trương Định, Trương Quyền.

B. Trương Định, Võ Duy Dương.

C. Trương Quyền, Võ Duy Dương.

D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân.

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867) ngơi nghỉ Cam-pu-chia đã liên kết chiến đấu kháng Pháp với nghĩa quân của Trương Quyền, Võ Duy Dương ngơi nghỉ Việt Nam.


II, Thông hiểu

Câu 13. từ giữa thế kỉ XIX, những nước thực dân phương Tây đẩy mạnh xâm lược các nước Đông phái mạnh Á trong bối cảnh nào?

A. Các nước nhà phong loài kiến ở Đông phái nam Á đang rơi vào khủng hoảng.

B. Những nước châu Âu với Bắc Mỹ bắt đầu tiến hành bí quyết mạng bốn sản.

C. Ấn Độ, trung hoa đã cải tân thành công với giữ được chủ quyền dân tộc.

D. Các giang sơn phong kiến ở Đông phái nam Á đang phát triển thịnh đạt.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Từ giữa rứa kỉ XIX, những nước thực dân phương Tây tăng mạnh xâm lược những nước Đông phái mạnh Á trong toàn cảnh các tổ quốc phong loài kiến ở Đông phái mạnh Á đang rơi vào khủng hoảng.


Câu 14. trong số những biện pháp cách tân của vua Xiêm Ra-ma V là

A. Cải cách hành thiết yếu theo khuôn mẫu các nước phương Tây.

B. Công ty nước cố kỉnh độc quyền với tất cả các ngành ghê tế.

C. Xóa bỏ hoàn toàn thuế ruộng đất đối với nông dân.

D. Ban hành hiến pháp bắt đầu quy định chính sách cộng hòa.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Một trong số những biện pháp cải tân của vua Xiêm Ra-ma V là cải tân hành chủ yếu theo khuôn mẫu những nước phương Tây.


Câu 15. Xiêm là nước tốt nhất ở Đông nam giới Á không phát triển thành thuộc địa là do

A. Chế độ ngoại giao mềm dẻo, tinh khôn của vua Rama V

B. Xiêm đã tiến hành cuộc biện pháp mạng vô sản trên khắp cả nước

C. Bảo trì chế độ phong kiến chuyên chế.

D. Bức tốc khả năng quốc phòng

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: A

Giải thích:

Mặc dù chịu nhiều phụ thuộc về chủ yếu trị và tài chính vào Anh - Pháp, tuy vậy nhờ sự nước ngoài giao khéo léo của mình Xiêm là nước độc nhất ở Đông nam giới Á không biến đổi thuộc địa.


Câu 16. Để phát triển đất nước, bảo đảm an toàn nền độc lập, vua Rama IV đã tiến hành chủ trương

A. Cắt nhượng một số trong những vùng đất phụ thuộc cho thực dân Anh.

B. Open buôn bán, tận dụng sự kềm chế giữa những nước tứ bản.

C. Kêu gọi các nước tư bạn dạng đầu tứ vào Xiêm.

D. Xóa bỏ chính sách phong kiến, tùy chỉnh cấu hình chế độ cộng hòa.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Để cải tiến và phát triển đất nước, đảm bảo nền độc lập, vua Rama IV đã triển khai chủ trương mở cửa buôn bán, lợi dụng sự kềm chế giữa những nước bốn bản.


Câu 17. Sự khiếu nại nào khắc ghi Campuchia phát triển thành thuộc địa của Pháp?

A. Những giáo sĩ châu mỹ vào Campuchia truyền giáo

B. Pháp mang đến quân đột nhập vào Campuchia theo mặt đường thủy.

C. Pháp gây áp lực đè nén buộc vua Nôrômđô đồng ý quyền bảo hộ

D. Vua Nôrômđô kí với Pháp hiệp ước năm 1884

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

Sau khi gạt quăng quật sự tác động của Xiêm cùng với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc Nô-rôm-đô kí Hiệp cầu 1884, biến hóa Cam-pu-chia thành trực thuộc địa của Pháp (SGK lịch sử dân tộc 11- Trang 22)


Câu 18. thử thách lớn nhất đặt ra cho các nước Đông phái nam Á từ nửa thế kỉ XIX là

A. Nguy cơ bị thôn tính và biến thành thuộc địa của thực dân phương Tây.

B. Cơ chế phong kiến lâm vào khủng hoảng, suy yếu.

C. Xích míc gay gắt giữa dân chúng với chính quyền phong kiến cai trị.

D. Tiềm năng quốc chống yếu kém, cảm thấy không được khả năng hiện đại hóa.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: A

Giải thích:

Thách thức mập nhất đưa ra cho các nước Đông nam Á từ giữa thế kỉ XIX là nguy hại bị xâm lấn và trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây.


Câu 19. các biện pháp cách tân của vua Ra-ma V ngơi nghỉ Xiêm được triển khai trong bối cảnh

A. Thực dân Pháp sẽ tiến hành trận chiến tranh xâm lăng Xiêm.

B. Tổ quốc đứng trước sự việc đe dọa xâm nhập của chủ nghĩa thực dân.

C. Xiêm đã trở thành một nước nửa ở trong địa, nửa phong kiến.

D. Những nước khác ở châu Á đã trở thành thuộc địa của nhà nghĩa thực dân.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

Các biện pháp cách tân của vua Ra-ma V sinh hoạt Xiêm được thực hiện trong bối cảnh đất nước đứng trước sự đe dọa xâm nhập của chủ nghĩa thực dân.


Câu 20. những biện pháp cách tân của vua Ra-ma V sống Xiêm có ý nghĩa nào sau đây?

A. Gạt vứt hoàn toàn tác động của Anh đối với Xiêm.

B. Gạt quăng quật hoàn toàn ảnh hưởng của Pháp đối với Xiêm.

C. Đưa nước nhà trở thành một cường quốc tư bản chủ nghĩa.

D. Đưa non sông phát triển theo hướng tư bạn dạng chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Các biện pháp cải tân của vua Ra-ma V ngơi nghỉ Xiêm đưa quốc gia phát triển theo hướng tư bạn dạng chủ nghĩa


Câu 21. Nhận xét nào tiếp sau đây không đúng vào lúc nói về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông phái nam Á cuối vậy kỉ XIX- đầu nắm kỉ XX

A.Thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo tổn thất cho những nước đế quốc.

B. Phong trào diễn ra đơn lẻ, chưa tồn tại sự thống nhất giữa các địa phương

C. Phong trào ra mắt rộng lớn, liên kết đấu tranh vào cả nước

D. Hình thức đấu tranh hầu hết là đương đầu vũ trang

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: C

Giải thích:

Từ cuối vậy kỉ XIX mang lại đầu cố gắng kỉ XX, các phong trào giải phóng dân tộc ở những nước Đông phái nam Á diễn ra bé dại lẻ và chưa có sự thống tuyệt nhất trên cả nước.


Câu 22. chế độ ngoại giao của vua Ra-ma V ngơi nghỉ Xiêm có ý nghĩa sâu sắc nào sau đây?

A. Giúp Xiêm biến chuyển nước độc nhất vô nhị ở Đông phái nam Á giữ lại được độc lập.

B. Đưa nước nhà trở thành một đế quốc tư bạn dạng chủ nghĩa hùng mạnh.

C. Gạt quăng quật hoàn toàn tác động của Pháp so với Xiêm.

D. Gạt bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Anh đối với Xiêm.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Chính sách ngoại giao của vua Ra-ma V sống Xiêm góp Xiêm phát triển thành nước tuyệt nhất ở Đông nam giới Á duy trì được độc lập.


Câu 23. tại sao khách quan liêu nào khiến cho các phong trào đấu tranh chống Pháp của quần chúng Đông Dương cuối cố kỉnh kỉ XIX – đầu nắm kỉ XX phần nhiều bị thất bại?

A. Ra mắt lẻ tẻ, trường đoản cú phát.

B. Sự chênh lệch về tương quan lực lượng.

C. Thiếu tổ chức lãnh đạo với mặt đường lối đúng đắn.

D. Chuyên môn tổ chức tranh đấu thấp.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: B

Giải thích:

Nguyên nhân khách hàng quan khiến các trào lưu đấu tranh phòng Pháp của dân chúng Đông Dương cuối cụ kỉ XIX – đầu núm kỉ XX phần lớn bị thua là: sự chênh lệch về tương quan lực lượng.


Câu 24. Sự khiếu nại nào khắc ghi Lào chính thức bị biến thành thuộc địa của Pháp?

A. Pháp sáp nhập Lào vào Liên bang Đông Dương.

B. Pháp gạt bỏ tác động của triều Nguyễn thoát khỏi Lào.

C. Pháp buộc triều đình Luông-pha-bang chấp nhận sự bảo hộ.

D. Pháp kí cùng với Xiêm Hiệp ước năm 1893.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: D

Giải thích:

Sự khiếu nại Pháp kí cùng với Xiêm Hiệp cầu năm 1893 đã đánh dấu Lào thỏa thuận bị biến thành thuộc địa của Pháp


Câu 25. Trước họa mất nước và chính sách cai trị hà khắc của chính quyền đô hộ, cách biểu hiện của quần chúng. # Đông phái nam Á như vậy nào?

A. Tắt hơi phục trước quân xâm lược.

B. Rời quăng quật tổ quốc, đi chỗ khác sinh sống.

C. Đấu tranh phòng xâm lược, giải tỏa dân tộc.

D. Không xem xét chuyện cố kỉnh sự.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích:

Trước họa thoát nước và chính sách cai trị khắt khe của chính sách đô hộ quần chúng Đông phái mạnh Á đã chống chọi chống xâm lược, giải hòa dân tộc.


III, Vận dụng

Câu 26. Cuộc cải tân ở Xiêm và Duy tân Mậu Tuất ở trung hoa có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Ra mắt trong toàn cảnh chủ nghĩa thực dân tăng cường xâm lược nằm trong địa.

B. Được triển khai “từ dưới lên”, phụ thuộc vào quần chúng nhân dân.

C. Được triển khai thành công, góp phần bảo đảm an toàn nền độc lập dân tộc.

D. Góp thêm phần đưa giang sơn trở thành cường quốc tư bạn dạng chủ nghĩa.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích:

Cuộc cách tân ở Xiêm với Duy tân Mậu Tuất ở trung quốc có điểm tương đồng là: diễn ra trong bối cảnh chủ nghĩa thực dân tăng cường xâm lược nằm trong địa.


Câu 27. Điểm tương đương của cuộc Duy tân Minh TRị sống Nhật bạn dạng và cách tân ở Xiêm cuối thay kỉ XIX là gì?

A. Xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, không ngừng mở rộng quan hệ cùng với phương Tây

B. Tiến hành cải cách khi khu đất nước đang trở thành thuộc địa của tư bạn dạng phương Tây.

C. Nhận ra viện trợ của các nước tư bản phương Tây để cải cách và phát triển kinh tế

D. Tiến hành cách tân và ra khỏi sự xâm lấn của phương Tây

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Điểm thông thường của hai đất nước đó đó là đều thực hiện cải cách và bao gồm những cơ chế ngoại giao ranh mãnh giúp mình ra khỏi sự chịu ràng buộc vào phương Tây


Câu 28. cơ chế thuộc địa của thực dân phương Tây nghỉ ngơi Đông nam giới Á gồm điểm tầm thường là

A. Không mở mang nntt ở trực thuộc địa.

B. Liên quan sự phát triển của kinh tế thuộc địa.

C. Vơ vét gớm tế, đàn áp nhân dân, phân chia để trị.

D. Bảo tồn văn hóa truyền thống lịch sử thuộc địa.

Hiển thị giải đáp

Đáp án: C

Giải thích:

Chính sách trực thuộc địa của thực dân phương Tây ngơi nghỉ Đông phái mạnh Á bao gồm điểm tầm thường là vơ vét, bọn áp, phân tách để trị.


Câu 29. Ý nào không hẳn là nguyên nhân khiến cho Đông nam Á bị công ty nghĩa thực dân xâm lược?

A. Chế độ phong kiến ở Đông phái nam Á đang khủng hoảng, suy yếu

B. Đông nam Á nhiều tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, địa điểm địa lí thuận lợi

C. Khoanh vùng Đông phái mạnh Á có thị trường tiêu thu rộng lớn, nhân lực dồi dào

D. Các nước Đông phái nam Á cải tiến và phát triển theo con phố tư bạn dạng chủ nghĩa nhưng mà còn chậm

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Từ cuối vậy kỉ XIX mang đến giữa thay kỉ XX, các nước Đông nam Á gia hạn chế độ phong kiến lạc hậu, mang dù có khá nhiều tài nguyên và vị trí tiện lợi nhưng kinh tế chưa phát triển.


Câu 30. Trong toàn cảnh chung của các nước Đông nam Á cuối cụ kỉ XIX - đầu cụ kỉ XX, Nhật bản và Xiêm ra khỏi thân phận nằm trong địa vì

A. Tổ chức, chỉ huy nhân dân pk chống xâm lược.

B. Tiến hành biện pháp nhượng - cắt đất cho những nước phương Tây

C. Thường xuyên đóng cửa, bảo trì chế độ phong con kiến cũ

D. Tiến hành cải cách tổ quốc theo hướng tư bạn dạng chủ nghĩa

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích:

Mặc mặc dù nằm trong số các đất nước bị thực dân châu âu nhòm ngó nhưng lại Xiêm cùng Nhật đã kịp thời tiến hành những cách tân tiến bộ, thực hiện những cuộc giải pháp mạng tứ sản nhằm không bị nhờ vào bởi những nước tư bản.

Xem thêm: Cách dịch biển số xe máy - học cách dịch biển số xe


Câu 31. nội dung nào không đề đạt đúng lý do dẫn tới việc thất bại của các trào lưu đấu tranh yêu nước làm việc Lào đầu nỗ lực kỉ XX?

A. Phong trào diễn ra lẻ tẻ, trường đoản cú phát.

B. Sự chênh lệch phệ về tương quan lực lượng.

C. Thiếu tổ chức lãnh đạo thống tốt nhất với mặt đường lối đúng đắn.

D. Các phong trào đấu tranh không nhận được sự ủng hộ của nhân dân.

Hiển thị câu trả lời

Đáp án: D

Giải thích:

- tại sao dẫn đến sự thất bại của các phong trào đấu tranh yêu thương nước ngơi nghỉ Lào đầu cầm kỉ XX:

+ Phong trào diễn ra lẻ tẻ, tự phát.

+ Sự chênh lệch lớn về tương quan lực lượng.

+ Thiếu tổ chức lãnh đạo thống nhất với mặt đường lối đúng đắn.


Câu 32. Cuộc Duy tân Minh Trị và cách tân ở Xiêm đều mang tính chất là.

A. Cách mạng tư sản triệt để

B. Hóa giải dân tộc

C. Giải pháp mạng tứ sản không triệt để

D. Bí quyết mạng vô sản

Hiển thị lời giải

Đáp án: C

Giải thích:

Mặc dù triển khai hang loạt cải cách tiến cỗ về gớm tế, bao gồm trị, văn hóa- giáo dục nhưng nhì cuộc bí quyết mạng này được call là cuộc bí quyết mạng tứ sản không triệt để vì: không triệt để thu tiêu gia thế phong kiến…


Câu 33. vị sao Xiêm bên trong sự tranh chấp của anh ấy và Pháp nhưng mà vẫn giữ lại được nền độc lập?

A. Nhờ vào sự giúp đỡ của đế quốc Mĩ

B. Thực hiện quân đội táo tợn để rình rập đe dọa Anh và Pháp

C. Giảm cho Anh với Pháp một nửa lãnh thổ

D. Chế độ ngoại giao mềm dẻo

Hiển thị lời giải

Đáp án: D

Giải thích:

Vua Ra-ma quánh biệt để ý đến hoạt hễ ngoại giao,nhờ chế độ ngoại giao mượt dẻo, tận dụng vị trí “đệm” giữa 2 nước anh và Pháp vừa cắt nhượng một trong những vùng đất dựa vào để giữ lại gìn độc lập đất nước. (SGK lịch sử hào hùng 11- trang 25)


Câu 34: Triều đại làm sao của vương quốc Xiêm sẽ theo đuổi cơ chế đóng cửa ngăn cản thương nhân giáo sĩ châu âu vào Xiêm?

A. Triều đại Ra-ma.

B. Triều đại Ra-ma IV.

C. Triều đại Ra-ma V.

D. Tất cả các triều đại trên.

Hiển thị giải đáp

Câu 35: Trong cơ chế đối ngoại của mình, vua Ra-ma V của Xiêm không ngừng mở rộng quan hệ ngoại giao với những nước nào?

A. Những nước Anh với Pháp.

B. Các nước Âu - Mĩ.

C. Các nước Anh, Pháp, Hà Lan.

D. Những nước Mĩ - Nhật Bản.

Hiển thị giải đáp

Câu 36: trường đoản cú nửa sau nắm kỉ XIX, các nước Đông Dương trở thành thuộc địa của

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Hà Lan

D. Thực dân Tây Ban Nha

Hiển thị đáp án

Câu 37: Sự kiện trông rất nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1863?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải gật đầu đồng ý quyền bảo hộ của chúng

B. Bao gồm phue Campuchia kí hiệp ước chính thức trở thành trực thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ bạo dạn mẽ, mở rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa vạc triển khỏe khoắn ở vùng biên giới giáp Việt Nam

Hiển thị đáp án

Câu 38: Sự kiện trông rất nổi bật nào diễn ra ở Campuchia năm 1884?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải đồng ý quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước thỏa thuận trở thành thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ mạnh bạo mẽ, lan rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phạt triển mạnh khỏe ở vùng biên cương giáp Việt Nam

Hiển thị câu trả lời

Câu 39: tại sao chủ yếu đuối dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa ở Campuchia bùng phát cuối vắt kỉ XIX là do

A. Chế độ thống trị, tách bóc lột nghiêm ngặt của thực dân Pháp

B. Kẻ thống trị phong kiến câu kết với thực dân Pháp

C. Ách áp bức tách bóc lột nặng nài của cơ chế phong kiến

D. Dân chúng bất bình trước thể hiện thái độ nhu nhược của hoàng tộc

Hiển thị lời giải

Câu 40: Cuộc khởi nghĩa của quần chúng. # Campuchia phòng hực dân Pháp rong trong những năm 1863 – 1866 vì ai lãnh đạo?

A. Acha Xoa

B. Pucômbô

C. Commađam

D. Sivôtha

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu núm kỉ XX) có đáp án

Trắc nghiệm bài bác 6: cuộc chiến tranh thế giới đầu tiên (1914-1918) gồm đáp án

Trắc nghiệm bài bác 7: đông đảo thành tựu văn hóa thời cận đại gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 8: Ôn tập lịch sử vẻ vang thế giới cận đại gồm đáp án

Trắc nghiệm bài xích 9: phương pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 cùng cuộc đấu tranh bảo đảm cách mạng (1917-1921) có đáp án

*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kiến thức

74 câu Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 4 gồm đáp án 2023: các nước Đông phái mạnh Á (Cuối cố kỉ XIX - đầu gắng kỉ XX)


dinnerbylany.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ câu hỏi trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 11 bài 4: các nước Đông nam Á (Cuối cố gắng kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) chọn lọc, bao gồm đáp án. Tài liệu tất cả 74 thắc mắc trắc nghiệm rất hay bám đít chương trình sgk lịch sử hào hùng 11. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài bác 4 tất cả đáp án này để giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt hiệu quả cao trong bài bác thi trắc nghiệm môn lịch sử dân tộc 11.

Mời quí độc giả tải xuống để xem không hề thiếu tài liệu Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài 4 có đáp án: các nước Đông phái nam Á (Cuối cố kỉnh kỉ XIX - đầu thế kỉ XX):

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11

Bài giảng lịch sử dân tộc 11 bài xích 4: các nước Đông phái mạnh Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)

Bài 4: các nước Đông nam giới Á (Cuối ráng kỉ XIX - đầu cố gắng kỉ XX)

A. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN VÀO CÁC NƯỚC ĐÔNG phái nam Á

Câu 1: Sau trận chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Philipin đã trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

A. Mĩ

B. Tây Ban Nha

C. Anh

D. Pháp

Đáp án:

Từ giữa nắm kỉ XVI, Philippin đã trở nên thực dân Tây Ban Nha thống trị. Sau cuộc chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898), Mĩ sẽ gạt vứt được tác động của Tây Ban Nha, chấm dứt quá trình xâm lược, thay đổi Philippin thành nằm trong địa của bản thân ở khoanh vùng Đông phái nam Á

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 2: trường đoản cú nửa sau rứa kỉ XIX, những nước Đông Dương thay đổi thuộc địa của nước thực dân nào?

A. Thực dân Anh

B. Thực dân Pháp

C. Thực dân Hà Lan

D. Thực dân Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ nửa sau cầm kỉ XIX, thực dân Pháp đang tiến hành trận đánh tranh xâm lược tía nước Đông Dương (Việt Nam, Lào, Campuchia). Đến cuối nạm kỉ XIX, quy trình này đã được hoàn thành. Liên bang Đông Dương nằm trong Pháp được thành lập

Đáp án nên chọn là: B

Câu3: phần lớn nước như thế nào ở Đông nam Á bị thực dân Pháp xâm lược?

A. Việt Nam, Lào ,Cam-pu-chia.

B. Việt Nam, Lào, Miến Điện.

C. Việt Nam, Cam-pu-chia, Thái Lan.

D. Việt Nam, Phi-lip-pin, Lào.

Đáp án:

Ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia là đối tượng người tiêu dùng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối vắt kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và ban đầu thi hành thiết yếu sách bóc lột, khai quật thuộc địa.

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 4: giang sơn nào ở khu vực Đông nam Á cuối cố gắng kỉ XIX đã trở nên sáp nhập vào cương vực Ấn Độ ở trong Anh?

A. Ma-lai-xi-a

B. Xin-ga-po

C. Miến Điện

D. Campuchia

Đáp án:

Năm 1885, thực dân Anh đã kết thúc quá trình buôn bản tính Miến Điện với sáp nhập nước này thành một tỉnh của Ấn Độ ở trong Anh

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 5: thử thách lớn nhất đề ra cho những nước Đông nam giới Á từ giữa thế kỉ XIX là

A. Đứng trước nguy cơ tiềm ẩn bị các nước phương tây xâm lược

B. Cơ chế phong kiến rơi vào cảnh khủng hoảng, suy yếu

C. Xích míc trong nước gay gắt làm bùng nổ phong trào đấu tranh chống triều đình phong kiến

D. Năng lực quân sự, quốc chống yếu kém đòi hỏi nguồn vốn mập để tiến bộ hóa

Đáp án:

Từ giữa cố kỉ XIX, nhà nghĩa tư phiên bản tiến dần dần lên quy trình chủ nghĩa đế quốc. Yêu cầu tìm kiếm thị trường, nguyên liệu, nhân công giá thấp đã thúc đẩy các nước đế quốc nhanh lẹ tiến hành xâm lược khu vực Đông phái nam Á. Nguy hại bị xâm lược, mất đi nền độc lập là thách thức lớn nhất đưa ra cho các nước Đông phái nam Á tại thời gian đó.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 6: Nhiệm vụ lịch sử gì đưa ra đối với các dân tộc Đông phái nam Á trước cuộc xâm lược của thực dân phương Tây?

A. Cơ chế ngoại giao khôn khéo, mở rộng quan hệ thương mại với các nước.

B. Dựa trên cơ sở bên nước phong kiến, tổ chức nhân dân đao binh chống xâm lược.

C. Tiếp tục duy trì chế độ thiết yếu trị cũ, hợp tác ký kết với các nước thực dân.

D. Cải cách kinh tế, bao gồm trị - buôn bản hội. Đoàn kết dân tộc, đứng lên đấu tranh đảm bảo an toàn độc lập.

Đáp án:

Từ giữa cố kỉ XIX, khi các nước tư bạn dạng Âu, Mĩ phát triển nên đua nhau xâm lăng thuộc địa. Trong những lúc đó, các nước Đông nam giới Á đang rơi vào hoàn cảnh khủng hoảng kinh tế tài chính - bao gồm trị, nhân dân xích míc với thành phần cầm quyền &r
Arr; các nước Đông phái nam Á biến chuyển miếng mồi ngon bự bở cho những nước tư bạn dạng phương Tây.

&r
Arr; Yêu ước đặt ra lúc này cho các dân tộc Đông nam Á trước cuộc xâm lược của những nước châu âu là cần cải cách kinh tế, bao gồm trị - xã hội và liên kết dân tộc, đấu tranh bảo vệ độc lập.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 7: lý do chủ yếu khiến các nước phương Tây ra quyết định dùng vũ lực để cấp tốc chóng hoàn thành xâm lược Đông nam Á?

A. Nhu yếu về nguồn nguyên liệu, thị trường, nhân công lúc tiến lên chủ nghĩa đế quốc

B. Sự khủng hoảng rủi ro của cơ chế phong kiến ở những nước Đông nam giới Á

C. Nguồn nguyên liệu dồi dào, nhân công giá chỉ rẻ, thị trường rộng béo của Đông nam giới Á

D. Sự suy yếu của những nước Đông nam Á

Đáp án:

Từ giữa cố kỉ XIX, công ty nghĩa tư phiên bản tiến dần lên chủ nghĩa đế quốc, nhu yếu về thị trường, nguyên vật liệu và nhân công tăng thêm trong khi phần đông nguồn lực sống trong nước ko thể đáp ứng nhu cầu đủ. Vì chưng đó những nước thực dân phương tây buộc phải thực hiện vũ lực để cấp tốc chóng hoàn thành xâm lược Đông phái nam Á để biến đổi nơi trên đây thành thị trường tiêu thụ và nơi cung ứng nguyên liệu cho thiết yếu quốc

Đáp án yêu cầu chọn là: A

Câu 8: phương pháp xâm nhập của những nước thực dân châu mỹ vào khoanh vùng Đông nam giới Á ở vắt kỉ XVI-XVII gồm điểm gì khác so cùng với nửa cuối gắng kỉ XIX?

A. Xâm nhập trải qua con mặt đường truyền đạo

B. Xâm nhập thông qua con đường buôn bán

C. Xâm nhập thông qua con con đường truyền đạo với buôn bán

D. Xâm nhập bởi việc thực hiện vũ lực

Đáp án:

Sau các cuộc phát con kiến địa lý nắm kỉ XV-XVI, những nước thực dân phương Tây vẫn đẩy mạnh vận động xâm nhập vào khu vực Đông phái nam Á thông qua con con đường truyền đạo và sắm sửa (hoạt động của người tiêu dùng thương mại như Đông Ấn Hà Lan, Đông Ấn Anh, Đông Ấn Pháp…). Còn từ nửa sau ráng kỉ XIX, những nước này lại sử dụng vũ lực để chấm dứt quá trình thôn tính Đông phái nam Á

Đáp án nên chọn là: C

Câu 9: từ giữa thế kỉ XIX, chính sách phong con kiến ở Đông phái nam Á như vậy nào?

A. Khủng hoảng rủi ro triền miên.

B. Những bước đầu tiên phát triển.

C. Cách tân và phát triển thịnh vượng.

D. Mới hình thành.

Đáp án:

Từ giữa vắt kỉ XIX, chính sách phong con kiến vẫn giữ địa vị thống trị ở các nước Đông nam Á và đều rơi vào cảnh tình trạng rủi ro khủng hoảng triền miên về chính trị, ghê tế, xóm hội.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 10: Đặc điểm quy trình xâm lược của những nước đế quốc ở khoanh vùng Đông nam giới Á?

A. Diễn ra nhanh, dồn dập.

B. Có sự tranh chấp giữa những nước.

C. Kéo dài liên tục từ nạm kỉ XVI cho hết gắng kỉ XIX.

D. Sự phân loại thuộc địa giữa các nước đế quốc ko đồng đều.

Đáp án:

Dựa vào bảng thống kê dưới đây rút ra thừa nhận xét như sau:

- quy trình xâm lược của những nước đế quốc ở khu vực Đông phái nam Á diễn ra liên tục, kéo dài từ ráng kỉ XVI cho hết thay kỉ XIX. &r
Arr; Đáp án C đúng.

- Đáp án A: quy trình xâm lược không ra mắt nhanh, dồn dập cơ mà nó kéo dài, bền vững từ cụ kỉ XVI đến cụ kỉ XIX.

- Đáp án B: sự tranh chấp giữa những nước chỉ diễn ra ở Xiêm, giữa thực dân Anh và Pháp.

- Đáo án D: Sự phân chia thuộc địa giữa những nước đế quốc tại khu vực Đông phái mạnh Á là đồng đều. Lúc mỗi nước đế quốc thực dân hầu như sở hữu mang đến mình ít nhất một giang sơn thuộc địa.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 11: Đến cuối núm kỉ XIX, non sông nào ở khu vực Đông phái mạnh Á vẫn tồn tại giữ được nền chủ quyền tương đối về thiết yếu trị?

A. Philippin

B. Ma-lai-xi-a

C. Xiêm

D. In-đô-nê-xi-a

Đáp án:

Với chính sách ngoại giao mượt dẻo, khôn khéo của Rama V, đến cuối cầm cố kỉ XIX, Xiêm là non sông duy độc nhất ở khu vực Đông phái nam Á vẫn còn đấy giữ được nền chủ quyền tương đối về chính trị

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 12: Nước nào ở Đông nam giới Á không thay đổi thuộc địa của thực dân phương Tây?

A. Mã lai.

B. Xiêm.

C. Brunây.

D. Xingapo

Đáp án:

Từ giữa cố kỉnh kỉ XIX, những nước thực dân phương Tây không ngừng mở rộng và từng bước kết thúc việc xâm lược những nước Đông nam giới Á (trừ Xiêm).

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 13: Đến giữa rứa kỉ XIX, nước thực dân nào đã xong xuôi việc xâm lược và tùy chỉnh thiết lập sự giai cấp ở In-đô-nê-xi-a?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Người tình Đào Nha

D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Từ hết sức sớm các nước thực dân đã xuất hiện ở In-đô-nê-xi-a. Đến giữa thế kỉ XIX, Hà Lan đã từng có lần bước gạt bỏ tác động của người thương Đào Nha, Anh để kết thúc việc xâm chiếm và thiết lập cấu hình sự giai cấp trên đất nước này

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 14: Năm 1885, nước thực dân nào đã hoàn thành việc xâm lăng và thiết lập sự thống trị ở Miến Điện?

A. Anh

B. Hà Lan

C. Pháp

D. Tây Ban Nha

Đáp án:

Ở Miến Điện (nay là Mi-an-ma), từ thời điểm năm 1824 mang đến năm 1885, thực dân Anh đã thực hiện 3 trận đánh tranh xâm lược. Năm 1885, Anh làng tính Miến Điện rồi xáp nhập nước này vào thành một tỉnh của Ấn Độ thuộc Anh.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 15: Đâu là điều kiện khách quan tiện lợi để các nước thực dân có thể nhanh chóng kết thúc quá trình xâm lấn Đông phái mạnh Á?

A. Ưu thay về vũ khí hiện tại đại

B. Sự khủng hoảng rủi ro trầm trọng ở những nước Đông nam Á

C. Sự phú quý về các nguồn tài nguyên

D. Sự non yếu đuối của các trào lưu đấu tranh ở Đông nam Á

Đáp án:

Nhân cơ hội chế độ phong kiến ở những nước Đông phái mạnh Á đang lâm vào cảnh cuộc khủng hoảng trầm trọng trên tấ cả các nghành nghề chính trị, ghê tế, làng hội, những nước thực dân châu âu đã lập cập mở rộng lớn và xong xuôi việc xâm lược những nước Đông nam Á (trừ Xiêm).

Đáp án nên chọn là: B

Câu 16: Đâu không phải là nguyên nhân khiến các nước châu Âu - Mĩ tăng mạnh xâm lược Đông nam giới Á giữa nỗ lực kỉ XIX?

A. Đông nam Á gồm vị trí kế hoạch quan trọng

B.Đây là khoanh vùng giàu tài nguyên thiên nhiên, tất cả nền văn hóa truyền thống lâu đời

C. Các nước Đông nam giới Á lâm vào cảnh tình trạng bự hoảng

D. Những nước Âu - Mĩ đang thực hiện cách mạng bốn sản nên rất yêu cầu thuộc địa với thị trường.

Đáp án:

Từ giữa thay kỉ XIX, những nước châu Âu với Bắc Mĩ căn bản hoàn thành phương pháp mạng tư sản. Chính vì thế rất bắt buộc thị trường, nằm trong địa nên tăng mạnh xâm lược thuộc địa, trong những số đó có khoanh vùng Đông nam giới Á. Do:

- Đông nam giới Á tất cả vị trí chiến lược quan trọng.

- giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.

- các nước Đông phái nam Á đang rủi ro khủng hoảng triền miên về thiết yếu trị, gớm tế, làng hội.

- Đáp án D: “Các nước Âu - Mĩ đang tiến hành cách mạng tư sản” là sai. Đến giữa cố kỉnh kỉ XIX, những nước Âu - Mĩ vẫn căn bản hoàn thành bí quyết mạng bốn sản.

Đáp án nên chọn là: D

Câu 17: lý do ở cuối vắt kỉ XIX - đầu vắt kỉ XX, Xiêm được xem là nước đệm thân hai quyền lực đế quốc Anh và Pháp?

A. Xiêm bao gồm vị trí nằm giữa khoanh vùng thuộc địa của anh ý và Pháp sinh sống Đông nam Á

B. Anh và Pháp thỏa thuận không biến hóa Xiêm thành trực thuộc địa riêng

C. Xiêm tất cả biên giới cạnh bên thuộc địa Đông Dương của Pháp

D. Xiêm tất cả biên giới sát thuộc địa Mã Lai cùng Miến Điện của Anh

Đáp án:

&r
Arr; Vị trí tiện lợi đã cho phép Xiêm biến “khu đệm” trong dục tình với những nước phương Tây, đa số là Anh cùng Pháp. Chính ưu thế này đã hỗ trợ Xiêm lợi dụng giỏi sự kiềm tỏa của khá nhiều nước tư bạn dạng để trải qua đó bảo toàn tự do thực sự của dân tộc

Đáp án nên chọn là: A

Câu 18: vì sao Xiêm là nước tuyệt nhất ở Đông nam giới Á duy trì được nền hòa bình tương đối về thiết yếu trị?

A. Bởi Xiêm là “vùng đệm” của đế quốc Anh cùng Pháp.

B. Xiêm gật đầu cắt đất cầu hòa với những nước đế quốc để làm tiếp nền độc lập.

C. Xiêm là một trong những nước bao gồm tiềm lực tởm tế, quốc phòng mạnh.

D. Do chế độ ngoại giao khôn khéo, mềm mỏng của vua Ra-ma V.

Đáp án:

Trong nửa sau thay kỉ XIX, khi những nước Đông phái mạnh Á đều biến chuyển thuộc địa của thực dân Âu - Mĩ, Xiêm là nước tốt nhất giữ được nền tự do tương đối về bao gồm trị. Vì

- Đáp án A: Xiêm biến chuyển “vùng đệm” của đế quốc Anh với Pháp, cơ mà Xiêm vẫn biến hóa tối tượng của những nước đế quốc xâm lược. Ngược lại, Xiêm vẫn có chế độ ngoại giao mượt dẻo, khôn khéo, tận dụng vị trí thuận tiện này nhằm bảo toàn độc lập thực sự của dân tộc. &r
Arr; Đáp án D đúng.

- Đáp án B: Xiêm không còn “cắt đất ước hòa với những nước đế quốc”, mà lại chỉ cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc vào (vốn là giáo khu của Cam-pu-chia, Lào, Mã Lai).

- Đáp án C: mang lại giữa nạm kỉ XIX, Xiêm tương tự như các nước Đông phái nam Á khác. Cũng rơi vào hoàn cảnh tình trạng khủng hoảng rủi ro và đứng trước nguy cơ xâm lược của những nước đế quốc. Nhưng lại vua Ra-ma V đã triển khai hàng loạt các cải cách tiến cỗ trên tất cả các mặt, đưa quốc gia phát triển. Đặc biệt là cơ chế ngoại giao khôn khéo, mượt dẻo. &r
Arr; Đáp án D đúng.

Đáp án phải chọn là: D

B. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA NHÂN DÂN CAMPUCHIA

Câu 1:Trước lúc bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, Campuchia là vùng ảnh hưởng của nước nào?

A. Xiêm

B. Việt Nam

C. Anh

D. Người thương Đào Nha

Đáp án:

Trước lúc bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp, mặc dù vẫn duy trì được nền chủ quyền nhưng trên thực tế Campuchia là vùng ảnh hưởng của Xiêm

Đáp án phải chọn là: A

Câu 2:Năm 1863 ở Campuchia đã diễn ra sự kiện nổi bật gì?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải chấp nhận quyền bảo hộ của chúng

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước ưng thuận trở thành trực thuộc địa của Pháp

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ dũng mạnh mẽ, mở rộng khắp cả nước

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa phân phát triển khỏe khoắn ở vùng biên thuỳ giáp Việt Nam

Đáp án:

Năm 1863, Pháp gây áp lực nặng nề buộc vua Campuchia là Nô-rô-đôm phải đồng ý quyền bảo lãnh của bọn chúng ở nước nhà này

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 3: Sự kiện rất nổi bật nào ra mắt ở Campuchia năm 1863?

A. Thực dân Pháp buộc Campuchia phải gật đầu quyền bảo lãnh của chúng.

B. Chính phủ Campuchia kí hiệp ước chấp nhận trở thành nằm trong địa của Pháp.

C. Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha bùng nổ to gan mẽ, lan rộng khắp cả nước.

D. Cuộc khởi nghĩa của Acha Xoa vạc triển trẻ khỏe ở vùng biên thuỳ giáp Việt Nam.

Đáp án:

Năm 1863, Pháp gây áp lực đè nén buộc vua Cam-pu-chia là Nô-rô-đôm phải gật đầu đồng ý quyền bảo hộ của chúng.

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 4: Sự kiện nào lưu lại Campuchia chính thức bị biến thành thuộc địa của thực dân Pháp?

A. Pháp sáp nhập Campuchia vào Liên bang Đông Dương

B. Pháp gạt bỏ tác động của Xiêm thoát ra khỏi Campuchia

C. Pháp gây áp lực buộc vua Nô-rô-đôm gật đầu quyền bảo hộ

D. Vua Nô-rô-đôm kí với Pháp Hiệp ước năm 1884

Đáp án:

Sau lúc gạt bỏ tác động của Xiêm đối với triều đình Phnôm Pênh, Pháp buộc vua Nô-rô-đôm kí Hiệp ước 1884, chính thức biến Campuchia thành thuộc địa của Pháp

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5:Mở đầu cho phong trào đấu tranh chống Pháp của dân chúng Campuchia là

A. Khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha

B. Khởi nghĩa của A-cha Xoa

C. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô

D. Khởi nghĩa của Pha-ca-đuốc

Đáp án:

Mở đầu cho phong trào đấu tranh phòng Pháp của dân chúng Campuchia là cuộc khởi nghĩa to của Hoàng thân Si-vô-tha, kéo dài hơn nữa 30 năm (1861 - 1892).

Đáp án nên chọn là: A

Câu 6: Cuộc khởi nghĩa của quần chúng. # Campuchia chống thực dân Pháp trong những năm 1863 – 1866 vị ai lãnh đạo?

A. Pucômbô

B. Acha Xoa

C. Commađam

D. Sivôtha

Đáp án:

Trong trong thời gian 1863 – 1866, cuộc khởi nghĩa vì Acha Xoa lãnh đạo đã ra mắt ở những tỉnh gần kề với biên thuỳ Việt Nam, gây cho Pháp nhiều tổn thất lớn.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 7: Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha kháng thực dân Pháp sinh hoạt Campuchia cuối cụ kỉ XIX nổ ra vượt trội nhất ở đâu?

A. Xiêm Riệp và U-đông

B. U-đông và Phnôm Pênh

C. Khăm Muộn cùng Xiêm Riệp

D. Phnôm Pênh và Khăm Muộn

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha kháng thực dân Pháp sống Campuchia cuối gắng kỉ XIX nổ ra vượt trội nhất ở nuốm đô U-đông với Phnôm Pênh.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: Lực lượng nghĩa quân nào ở nước ta đã links với nghĩa binh của Pu-côm-bô sinh hoạt Campuchia trong số những năm 1866 - 1867?

A. Trương Định, Trương Quyền

B. Trương Định, Võ Duy Dương

C. Trương Quyền, Võ Duy Dương

D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân

Đáp án:

Năm 1866, Pu-côm-bô vẫn phát rượu cồn khởi nghĩa kháng Pháp cùng lập địa thế căn cứ ở Tây Ninh. Trương Quyền và Võ Duy Dương đã links với nghĩa quân đánh Pháp. Cuộc khởi nghĩa là biểu tượng về liên minh chiến tranh của nhân dân hai nước vn và Campuchia vào cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp xâm lược

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 9: tín đồ liên lạc với Pu-côm-bô (Cam-pu-chia) để tổ chức triển khai kháng chiến là

A. Trương Định

B. Trương Quyền

C. Phan Tôn

D. Nguyễn Hữu Huân

Đáp án:

Ở ba tỉnh miền tây nam Kì, con trai Trương Định là Trương Quyền đưa một bộ phận nghĩa binh lên Tây Ninh lập địa thế căn cứ mới. Ông còn liên hệ với Pu-côm-bô để tổ chức chống Pháp.

Đáp án phải chọn là: B

Câu 10: dấn xét nào sau đây không phản ảnh đúng ý nghĩa sâu sắc của các phong trào đấu tranh chống Pháp sống Campuchia cuối vậy kỉ XIX?

A. Đều thể hiện niềm tin yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của dân chúng Campuchia

B. Cho biết thêm sự khủng hoảng rủi ro về mặt đường lối đấu tranh giải phóng dân tộc ở Campuchia

C. Làm cho chậm cách tiến xâm lăng của thực dân Pháp nghỉ ngơi Campuchia

D. Cuộc chiến đấu ở Campuchia muốn thắng lợi phải có sự kết đoàn với Việt Nam

Đáp án:

Phong trào chiến đấu chống Pháp sinh sống Campuchia cuối núm kỉ XIX sẽ thể hiện lòng tin yêu nước, ý chí đấu tranh kiên định của nhân dân Campuchia; gây mang đến thực dân Pháp nhiều tổn thất, thông qua đó làm chậm cách tiến xâm lược của chúng. Sự đại bại của các trào lưu đấu tranh cũng đồng thời cho thấy sự sự khủng hoảng về đường lối tranh đấu giải phóng dân tộc bản địa ở Campuchia. Còn vụ việc liên minh với việt nam không nên là yếu ớt tố đảm bảo cho thành công của phong trào đấu tranh sinh hoạt Campuchia. Vì chưng trên thực tế, thời gian này có không ít cuộc khởi nghĩa tất cả sự liên minh chiến đấu giữa Campuchia và việt nam nhưng đều thất bại

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 11: hành vi nào phản hình ảnh đúng sự cỗ vũ của dân chúng Việt Nam đối với cuộc khởi nghĩa của Pucômbô?

A. Nhân dân tía tỉnh miền Đông nam Kì thường xuyên xuyên cung cấp vũ khí, đạn dược đến nghĩa quân.

B. Nhân dân bố tỉnh miền tây nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí mang lại nghĩa quân.

C. Nhân dân sáu tỉnh phái mạnh Kì tiếp tục tham gia đào tạo quân sự, cung cấp lương thực đến nghĩa quân.

D. Nhân dân cha tỉnh miền tây nam Kì hay xuyên phối kết hợp chiến đấu cùng nghĩa quân.

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867) là biểu tượng liên minh đại chiến giữa dân chúng hai nước vn và Lào trong cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Một trong những những biểu thị thể hiện tình hòa hợp đó là:

- Trương Quyền cùng Võ Duy Dương đã link với nghĩa binh Pu-côm-bô chống Pháp.

- Nhân dân nước ta ở bố tỉnh miền tây nam Kì hay xuyên cung ứng lương thực, vũ khí đến nghĩa quân.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 12: lý do khách quan như thế nào dẫn đến việc thất bại của các trào lưu đấu tranh phòng thực dân Pháp của quần chúng. # Campuchia cuối vậy kỉ XIX?

A. Thiếu tổ chức triển khai lãnh đạo thống nhất

B. Thiếu một con đường lối đương đầu đúng đắn

C. Sự khủng hoảng rủi ro của vương triều Phnôm Pênh

D. Sự chênh lệch về sức khỏe quân sự giữa thực dân Pháp với nhân dân Campuchia

Đáp án:

Khi tiến hành xâm lược Campuchia, thực dân Pháp gồm chỗ dựa là một trong những nền cung ứng phồn vinh, quân team hùng mạnh được sản phẩm công nghệ vũ khí hiện nay đại. Trong khi đó, Campuchia lại lose kém Pháp hẳn một phương thức sản xuất, khí giới thô sơ, lạc hậu. Đây đó là nguyên nhân khách quan khiến cho phong trào chống chọi chống Pháp của dân chúng Campuchia thất bại

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 13: nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những cuộc khởi nghĩa ngơi nghỉ Campuchia nở rộ ở cuối nắm kỉ XIX là

A. Chính sách thống trị, tách lột hà khắc của thực dân Pháp.

B. Giai cấp phong kiến liên hiệp với thực dân Pháp.

C. Ách áp bức bóc lột nặng nằn nì của chính sách phong kiến.

D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của hoàng tộc.

Đáp án:

Ách kẻ thống trị của thực dân Pháp đã gây ra nỗi bất bình trong hoàng gia và các tầng lớp nhân dân. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân phòng thực dân Pháp ra mắt sôi nổi vào cả nước.

&r
Arr; chế độ thống trị, tách bóc lột hà khắc của thực dân Pháp là lý do chủ yếu ớt dẫn đến nhiều cuộc khởi nghĩa làm việc Campuchia bủng nổ sinh sống cuối nỗ lực kỉ XIX.

Đáp án đề xuất chọn là: A

Câu 14: xích míc chủ yếu hèn trong xã hội Campuchia thuộc địa là mâu thuẫn giữa những lực lượng nào?

A. Nông dân với địa công ty phong kiến

B. Nhân dân Campuchia cùng với triều đình Phnôm Pênh

C. Dân chúng Campuchia cùng với thực dân Pháp, tay sai

D. Nhân dân Campuchia cùng với Xiêm

Đáp án:

Sau bạn dạng hiệp cầu 1884 nhưng mà triều đình Phnôm Pênh kí cùng với thực dân Pháp, Campuchia xuất phát từ 1 nước phong kiến tự do trở thành một nước trực thuộc địa. Bởi đó xích míc chủ yếu đuối trong thôn hội Campuchia thuộc địa là xích míc giữa nhân dân Campuchia cùng với thực dân Pháp, tay sai

Đáp án cần chọn là: C

Câu 15: nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha chống thực dân Pháp ở Campuchia là

A. Ách áp bức bóc lột của chế độ phong kiến.

B. Kẻ thống trị phong kiến liên kết với thực dân Pháp bọn áp nhân dân.

C. Cách biểu hiện nhu nhược của triều đình so với quân Xiêm với quân Pháp.

D. Ách giai cấp của thực dân Pháp gây ra nỗi bất bình trong hoàng gia và những tầng lớp nhân dân.

Đáp án:

Về nguyên nhân dẫn đến sự bủng nổ cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha phòng thực dân Pháp sống Campuchia là:

- tại sao sâu xa: Ách ách thống trị của thực dân Pháp tạo ra nỗi bất bình trong hoàng tộc và những tầng lớp nhân dân

- tại sao trực tiếp: cách biểu hiện nhu nhược của triều đình so với quân Xiêm cùng quân Pháp.

Đáp án đề nghị chọn là: C

Câu 16: Đâu chưa phải là đặc điểm chung của các trào lưu đấu tranh phòng Pháp nghỉ ngơi Campuchia cuối thế kỉ XIX?

A. Nổ ra liên tục, gồm cuộc khởi nghĩa kéo dãn tới 30 năm

B. Đều gồm sự liên kết với cuộc tranh đấu chống Pháp của nhân dân Việt Nam

C. đắm đuối được đông đảo các tầng lớp quần chúng tham gia

D. Đều bị thực dân Pháp bầy áp

Đáp án:

Các phong tranh đấu chống Pháp sống Campuchia cuối nắm kỉ XIX Nổ ra liên tục, tất cả cuộc khởi nghĩa kéo dài tới 30 năm; lôi cuốn được đông đảo các tầng lớp quần chúng tham gia từ quan liêu lại, nông dân, công ty sư…Nhưng ở đầu cuối vẫn bị thực dân Pháp lũ áp. Tuy nhiên cần giữ ý, không hẳn cuộc đấu tranh nào cũng sự liên kết với cuộc đương đầu chống Pháp của nhân dân vn (cuộc khởi nghĩa của Hoàng thân Si-vô-tha)

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 17: mục đích chính của thực dân Pháp khi xâm lược Campuchia là gì?

A. Vơ vét tài nguyên ở Campuchia, mở rộng thị trường và khối hệ thống thuộc địa của mình

B. Pháp mong Campuchia trợ giúp mình xâm lăng Việt Nam

C. áp dụng Campuchia như một chỗ dựa để củng gắng vùng đã thu được ở phái nam Kì, có tác dụng bàn sút để làng mạc tính cục bộ Việt Nam cùng Lào

D. Dùng Campuchia nhằm xâm lược Việt Nam, mở rộng tác động của Pháp ở Đông phái nam Á, tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với những nước tư phiên bản khác

Đáp án:

Sau khi chiếm được lục tỉnh nam giới Kì (Việt Nam), thực dân Pháp đã tăng mạnh quá trình xâm lấn Campuchia để sử dụng Campuchia như một điểm tựa để củng nạm vùng đã chiếm được ở phái mạnh Kì. Tự đó làm cho bàn sút để xã tính cục bộ Việt Nam cùng Lào.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 18: Sự kết hợp chiến đấu của quần chúng Đông Dương được biểu thị qua cuộc khởi nghĩa nào?

A. Khởi nghĩa của Ong Kẹo, Com-ma-đam.

B. Khởi nghĩa của Si-vô-tha.

C. Khởi nghĩa của quần chúng A-Chê.

D. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô.

Đáp án:

&r
Arr; Cuộc khởi nghĩa là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước nước ta và Cam-pu-chia trong cuộc tranh đấu chống thực dân Pháp xâm lược.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 19: Cuộc khởi nghĩa được xem như là biểu tượng về liên minh hành động của quần chúng. # hai nước nước ta và Campuchia là

A. Khởi nghĩa của Acha Xoa.

B. Khởi nghĩa của Commađam.

C. Khởi nghĩa của Pucômbô.

D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha.

Đáp án:

Cuộc khởi nghĩa của Pu-côm-bô (1866 - 1867) không những thể hiện lòng tin anh dũng, bất khuất của quần chúng. # Cam-pu-chia ngoài ra là hình tượng về liên minh kungfu của dân chúng hai nước nước ta và Cam-pu-chia vào cuộc đương đầu chống thực dân Pháp.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

C. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA NHÂN DÂN LÀO ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: quân địch chính của quần chúng. # Lào vào cuộc đấu tranh giành lại nền tự do dân tộc từ thời điểm cuối thế kỉ XIX là

A. Pháp

B. Xiêm

C. Anh

D. Hà Lan

Đáp án:

Sau phiên bản Hiệp ước năm 1893, Lào đích thực bị trở thành thuộc địa của Pháp. Bởi đó kẻ thù