Giải bài 2: Phương trình hàng đầu một ẩn - Sách VNEN toán 8 tập 2 trang 9. Phần dưới đã hướng dẫn trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài bác học. Cách làm đưa ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài học.


A. HOẠT ĐỘNG KHỞ
I ĐỘNG

Quan gần kề hình vẽ mặt và viết phương trình ẩn x (mét) bộc lộ diện tích của hình bởi 168$m^2$

*

Trả lời:

Chia hình bên trên thành 2 hình chữ nhật, diện tích của hình đó là tổng diện tích s của nhì hình chữ nhật

Diện tích hình là: S = 4.6 + 12.x

$Leftrightarrow $ 168 = 24 + 12x

$Leftrightarrow $ x = 12

Vậy x = 12 (m)

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

1. B) trả lời câu hỏi

Trong các phương trình sau đây, phương trình nào là phương trình số 1 một ẩn?

(1) - 0,25x + 6 = 0 ; (2) 3$x^2$ + 2x -5 = 0; (3)$frac-23$x +$frac57$ = 0; (4)$frac38$ -$frac13$y = 0

Trả lời:

Phương trình số 1 một ẩn là phương trình tất cả dạng ax + b = 0 ( x là ẩn; a,b là ẩn số đã cho, a$ eq $ 0)

Do kia phương trình (1), (3), (4) là phương trình số 1 một ẩn.

Bạn đang xem: Toán 8 bài 2 phương trình bậc nhất một ẩn

2. A) Thực hiện chuyển động sau

Quan sát các hình vẽ sau và điền số tương thích vào khu vực trống (...) để tìm giá trị của x:

*

*

c) Giải những phương trình sau

x + 6 = 0; $frac12$ - x = 0; 5 = 8 - x.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: x + 6 = 0$Leftrightarrow $ x = - 6

* Ta có: $frac12$ - x = 0 $Leftrightarrow $ x = $frac12$

* Ta có: 5 = 8 - x $Leftrightarrow $ x = 8 - 5 = 3

3. A) triển khai các vận động sau

Quan sát các hình vẽ sau, điền số tương thích vào vị trí trỗng (...) để tìm giá trị của x; y:

*

c) Giải các phương trình sau

- 2x = 2; 0.5x = 2.5; $frac-32$ x = 6.

d) Giải những phương trình sau (theo mẫu)

Mẫu: 4x - 3 = 9 $Leftrightarrow $ 4x = 12 $Leftrightarrow $ x = 3.

- 2x+ 6 = - 4; $frac23$x - 1 = $frac-12$.

Trả lời:

a)

*

c)

* Ta có: - 2x = 2$Leftrightarrow $ x = 2 : (- 2) = -1

* Ta có: 0.5x = 2.5 $Leftrightarrow $ x = 2.5 : 0.5 = 5

* Ta có: $frac-32$ x = 6 $Leftrightarrow $ x = 6 : ($frac-32$) = - 4

d)

* Ta có: - 2x + 6 = -4 $Leftrightarrow $ -2x = - 4 - 6 = - 10 $Leftrightarrow $ x = 5

* Ta có: $frac23$x - 1 = $frac-12$ $Leftrightarrow $ $frac23$x = $frac-12$ + 1 = $frac12$ $Leftrightarrow $ x = $frac34$

- Chọn bài -Bài 1: mở màn về phương trình
Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và bí quyết giải
Bài 3: Phương trình chuyển được về dạng ax + b = 0 - luyện tập (trang 13-14)Luyện tập (trang 13-14)Bài 4: Phương trình tích - luyện tập (trang 17)Luyện tập (trang 17)Bài 5: Phương trình cất ẩn ở chủng loại - luyện tập (trang 22-23)Luyện tập (trang 22-23)Bài 6: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài 7: Giải bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình (tiếp) - rèn luyện (trang 31-32)Luyện tập (trang 31-32)Ôn tập chương 3 (Câu hỏi - bài tập)

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

Sách giải toán 8 bài xích 2: Phương trình số 1 một ẩn và giải pháp giải giúp đỡ bạn giải những bài tập vào sách giáo khoa toán, học tốt toán 8 để giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành kĩ năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 2 bài 2 trang 8: Giải những phương trình:

a) x – 4 = 0;

b) 3 phần tư + x = 0;

c) 0,5 – x = 0.

Lời giải

a) x – 4 = 0

⇔ x = 0 + 4

⇔ x = 4

Vậy phương trình tất cả một nghiệm duy nhất x = 4

b)3/4 + x = 0

⇔ x = 0-3/4

⇔ x = -3/4

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x=-3/4

c) 0,5 – x = 0

⇔ x = 0,5-0

⇔ x = 0,5

Vậy phương trình gồm một nghiệm duy nhất x = 0,5

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài bác 2 trang 8: Giải các phương trình:

a) x/2 = -1;

b) 0,1x = 1,5;

c) -2,5x = 10.

Xem thêm: Hình ảnh girl cool ngầu - top nhiều hơn 90 mới nhất


Lời giải

a)x/2 = -1

⇔ x = (-1).2

⇔ x = -2

Vậy phương trình gồm một nghiệm độc nhất vô nhị x = -2

b) 0,1x = 1,5

⇔ x = 1,5/0,1

⇔ x = 15

Vậy phương trình gồm một nghiệm duy nhất x = 15

c) -2,5x = 10

⇔ x = 10/(-2,5)

⇔ x = -4

Vậy phương trình tất cả một nghiệm tuyệt nhất x = – 4

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 2 bài 2 trang 9: Giải phương trình: -0,5x + 2,4 = 0.

Lời giải

– 0,5x + 2,4 = 0

⇔ -0,5x = -2,4

⇔ x = (-2,4)/(-0.5)

⇔ x = 4,8

Vậy phương trình bao gồm một nghiệm độc nhất vô nhị x = 4,8

Bài 2: Phương trình số 1 một ẩn và giải pháp giải

Bài 6 (trang 9 SGK Toán 8 tập 2): Tính diện tích s S của hình thang ABCD theo x bằng hai cách:

1) Tính theo công thức: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

Sau đó, thực hiện giả thiết S = 20 để thu được hai phương trình tương tự với nhau. Trong nhì phương trình ấy, gồm phương trình nào là phương trình số 1 không?

*

Lời giải:

1) Ta có: S = bảo hành x (BC + DA) : 2

+ BCKH là hình chữ nhật yêu cầu BC = KH = x

+ bảo hành = x

+ AD = AH + HK + LD = 7 + x + 4 = 11 + x.

Vậy S = bảo hành x (BC + DA) : 2 = x.(x + 11 + x) : 2 = x.(2x + 11) : 2.

2) S = SABH + SBCKH + SCKD

+ ABH là tam giác vuông trên H

⇒ SBAH = 1/2.BH.AH = 1/2.7.x = 7x/2.

+ BCKH là hình chữ nhật

⇒ SBCKH = x.x = x2.

+ CKD là tam giác vuông trên K

⇒ SCKD = 1/2.CK.KD = 1/2.4.x = 2x.

Do đó: S = SABH + SBCKH + SCKD = 7x/2 + x2 + 2x = x2 + 11x/2.

– cùng với S = trăng tròn ta gồm phương trình

*

Trong nhị phương trình này, không có phương trình như thế nào là phương trình bậc nhất.

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 7 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Hãy chỉ ra những phương trình số 1 trong những phương trình sau:

a) 1 + x = 0


b) x + x2 = 0

c) 1 – 2t = 0

d) 3y = 0

e) 0x – 3 = 0.

Lời giải:

+ Phương trình 1 + x = 0 là phương trình hàng đầu với a = 1 ; b = 1.

+ Phương trình x + x2 không hẳn phương trình hàng đầu vì gồm chứa x2 bậc hai.

+ Phương trình 1 – 2t = 0 là phương trình hàng đầu ẩn t cùng với a = -2 với b = 1.

+ Phương trình 3y = 0 là phương trình bậc nhất ẩn y với a = 3 và b = 0.

+ Phương trình 0x – 3 = 0 chưa hẳn phương trình bậc nhất vì hệ số số 1 a = 0.

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và biện pháp giải

Bài 8 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình:

a) 4x – đôi mươi = 0

b) 2x + x + 12 = 0

c) x – 5 = 3 – x

d) 7 – 3x = 9 – x

Lời giải:

a) 4x – đôi mươi = 0

⇔ 4x = 20

⇔ x = 5

Vậy phương trình bao gồm nghiệm độc nhất x = 5.

b) 2x + x + 12 = 0

⇔ 3x + 12 = 0

⇔ 3x = -12

⇔ x = -4

Vậy phương trình sẽ cho bao gồm nghiệm tuyệt nhất x = -4

c) x – 5 = 3 – x

⇔ x + x = 5 + 3

⇔ 2x = 8

⇔ x = 4

Vậy phương trình bao gồm nghiệm tốt nhất x = 4

d) 7 – 3x = 9 – x

⇔ 7 – 9 = 3x – x

⇔ -2 = 2x

⇔ x = -1

Vậy phương trình gồm nghiệm độc nhất x = -1.

Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài 9 (trang 10 SGK Toán 8 tập 2): Giải những phương trình sau, viết số giao động của từng nghiệm nghỉ ngơi dạng số thập phân bằng phương pháp làm tròn cho hàng phần trăm.

a) 3x – 11 = 0