Soạn giờ đồng hồ Anh 6 Unit 12: Skills 1 giúp các em học viên lớp 6 tham khảo, nhanh chóng vấn đáp các thắc mắc trang 64 SGK giờ Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống thường ngày Tập 2 bài xích Unit 12: Robots.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 6 unit 12 skills 1


Soạn Unit 12 Robots còn cung ứng thêm những từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp những em học viên lớp 6 sẵn sàng bài tập tận nơi hiệu quả. Qua đó, giúp những em nắm vững được kiến thức để học xuất sắc môn giờ đồng hồ Anh 6 - Global Success Tập 2. Vậy mời những em cùng thiết lập miễn phí bài viết dưới đây:


I. Phương châm bài học

1. Aims:

By the kết thúc of the lesson, sts will be able to:

talk và read for specific information about types of robots and their abilities or skills.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related khổng lồ the topic “Robots”.Structures: Could for past ability.

Will be able to for future ability

II. Giải tiếng Anh 6 Unit 12 Robots: Skills 1

Bài 1

Work in pairs. Discuss the following question. (Làm câu hỏi theo cặp. Trao đổi câu hỏi sau)

1. What types of robots are there?

2. What robots are children interested in?

1. Có những loại rô bốt nào?

2. Con trẻ em yêu thích với những con robot nào?

Trả lời:

1. There are trang chủ robots, teacher robots & worker robots

2. Teacher robots

1. Gồm rô bốt gia đình, rô bốt giáo viên và rô bốt công nhân

2. Robot giáo viên


Bài 2

Read the text & choose the best answer to lớn each of the questions. (Đọc văn phiên bản và lựa chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi)

Today there is an international robot show in Ha Noi. People can see many types of robots there.

Home robots are useful for housework. They can do most of the housework: cook meals, clean the house, vì the washing, and iron clothes.

Teacher robots are the best choice for children. They can help them khổng lồ study. They can teach them English, literature, maths and other subjects. They can also help children khổng lồ improve their English pronunciation.

People are also interested in other types of robots at the show. Worker robots can build houses and move heavy things: doctor robots can look after sick people & space robots can build space stations on the Moon and on planets.

gợi ý dịch:

từ bây giờ có một triển lãm robot nước ngoài tại Hà Nội. Hầu như người có thể thấy nhiều nhiều loại robot nghỉ ngơi đó.

Robot gia đình rất hữu dụng cho quá trình nội trợ. Họ rất có thể làm phần nhiều các quá trình nhà: đun nấu ăn, vệ sinh nhà cửa, giặt giũ, ủi quần áo.

Robot giáo viên là việc lựa chọn rất tốt cho trẻ em. Họ rất có thể giúp họ học tập. Họ hoàn toàn có thể dạy chúng tiếng Anh, văn học, toán học và các môn học tập khác. Chúng ta cũng có thể giúp con trẻ em nâng cấp khả năng phạt âm giờ Anh của mình.

Mọi bạn cũng cân nhắc các một số loại robot khác tại triển lãm. Robot công nhân hoàn toàn có thể xây công ty và dịch rời những sản phẩm nặng nhọc: robot chưng sĩ tất cả thể âu yếm người bệnh dịch và robot vũ trụ hoàn toàn có thể xây dựng các trạm vũ trụ xung quanh trăng cùng trên những hành tinh.

1. What show is on Ha Noi now?

A fashion show B. A robot show C. A pet show

2. Which type of robots can help children in their study?

A. Trang chủ robots B. Worker robots C. Teacher robots

3. Doctor robots can ....................

A. Help children khổng lồ study B. Build houses C. Take care of sick people

4. Which of the following sentences is NOT true according to the passage?

A. Worker robots can build houses và move heavy things.

B. Space robots can build space Stations on the Moon.

Xem thêm: Sách giải bài tập toán 8 hình thang cân, giải toán 8 bài 3: hình thang cân

C. Trang chủ robots can"t vày much of the housework.

Trả lời:

1. B

2. C

3. C

4. C


Bài 3

Read the text again và fill the table below. (Đọc văn phiên bản một đợt tiếp nhữa và điền vào bảng bên dưới đây)

Types of robots

What they can do

Home robots

Teacher Robots

Worker robots

Doctor robots

Space robots

Trả lời:

Types of robots

What they can do

Home robots

cook meals, clean the house, vày the washing, iron clothes

Teacher Robots

help children to lớn study, teach children English, literature, maths and other subjects, help children to lớn improve

their English pronunciation

Worker robots

build houses & move heavy things

Doctor robots

look after sick people

Space robots

build space stations on the Moon và on planets


Work in pairs. Discuss what you think robots can bởi in the following places. (Làm việc theo cặp. Luận bàn về các gì chúng ta nghĩ rô bốt rất có thể làm ở phần lớn nơi sau).

Places

What robots can do

Home

do housework, take care of children

School

teach students, help students to vày exercises

Factory

move heavy things, repair broken things

Hospital

take care of patients, diagnose

Garden

plant trees, water plants


Bài 5

Work in groups. Take turns to lớn talk about robots và what you think they can do. Can you think of other types of robots? (Làm việc nhóm. Lần lượt nói về robot và những gì bạn nghĩ chúng có thể làm được. Chúng ta có thể nghĩ về những loại robot khác không?)

Trả lời:

I think another type of robot is entertainment robots. These robots can sing, dance và tell stories lớn make me happy.

lí giải dịch:

Tôi suy nghĩ một nhiều loại robot khác là robot giải trí. Những con robot này có thể hát, nhảy cùng kể chuyện để làm tôi vui.

Hướng dẫn giải giờ Anh 6 unit 12: Robots - Skills 1 Đây là phần bài xích tập ở trong cuốn sách "Global success" được soạn theo chương trình thay đổi của bộ giáo dục. Hi vọng, với phương pháp hướng dẫn cụ thể và giải cụ thể học sinh sẽ có tác dụng bài giỏi hơn.


1. Work in pairs. Discuss the following question

1. What types of robots are there?

2. What robots are children interested in?

=> Answer:

1. There are home robots, teacher robots và worker robots

2. Teacher robots

2. Read the text và choose the best answer to each of the questions

*
giờ đồng hồ Anh 6 unit 12: Skills 1" width="267" height="374">

1. What show is on Ha Noi now?

A. A fashion show B. A robot show

C. A pet show

2. Which type of robots can help children in their study?

A. Home robots B. Worker robots

C. Teacher robots

3. Doctor robots can ....................

A. Help children to lớn study

B. Build houses

C. Take care of sick people

4. Which of the following sentences is NOT true according to lớn the passage?

A. Worker robots can build houses & move heavy things.

B. Space robots can build space Stations on the Moon.

C. Trang chủ robots can"t vị much of the housework.

=> Answer:1. B 2. C 3. C 4. C

3. Read the text agian and fill the table below

*
tiếng Anh 6 unit 12: Skills 1" width="232" height="119">

=> Answer:

Types of robotsWhat they can do
Home robotscook meals, clean the housee, bởi vì the washing, iron clothes
Teacher Robotshelp children lớn study, teach children English, literature, maths and other subjects, help children khổng lồ improve their English pronunciation
Worker robotsbuild houses và move heavy things
Doctor robotslook after sick people
Space robotsbuild space stations on the Moon & on planets

4. Work in pairs. Discuss what you think robots can vì in the following places

*
tiếng Anh 6 unit 12: Skills 1" width="221" height="175">

=> Answer:

PlacesWhat robots can do
HomeDo house work
SchoolHelp student khổng lồ study, teach Student English..
FactoryMove heavy things
HospitalTake care of sick people
Gardenwater the plants, cut grass

5. Work in groups. Take turns to talk about robots and what you think they can do. Can you think of other types of robots?