Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử cùng Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt hễ trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt rượu cồn trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạc
Mỹ thuật
*

Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài bố cạnh như sau:

a) 9cm,15cm,12cm.

Bạn đang xem: Tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau

b) 5dm,13dm,12cm.

c)7m,7m,10m.


*

a) Ta tất cả (9^2)=81,(15^2)=225,(12^2)=144.

mà 225=81+144

hay 152=92+122.

Nên tam giác gồm độ dài ba cạnh 9cm,15cm,12cm là tam giác vuông.

b) Ta tất cả (5^2)=25,(13^2)=169(12^2)=144.

Mà 169=25+144

nên tam giác tất cả độ dài bố cạnh 5dm, 13dm,12dm là tam giác vuông

c) Ta gồm (7^2)=49, (10^2)=100

vậy 72+ 72 ≠102

Nên tam giác bao gồm độ lâu năm 3 canh là 7dm,7dm,10dm chưa hẳn là tam giác vuông.


*

*

đến tam giác ABC vuông tại Anh kẻ AH vuông góc cùng với BC.Kẻ HP vuông góc AB với kéo dài để có PE=PH.Kẻ HQ=AC và kéo dài để QF=QH.CMRa, Tam giác APE=tam giác APHb,Tam giác AQH=tam giác AQF.3 điểm E;A;F trực tiếp hàng.Và A là trug điểm EFc,BE//CF

cho tam giác ABC vuông trên A. Trên cạnh BC mang điểm D sao để cho BD = BA. Tia phân giác của góc B giảm AC nghỉ ngơi E. Qua C, vẽ mặt đường thẳng vuông góc cùng với BE tại H. CH cắt đường trực tiếp AB tại F. A) CM: tam giác BEA = tam giác BED b) CM: tam giác BHF = tam giác BHC c) CM: D,E,F thẳng hàng


cho tam giác abc vuông trên b cùng c= 30 độ trên cạnh ac rước điểm e thế nào cho ba=ae tia phân giác a cat cạnh bc trên d

a) c/m be vuông với ac

b) tính góc adc?

c) Qua c kẻ mặt đường thẳng vuông với đường thảng ad trên F. C/m cb là tia phận giác của góc acf


Cho tam giác ABC vuông trên A. Tia phân giác BD của góc B. Bên trên cạnh BC mang điểm E làm sao để cho BE = BA.

a) So sánh những đoạn thẳng AD và DE.

b) chứng minh: AE vuông góc BD

c) Đường thẳng đi qua C với vuông góc cùng với tia BD giảm tia cha tại F. Triệu chứng minh: tam giác BFC cân và F; D; E thẳng hàng.


Cho tam giác ABC cân tại A bao gồm góc A=100 độ có I là giao điểm 3 phân giác vào của tam giác ABC.Trên tia bố lấy D làm sao để cho BD=BC.Đường thẳng BI giảm AC trên E,DE cắt BC trên F. Minh chứng IF vuông góc AB.

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán đồ vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

tam giác nào là tam giác vuông trong các tam giác có độ dà bố cạnh như sau:

a) 9cm , 15cm, 12cm;

b) 5dm , 13dm , 12dm;

c) 7m , 7m , 10m ?

 


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Tam giác như thế nào là tam giác vuông trong những tam giác tất cả độ dài cha cạnh như sau:

a) 9cm, 15cm, 12cm;

b) 5dm, 13dm, 12dm;

c) 7m, 7m, 10m.

Xem thêm: Stt Vui Về Tình Yêu ❤️️ Cap Hay Về Tình Yêu Ngắn Vui, Top Stt Hài Về Tình Yêu, Bá Đạo Hay Nhất


Tam giác nào là tam giác vuông trong số tam giác tất cả độ dài cha cạnh như sau:

A.9cm, 15cm, 12cm

B.5dm, 13dm, 12dm

C.7m, 7m, 10m


Câu 2: Cho bố tam giác có độ dài như sau: 1. ΔABC: 7,2cm; 9,6cm; 13cm 2. ΔHIK: 9cm; 12cm; 16cm 3. ΔEFD: 12cm; 16cm; 20cm Trong ba tam giác đã cho, tam giác nào là tam giác vuông?? giup mik voi


tam giác như thế nào là tam giác vuông trong các tam giác tất cả độ dài ba cạnh như sau:

A)9cm,15cm,11cm

B)5dm,13dm,12dm

C)7m,7m,10m

D)8cm,17cm,10cm


Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra coi bộ bố nào vào các bộ bố đoạn có độ dài đo tiếp sau đây không thể là tía cạnh của một tam giác. Trong các trường hợp còn lại, hãy thử dựng tam giác có độ dài cha cạnh như thế:

a) 2cm, 3cm, 6cm.

b) 2cm, 4cm, 6cm.

c) 3cm, 4cm, 6cm.


Tam giác làm sao là tam giác vuông trong số tam giác có độ dài cha cạnh như sau:

a) 9cm ; 15cm ; 12cm

b) 5dm ; 13dm ; 12dm

c) 7m ; 7 m ; 10m

GIÚP MK VS MK ĐANG CẦN RẤT GẤP!

*


a) Ta có (9^2=81)

(15^2=225)

(12^2=144)

Mà (81+144=225)

Hay (15^2=9^2+12^2)

Nên tam giác gồm độ dài cha cạnh (9cm;15cm;12cm) là tam giác vuông.

b) Ta bao gồm (5^2=25)

(13^2=169)

(12^2=144)

Mà (25+144=269)

Nên tam giác tất cả độ dài bố cạnh (5dm;13dm;12dm) là tam giác vuông

c) Ta có (7^2=49)

(10^2=100^2)

Vậy (7^2+7^2 e10^2)

(7^2+10^2 e7^2)

Nên tam giác tất cả độ dài 3 cạnh là (7dm;7dm;10dm) không phải là tam giác vuông.


Tam giác làm sao là tam giác vuông trong những tam giác có độ dài cha cạnh như sau:

a) 9cm,15cm,12cm.

b) 5dm,13dm,12cm.

c)7m,7m,10m.


a) Ta bao gồm (9^2)=81,(15^2)=225,(12^2)=144.

mà 225=81+144

hay 152=92+122.

Nên tam giác bao gồm độ dài bố cạnh 9cm,15cm,12cm là tam giác vuông.

b) Ta tất cả (5^2)=25,(13^2)=169(12^2)=144.

Mà 169=25+144

nên tam giác có độ dài cha cạnh 5dm, 13dm,12dm là tam giác vuông

c) Ta bao gồm (7^2)=49, (10^2)=100

vậy 72+ 72 ≠102

Nên tam giác gồm độ lâu năm 3 canh là 7dm,7dm,10dm không phải là tam giác vuông.


Câu 1: Dựa vào bất đẳng thức tam giác. Hãy đến biết bộ cha nào vào các bộ tía đoạn thẳng có độ dài cho tiếp sau đây KHÔNG thể là bố cạnh của một tam giác. A. 4cm, 5cm, 8cm. B. 3cm, 6cm, 12cm. C. 5cm, 6cm, 10cm. D. 11cm, 15cm, 21cm.

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 15cm và I là giao điểm các phân giác trong của tam giác. Tính khoảng cách từ I đến các cạnh của tam giác


tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái