Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Cài đặt 5kg đường đề xuất trả 38 500 đồng. Hỏi mua 3,5 kg con đường cùng loại đề xuất trả thấp hơn bao nhiêu tiền?


Đặt tính rồi tính:

a) (375,86 + 29,05;;)

b) (80,475 - 26,827;;)

c) (48,16 imes 3,4.)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo những quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 61

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tính nhẩm:

a) (78,29 × 10) b) (265,307 × 100)

(78,29 × 0,1) (265,307 × 0,01)

c) (0,68 × 10)

(0,68 × 0,1)

Phương pháp giải:

- khi nhân một số trong những thập phân cùng với (0,1; ;0,01;; 0,001;; ...) ta chỉ việc chuyển vết phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, ... Chữ số.

- khi nhân một số thập phân với (10; ;100;; 1000;; ...) ta chỉ việc chuyển vệt phẩy của số kia lần lượt thanh lịch bên cần một, hai, cha ... Chữ số.

Lời giải đưa ra tiết:

a) (78,29 × 10 = 782,9)

(78,29 × 0,1 = 7,829)

b) (265,307 × 100 = 26530,7)

(265,307 × 0,01 = 2,65307)

c) (0,68 × 10 = 6,8)

(0,68 × 0,1 = 0,068)


bài xích 3


Video chỉ dẫn giải


Mua (5kg) đường phải trả (38 500) đồng. Tìm mua (3,5 kg) đường cùng loại buộc phải trả thấp hơn bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền khi mua (1kg) mặt đường (=) số tiền sở hữu (5kg) mặt đường (:,5).

- Số tiền khi mua (3,5kg) đường (=) số tiền cài đặt (1kg) mặt đường ( imes, 3,5).

- Số tiền đề xuất trả thấp hơn (=) Số tiền cài đặt (5kg) mặt đường (-) số tiền cài đặt (3,5kg) đường.

Xem thêm: Gợi Ý Soạn Văn Trường Từ Vựng Ngắn Gọn, Gợi Ý Soạn Ngữ Văn 8 Bài Trường Từ Vựng

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

5 kg: 38 500 đồng

3,5 kg: trả thấp hơn ... đồng?

Bài giải

Mua (1kg) mặt đường thì hết số tiền là:

(38500:5=7700) (đồng)

Mua (3,5 kg) mặt đường thì hết số chi phí là:

(7700 imes 3,5 = 26 950) (đồng)

Mua (3,5 kg) đường cùng loại bắt buộc trả ít hơn số tiền là:

(38 500 - 26 950 = 11 550) (đồng)

Đáp số: (11 550) đồng.


bài 4


Video chỉ dẫn giải


a) Tính rồi đối chiếu giá trị của ((a + b) imes c) với (a imes c + b imes c):

(a)

(b)

(c)

((a + b) )( imes c)

(a imes c)( + b imes c)

(2,4)

(3,8)

(1,2)

 

 

(6,5)

(2,7)

(0,8)

 

 

 b) Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất:

(9,3 imes 6,7 + 9,3 imes 3,3); (7,8 imes 0,35 + 0,35 imes 2,2).

Phương pháp giải:

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, ngoại trừ ngoặc sau.

Biểu thức bao gồm phép nhân với phép cùng thì thực hiên phép nhân trước, phép cộng sau.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài tập Toán 5I - Số thập phân
II - các phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân tách