Soạn SGK giờ Anh Unit 9 lớp 8 Skills 2 phía bên trong bộ đề lý giải giải tiếng Anh lớp 8 chương trình bắt đầu theo từng Unit năm 2022 - 2023 vì chưng Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải. Biên soạn Skills 2 Unit 9 giờ Anh lớp 8 Natural disasters có đáp án, khuyên bảo dịch các phần bài tập 1 - 4 trong trang 33 SGK giờ Anh lớp 8 mới.

Bạn đang xem: Skills 2 trang 33 unit 9 sgk tiếng anh 8 mới


I. Kim chỉ nam bài học

1. Aims:

By the over of the lesson, sts will be able to:

– Listen about the schedule for a day trip khổng lồ Wanaka in New Zealand

– Write a passage describing the schedule for a day trip


2. Objectives:

- Vocabulary related khổng lồ the topic: Natural disasters

II. Biên soạn giải Skills 2 giờ Anh Unit 9 lớp 8 Natural disasters

Listening - tài năng nghe

1. Listen khổng lồ the news report & correct the following statements. Nghe report tin tức cùng sửa phần nhiều câu sau.

Bài nghe

Đáp án

1 - A typhoon hit Nghe An Province last night.

2 - Dozens of people were seriously injured in the storm.

3 - There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

4 - The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

5 - According to lớn the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days.

2. Listen again & complete the data chart. Nghe đợt tiếp nhữa và dứt bảng thông tin.

Bài nghe

Đáp án

(1) winds

(2) homeless

(3) damage

(4) flood

(5) debris

(6) accommodation

Nội dung bài xích nghe:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. Và raged throughout the night. Dozens of people were seriously injured và hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes & businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started & many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment lớn Nghe An, as well as food và medical supplies. People left homeless have been taken lớn safe areas, where temporary accommodation will be built to lớn house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An và nearby provinces as heavy rain is expected khổng lồ continue over the next few days.


Hướng dẫn dịch

Tỉnh nghệ an lại bị tác động nặng nề khi một cơn lốc đổ bộ vào khoanh vùng này tối qua. Cơn bão bước đầu vào khoảng chừng 11 giờ đồng hồ tối. Và hoành hành xuyên suốt đêm. Hàng chục con người bị thương nặng nề và hàng nghìn người khác mất nhà cửa. Phần đông trận gió lớn đã tạo ra nhiều thiệt sợ hãi về tài sản, bao gồm anh chị cửa và cửa hàng kinh doanh, nhất là ở cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An. Bão đã suy yếu đuối vào thời điểm những nhân viên cung cấp cứu mang đến khu vực. Các hoạt động cứu hộ đã bắt đầu và nhiều người bị mắc kẹt trong các tòa đơn vị bị sập hoặc lỗi hại đã được giải thoát. Những công nhân hiện giờ đang thu dọn những mảnh tan vỡ do cơn bão nghiêm trọng nhằm lại. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ đã gửi thiết bị cứu hộ cứu nạn đến Nghệ An, cũng như thực phẩm và vật tư y tế. Những người dân mất chiến thắng đã được mang đến các khu vực an toàn, nơi những chỗ ở tạm thời sẽ được xây dựng để gia công nơi ở cho họ. Viên thời huyết đã chuyển ra chú ý lũ lụt cho nghệ an và các tỉnh cạnh bên do mưa to được dự báo sẽ liên tục trong vài ngày tới.

Writing - kỹ năng viết

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. các bạn hay ai kia trong mái ấm gia đình từng trải sang một thảm họa thiên nhiên chưa? ghi chú nó vào bảng mặt dưới. Vậy vào đó, các bạn có viết một thảm họa thiên nhiên từng đọc.


Gợi ý

Type of natural disaster

Flood

What is this disaster?

Flooding caused by heavy rain for many weeks

When và where did the disaster occur?

- In 2011

- In the Central region of Vietnam

What are the effect of this disaster?

- The total number of deaths was 55 people.

Xem thêm: Mua Bán Cá Thành Cát Tư Hãn Giá Rẻ Chuẩn Đẹp, Đủ Màu & Đủ Size

- There were 4 people still missing và 14 others injured

- Floodwaters had also sunk about 170,000 houses & 23,700 hectares of crops.

- It damaged some sections of Highway 1

- Causing traffic congestion while at least 5 trains carrying about 2,000 passengers were also stuck in quang quẻ Tri province.

What has been done to lớn help the victims of the disaster?

- The government evacuated about 7,200 people out of the danger zone

- Rescue worker rescued people trapped in the flood

- Providing health and food for people in flooded areas

- Giving warning to lớn people lớn avoid dangerous areas

4. A. Use your notes in 3 lớn write a news report. Sử dụng ghi chú phần 3 để viết một bài báo cáo mới.

Đáp án

A severe flood seriously affected a large area in the Central region of Vietnam in 2011. Flooding caused by heavy rain for many weeks. The flood had serious consequences. In flood areas, the total number of deaths was 55 people. There were 4 people still missing và 14 others injured. Floodwaters had also sunk about 170,000 houses and 23,700 hectares of crops. It damaged some sections of Highway 1 & caused traffic congestion while at least 5 trains carrying about 2,000 passengers were also stuck in quang quẻ Tri province. The government evacuated about 7,200 people out of the danger zone. Rescue worker rescued people trapped in the flood và provided health và food for people in flooded areas. The government gave warning to people to lớn avoid dangerous areas . It was expected that the situation would improve soon.


Hướng dẫn dịch

Trận phe cánh lụt nghiêm trọng ảnh hưởng nghiêm trọng đến một quanh vùng rộng phệ ở miền trung Việt Nam vào thời điểm năm 2011. Tập thể lụt bởi vì mưa lớn trong vô số tuần. đồng minh lụt đã giữ lại hậu quả nghiêm trọng. Tại những vùng lũ, tổng số bạn chết là 55 người. Hiện vẫn tồn tại 4 fan mất tích cùng 14 người khác bị thương. Nước lũ cũng đã nhấn chìm khoảng chừng 170.000 khu nhà ở và 23.700 ha hoa màu. Nó làm cho hư hỏng một số đoạn quốc lộ 1 và gây ách tắc giao thông trong những khi ít độc nhất 5 đoàn tàu chở khoảng 2 ngàn hành khách cũng bị mắc kẹt tại tỉnh Quảng Trị. Tổ chức chính quyền đã sơ tán khoảng 7.200 người thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhân viên cứu hộ cứu nạn cứu người mắc kẹt trong bầy đàn và cung cấp y tế, lương thực cho những người dân vùng lũ. Chính phủ nước nhà đã đưa ra cảnh báo cho người dân để tránh các khu vực nguy hiểm. Người ta mang lại rằng thực trạng sẽ nhanh chóng được cải thiện.

b. Swap news reports with a partner and review each other’s drafts. Make revisions & corrections if necessary. Then present your final news report to the class. Trao đổi thông tin với một bạn học và ôn lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu như cần. Tiếp đến trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.

Trên đây là Soạn giờ Anh lớp 8 Unit 9 Natural disasters Skills 2 trang 33 cụ thể nhất. Ngoài ra, Vn
Doc.com đang đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh không giống nhau giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả.

Phần Skills 2 để giúp bạn học rèn luyện hai tài năng "listening" (nghe) và "writing" (viết) theo chủ thể "natural disasters" (thảm họa thiên nhiên). Bài học kinh nghiệm cũng cung ứng từ vựng và kỹ năng và kiến thức liên quan. Nội dung bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


1. Listen khổng lồ the news report & correct the following statements 2. Listen again & complete the data chart
*

Skills 2 – Unit 9: Natural disasters

Listening

1. Listen lớn the news report và correct the following statements.(Nghe báo cáo tin tức với sửa đa số câu sau.)

Giải: (Phần in đậm là phần được sửa lại)

A typhoon hit Nghe An Province last night. (Một cơn sốt nhiệt đới tấn công vào tỉnh nghệ an tối qua.)Dozens of people were seriously injured in the storm. (Hàng tá người bị thương nặng trĩu trong cơn bão.)There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. (Có thiệt hại mập về gia tài ở cửa ngõ Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.)The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area. (Cơn bão vừa yếu đi lúc đội cứu nạn đến quần thể vực.)According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. (Theo cục thời tiết, mưa phệ sẽ liên tục trong vài ba ngày tới.)

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. & raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured & hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage lớn property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment lớn Nghe An, as well as food và medical supplies. People left homeless have been taken lớn safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An & nearby provinces as heavy rain is expected lớn continue over the next few days.

2. Listen again và complete the data chart. (Nghe lần tiếp nữa và dứt bảng thông tin.)

Giải:


Type of natural disaster. (Loai thảm hoa thiên nhiên)

Typhoon (Bão nhiệt độ đới)

What is this disaster? (Thảm họa này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds and heavy rain. (Một cơn bão khủng gớm với gió mạnh mẽ và mưa lớn.)

When & where did the disaster occur? (Thảm họa xảy ra lúc nào và ở đâu?)

At about 11 p.m (Khoảng 11 giờ tối)In Nghe An Province (ở thức giấc Nghệ An)

What are the effects of this? (Hậu quả của chính nó là gì?)

Dozens of people were seriously injured. (Rất những người đã biết thành thương nặng.)Hundreds of other became (2) homeless. (Hàng tram tín đồ khác trở thành bạn vô gia cư.)Extensive (3) damage was caused to property, including homes và businesses. (Thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng với tài sản, bao hàm nhà cửa ngõ và tài sản.)Heavy rain is expected lớn continue & (4) flood warnings have been issued. (Mưa nặng hạt được mang lại là tiếp tục và cảnh báo và đàn lụt đã được đưa ra.)

What has been done to lớn help the victims of the disaster? (Điều gì đã được làm để giúp đỡ đỡ những nạn nhân của thảm họa.)

Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes. (Những nhân viên cứu nạn đã cứu được những người bị kẹt trong số những ngôi bên đổ nát với bị phá hủy)Rescue workers are cleaning up the (5) debris. (Nhân viên cứu hộ cứu nạn đang dọn sạch gần như mảnh vụn)Rescue equipment, as well as food và medical supplies have already been sent there. (Các thiết bị cứu vớt hộ, cũng như lương thực với thuốc thang đã làm được gửi đến.)People left homeless have been taken lớn safe areas. (Những fan bị mất nhà đang được mang tới nơi an toàn)Temporary (6) accommodation will be built to house them. (Chỗ ở trong thời điểm tạm thời đã được xây mang đến họ.)

Writing

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Bạn tốt ai đó trong gia đình từng trải qua 1 thảm họa vạn vật thiên nhiên chưa? chú thích nó vào bảng bên dưới. Cụ vào đó, bạn có viết một thảm họa thiên nhiên từng đọc.)

Giải:

Type of natural disaster. (Loai thảm hoa thiên nhiên)

Flood (Lũ lụt)

What is this disaster? (Thảm họa này là gì?)

Flood with heavy rains for many days.(Lũ lụt với mưa lớn trong vô số ngày.)

When & where did the disaster occur? (Thảm họa xảy ra bao giờ và ở đâu?)

In 2012 (Trong năm 2012)In Thanh Hoa province (Ở tỉnh Thanh Hóa)

What are the effects of this? (Hậu quả của nó là gì?)

All homes, trees and animals were flooded. (Tất anh chị em cửa, cây cỏ và động vật hoang dã bị lụt lội.)The water got to lớn the roof of houses. (Nước dâng đến nóc nhà.)Damage to property and people. (Thiệt hại người và tài sản.)Many people were injured. (Nhiều fan bị thương.)

What has been done khổng lồ help the victims of the disaster? (Điều gì đã có làm để giúp đỡ đỡ các nạn nhân của thảm họa.)

Rescue workers freed people trapped in the flood. (Đội cứu hộ giải thoát người dân bị kẹt vào lũ.)They brought people khổng lồ safe places. (Họ đưa tín đồ dân mang đến nơi an toàn.)

4 a. Use your notes in 3 khổng lồ write a news report. (Sử dụng chú thích phần 3để viết một bài báo cáo mới.)

Giải:

The most destructive disaster that I have experienced was the flood in 2012, in Thanh Hoa province. It had been raining heavily for many days. All homes, trees & animals were flooded. The water got khổng lồ the roof of houses. Damage was caused to lớn property and people. Many people were injured and died. Rescue workers helped people trapped in the flooded houses and they brought people who were left homeless to safe place. My house was flooded but we had been evacuated before. Although the time has gone by, I still can’t forget that terrible disaster.

Dịch:

Thảm họa tàn khốc nhất mà lại tôi đòi hỏi qua là bầy lụt năm 2012, làm việc tỉnh Thanh Hóa. Trời mưa nặng hạt suốt những ngày liền. Tất anh chị em cửa, cây xanh và động vật đều chìm trong lũ lụt. Nước dâng mang lại nóc nhà. Thiệt haiji khắp cơ thể và của. Nhiều người bị thương, bị tiêu diệt hoặc mất tích. Đội cứu hộ đã giải cứu được những người bị kẹt trong bè bạn và đưa những người bị mất đơn vị cửa cho nơi an toàn. Nhà của tôi bị lụt nhưng shop chúng tôi đều đã làm được di tản. Tuy nhiên thời gian đang trôi qua tuy thế tôi bắt buộc nào quên được thảm họa cực shock đó.

b. Swap news reports with a partner and đánh giá each other’s drafts. Make revisions & corrections if necessary. Then present your final news report khổng lồ the class. (Trao đổi thông tin với một bạn học và ôn lại bạn dạng nháp của từng người. Ôn lại với sửa nếu cần. Sau đó trình bày báo cáo cuối cùng mang lại lớp.)


3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Bạn hoặc ai kia trong gia đình đã từng trải sang một thảm họa thiên nhiên chưa? chú thích về nó vào bảng mặt dưới. Hoặc là chúng ta cũng có thể viết về một thảm họa vạn vật thiên nhiên mà các bạn từng hiểu qua.)

4.a Use your notes in 3 khổng lồ write a news report. (Sử dụng các ghi chú trong phần 3 để viết một phiên bản tin.)

b. Swap news reports with a partner and review wach other’s drafts. Make revisions and corrections if neccesary. Then present your final news report to lớn the class. (Trao đổi thông tin với một bàn sinh hoạt và ôn lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại cùng sửa giả dụ cần. Tiếp đến trình bày báo cáo cuối cùng đến lớp.)