Vn
Doc xin ra mắt tới độc giả Soạn bài làm việc lập luận so sánh. Câu chữ tài liệu đã giúp các bạn nắm vững chắc nội dung bài học một cách đơn giản nhất. Mời chúng ta học sinh cùng thầy cô cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Soạn bài thao tác lập luận so sánh


Soạn bài thao tác lập luận đối chiếu - Ngữ văn lớp 11

Soạn bài làm việc lập luận đối chiếu mẫu 1Soạn văn: thao tác lập luận so sánh (siêu ngắn) chủng loại 2Soạn văn: làm việc lập luận đối chiếu (siêu ngắn) chủng loại 3

Câu 1:

Đối tượng được so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung oán thù ngâm, Truyện Kiều.

Đối tượng so sánh: Văn chiêu hồn.

Câu 2:

Giống nhau: các tác phẩm hầu như bàn đến vụ việc nhân sinh, số phận bé người.

Khác nhau: ví như “Chinh phụ ngâm”, “Cung ân oán ngâm” chỉ kể đến một hạng người, “Truyện Kiều” nói đến xã hôi tín đồ thì “Chiêu hồn” nói tới cả chủng loại người.

Câu 3:

Mục đích đối chiếu trong đoạn trích: làm nổi bật tầm bao hàm của hiện tại thực, bốn tưởng vào “Chiêu hồn”, giúp bạn đọc rõ ràng “Chiêu hồn” với đông đảo tác phẩm khác.

Câu 4:

Mục đích của thao tác lập luận so sánh: làm cho sáng rõ đối tượng người sử dụng đang nghiên cứu trong đối sánh với đối tượng người sử dụng khác. So sánh đúng khiến cho bài văn nghị luận sáng sủa rõ, rứa thể, sinh động và gồm sức thuyết phục hơn.

Yêu ước của làm việc lập luận so sánh: phải để các đối tượng người sử dụng vào và một bình diện, review cùng một tiêu chuẩn mới khám phá sự như thể và khác nhau giữa chúng, đồng thời cần nêu rõ ý kiến, cách nhìn của tín đồ nói (người viết).


II. Bí quyết so sánh

Câu 1:

Nguyễn Tuân đã so sánh quan niệm “soi đường” của Ngô tất Tố với các quan niệm: bàn về cải lương hương ẩm; xoa xoa nhưng mà ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục.

Câu 2:

Căn cứ so sánh: dựa vào kết cục cơ mà nhà văn xây đắp cho nhân vật của mình trong các tác phẩm có quan điểm “soi đường” được nói đến.

Câu 3:

Mục đích của việc so sánh: Làm khá nổi bật lựa chọn, cách triển khai của tác giả khi biểu đạt người nông dân phải ghi nhận vùng lên phòng lên kẻ áp bức, bóc lột mình. Đồng thời, chỉ rõ bản chất của cách nói về người dân cày của “người ta” và Ngô tất Tố từ kia để fan đọc tìm tòi sự tiên tiến trong quan tâm đến của nhì lớp tác giả.

Câu 4:

Đối tượng chuyển ra so sánh phải tất cả mối liên quan với nhau: những tác phẩm đều nói đến con người, số phận nhỏ người. Các tác giả mọi đưa ra hướng giải quyết cho số phận bạn nông dân trong thôn hội phong kiến đầy áp bức.

So sánh phải dựa trên tiêu chí rõ ràng.

Kết luận rút ra phải sống động giúp nhấn thức về đối tượng chính xác, thâm thúy hơn: fan đọc tìm tòi sự thực tế, thức thời, tất yếu của tứ tưởng “soi đường” nhưng mà Ngô vớ Tố đặt ra trong Tắt đèn.

Soạn văn: thao tác lập luận đối chiếu (siêu ngắn) mẫu 2

1. Mục đích, yêu mong của thao tác làm việc lập luận so sánh


Câu 1 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ Đối tượng được so sánh: bài văn “Chiêu hồn” của Nguyễn Du.

+ Đối tượng so sánh: “Chinh phụ ngâm”, “Cung oán thù ngâm”, “Truyện Kiều”.

Câu 2 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ kiểu như nhau: những tác phẩm gần như bàn đến vụ việc nhân sinh, số phận con người.

+ khác nhau: nếu “Chinh phụ ngâm”, “Cung oán thù ngâm” chỉ nói tới một hạng người, “Truyện Kiều” nói đến xã hôi tín đồ thì “Chiêu hồn” kể đến cả loài người.

Nếu “Truyện Kiều” cải thiện lịch sử thơ ca thì “Chiêu hồn” mở rộng địa dư tới mức cõi chết.

Câu 3 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Mục đích so sánh: làm rất nổi bật tầm tổng quan của hiện nay thực, tư tưởng trong “Chiêu hồn”.

Câu 4 (trang 79 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

+ mục đích của so sánh: làm cho sáng rõ đối tượng người sử dụng được so sánh.

+ Yêu mong của làm việc lập luận so sánh: các đối tượng người tiêu dùng phải được đặt lên trên cùng bình diện, reviews cùng một tiêu chí.

2. Biện pháp so sánh

Câu 1 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Nguyễn Tuân so sánh quan niệm “soi đường” của Ngô vớ Tố với những quan niệm:

+ Bàn về cải lương mùi hương ẩm: chỉ việc bài trừ hủ tục.

+ Xoa xoa mà ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục: chỉ việc trở về với đời sống chất phác, thuần hậu, trong sạch.

Câu 2 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Căn cứ so sánh: Kết cục nhưng nhà văn xây dựng cho nhân vật của bản thân trong các tác phẩm có cách nhìn “soi đường” được nói đến.

Câu 3 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Mục đích so sánh: Làm khá nổi bật sự thức thời, đúng dắn, tính chiến đấu, trong thực tế của tứ tưởng “soi đường” cơ mà Ngô tất Tố gửi ra.

Câu 4 (trang 80 SGK Ngữ văn 11 tập 1):


+ Đối tượng chuyển ra đối chiếu phải bao gồm mối tương quan với nhau:

- Dẫn liệu 1: những tác phẩm đều nói về con người, số phận bé người.

- Dẫn liệu 2: những tư tưởng phần nhiều đưa ra hướng xử lý cho số phận bạn nông dân trong làng hội phong kiến đầy áp bức.

+ đối chiếu phải dựa trên tiêu chí rõ ràng:

- Dẫn liệu 1: tiêu chí là năng lực bao quát hiện tại thực, phạm vị phản ảnh của hiện nay thực.

- Dẫn liệu 2: sự đúng đắn, hòa hợp lí của các tư tưởng đó.

+ kết luận rút ra phải sống động giúp thừa nhận thức về đối tượng chính xác, sâu sắc hơn:

- Dẫn liệu 1: người đọc tìm tòi phạm vị bao gồm hiện thực to lớn của “Chiêu hồn”.

- Dẫn liệu 2; người đọc thấy được sự thực tế, thức thời, tất yếu của tư tưởng “soi đường” mà lại Ngô tất Tố đưa ra trong Tắt đèn.

3. Luyện tập

Câu 1 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Các khía cạnh được so sánh:

+ ranh giới lãnh thổ.

+ Phong tục tập quán.

+ lịch sử dựng nước, giữ nước qua những triều đại.

+ người tài.

Câu 2 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Kết luận rút ra: Nước nam giới ta là nước có độc lập dân tộc, sánh ngang cùng với nước phương Bắc, tất yêu xâm phạm.

Câu 3 (trang 81 SGK Ngữ văn 11 tập 1):

Đoạn trích tất cả sức thuyết phục táo bạo mẽ, xác định độc lập chủ quyền của dân tộc trên phần lớn mặt. Người sáng tác sử dụng bằng chứng từ thực tế, từ lịch sử hào hùng quá khứ.

Ý nghĩa

+ mục đích của so sánh: làm sáng rõ dối tượng được kể đến trong đối sánh với đối tượng người tiêu dùng khác, giúp bài xích văn nghị luận trở cần sáng rõ, nuốm thể, sinh động, thuyết phục.

+ lúc so sánh, phải để các đối tượng người tiêu dùng trên thuộc bình diện, nhận xét cùng tiêu chí, yêu cầu thể hiện nay được ý kiến, ý kiến của fan nói, fan viết.

Soạn văn: thao tác lập luận so sánh (siêu ngắn) chủng loại 3

1. Mục tiêu yêu cầu thao tác làm việc lập luận so sánh

Câu 1 (trang 79 sgk ngữ văn 11 tập 1)

- Đối tượng được so sánh: Chinh phụ ngâm, Cung ân oán ngâm, Truyện Kiều

- Đối tượng so sánh: Văn chiêu hồn

Câu 2 (trang 79 sgk ngữ văn 11 tập 1)

Giống nhau: Viết về nỗi nhức của người thiếu phụ trong xã hội xưa

- Khác:

+ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm: lớp người phụ nữ, cung nữ…


+ Truyện Kiều: loại bạn trong làng mạc hội (tài tử gia nhân, lưu manh ác bá, quan lại, dân thường…

+ Văn chiêu hồn: con bạn khi sống và lúc chết

Câu 3 (trang 79 sgk ngữ văn 11 tập 1)

- mục đích chính so sánh đoạn trích: Làm tách biệt lập luận của tác giả: Truyện Kiều cải thiện lịch sử thơ ca, Văn chiêu hồn mở rộng địa dư thơ ca vào cõi chết.

Xem thêm: Top 14+ Cafe Bãi Đá Sông Hồng, Nơi Sống Ảo Mới Của Giới Trẻ Hà Nội

Câu 4 (trang 79 sgk ngữ văn 11 tập 1)

Mục đích thao tác làm việc lập luận:

- Mục đích đối chiếu làm đối tượng nghiên cứu đối sánh tương quan với đối tượng người sử dụng khác

- đối chiếu đúng làm bài văn sinh động, thuyết phục hơn

2. Biện pháp so sánh

Câu 1 (trang 80 sgk ngữ văn 11 tập 1)

- Nguyễn Tuân đối chiếu quan niệm soi đường của Ngô vớ Tố trong Tắt đèn với quan niệm hai loại người:

+ người sở hữu trương cải lương hương thơm ẩm: cải cách hủ tục đời sống của tín đồ nông dân sẽ tiến hành nâng cao.

+ nhiều loại hoài cổ: quay trở lại với cuộc sống đời thường thuần phác hoạ ngư- tiều- canh- mục đời sống nông dân được cải thiện.

Câu 2 (trang 80 sgk ngữ văn 11 tập 1)

Quan niệm soi đường:

- vào Tắt đèn của Ngô vớ Tố, chị Dậu đã biến đổi tâm lý của bản thân mình để làm cho bước chuyển trong sạch tác ở trong nhà văn (người nông dân những bước đầu tiên biết đấu tranh)

- Tác giả tạo nên sự đối lập giữa những tuyến nhân vật nhằm mục tiêu tô đậm, làm nổi bật hình ảnh người nông dân bội phản kháng

Câu 3 (trang 81 sgk ngữ văn 11 tập 1)

Mục đích của việc so sánh:

+ Làm khá nổi bật lựa chọn, cách tiến hành của người sáng tác khi miêu tả người nông dân phải biết vùng lên phòng lên kẻ áp bức, tách lột mình.

+ Chỉ rõ thực chất của cách nói đến người nông dân của “người ta” và Ngô vớ Tố từ đó để người đọc tìm tòi sự tiên tiến trong để ý đến của nhị lớp tác giả.

Câu 4 (trang 80 sgk ngữ văn 11 tập 1)

Tiêu chí nhằm trích dẫn chứng:

- Nguyễn Tuân, giá trị soi sáng sủa của công trình Tắt Đèn cao hơn những fan theo chủ nghĩa cải lương, hoài cổ.

+ Ông để ý nhấn mạnh những mặt của cảnh đời.

3. Luyện tập

Bài 1 (trang 81 sgk ngữ văn 11 tập 1)

Tác giả so sánh phương Bắc cùng với phương phái nam trên những phương diện:

- văn hóa truyền thống (vốn xưng nền văn hiến vẫn lâu).

- tự do lãnh thổ (sông núi cương vực đã chia).

- Phong tục.

- các triều đại trị vì.

- Anh hùng, hào kiệt.

Bài 2 (trang 81 sgk ngữ văn 11 tập 1)

- đối chiếu để thấy sự tự do và sống thọ từ ngàn đời của nước Đại Việt.

- xác minh nước Đại Việt là giang sơn độc lập, trường đoản cú chủ, ko kẻ làm sao được xâm phạm.

Bài 3 (trang 81 sgk ngữ văn 11 tập 1)

- Là đoạn trích bao gồm tính lý luận và thuyết phục cao.

- Dẫn dắt bạn đọc tiếp cận chân lý, tóm lại sự tồn tại tự do của nhị quốc gia.

- mục đích lập luận đạt được kết quả.

Mời những bạn đọc thêm các nội dung bài viết soạn bài xích Ngữ văn 11 tiếp sau đây của bọn chúng tôi:


Trên phía trên Vn
Doc đã trình làng tới các bạn Soạn bài làm việc lập luận so sánh. Chắc rằng qua bài viết bạn gọi đã thế được phần nhiều ý chính cũng tương tự trau dồi được nội dung kiến thức của nội dung bài viết rồi đúng không nào ạ? mong muốn qua bài viết này độc giả có thêm các tài liệu nhằm học tập tốt hơn môn Ngữ văn lớp 11 nhé. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, Vn
Doc xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi học tập kì 1 lớp 11, soạn văn lớp 11 ngắn gọn, Soạn bài xích lớp 11, Học tốt Ngữ văn 11, Tài liệu học tập lớp 11 cơ mà Vn
Doc tổng hợp với đăng tải.

Home » Blog » lý giải soạn bài bác luyện tập làm việc lập luận so sánh dễ hiểu cho học tập sinh


2. Cung cấp soạn bài bác Luyện tập làm việc lập luận so sánh2.4. Câu 4 sách giáo khoa trang 116 văn 11 tập 1

Luyện tập làm việc lập luận đối chiếu thuộc lịch trình Ngữ văn 11. Các em ao ước tìm ra câu trả lời chính xác, tổng đúng theo kiến thức đặc biệt hãy đọc ngay nội dung bài viết sau. Hồ hết tổng đúng theo từ kiến Guru đang là nguồn tài liệu bổ ích dành cho mình đọc tham khảo.

1. Ôn tập kỹ năng trong luyện tập thao tác lập luận đối chiếu lớp 11

Luyện tập thao tác làm việc lập luận so sánh giúp những em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức trọng tâm. Đồng thời, mỗi học viên cũng biết cách vận dụng vào câu hỏi hành văn.

Thao tác lập luận đối chiếu được gọi là việc đối chiếu hai sự vật, hiện nay tượng. Việc làm này giúp chúng ta thấy rõ sự như là và khác biệt giữa hai sự vật, hiện tượng ấy. Hơn hết, có hai kiểu đối chiếu là tương đồng và tương phản.

Mục đích của việc lập luận đối chiếu là tìm ra điểm như là và khác biệt giữa các đối tượng. Trường đoản cú đó, ta có thể đưa ra phần nhiều nhận xét, review chung về chúng. Đặc biệt, nó còn khiến cho bài văn nghị luận vậy thể, sinh động, sức thuyết phục cao hơn.

Luyện tập làm việc lập luận đối chiếu cần đảm bảo 3 tiêu chí. Rõ ràng như sau:

Việc so sánh giữa hai đối tượng người sử dụng phải đảm bảo an toàn sự cụ thể và thực sự bao gồm liên quan.Đối tượng đưa ra so sánh phải gồm mối tương tác với nhau qua 1 mặt hoặc một phương diện làm sao đó.Kết luận rút ra từ quy trình so sánh buộc phải chân thực. Nhờ vào vậy, vấn đề nhận thức đối tượng người sử dụng đem ra so sánh mới chính xác và thâm thúy hơn.

Khi triển khai lập luận so sánh rất cần phải đặt các đối tượng người sử dụng vào và một bình diện, thuộc tiêu chí. Đồng thời, họ tiến hành so sánh mặt giống và khác nhau. Đặc biệt, fan nói – tín đồ viết cần nêu rõ ý kiến, cách nhìn của mình.

2. Cung ứng soạn bài bác Luyện tập thao tác làm việc lập luận so sánh

Luyện tập thao tác lập luận so sánh lớp 11 có rất nhiều thắc mắc cũng như phần bài xích tập liên quan. Những em muốn cập nhật nội dung cụ thể hãy xem thêm ngay đều tổng hợp rõ ràng dưới đây:

2.1. Câu 1 sách giáo khoa trang 116 văn 11 tập 1

Em hãy cho thấy tâm trạng của nhân trang bị trữ tình khi trở lại viếng thăm quê vào hai bài bác thơ bên dưới đây:

*

Trả lời:

Đối với bài xích luyện tập thao tác lập luận đối chiếu này ta thấy nhị nhân vật dụng đều nói đến quê hương. Đồng thời, họ đa số ra đi từ lúc còn trẻ với trở về khi tuổi đã cao. Hơn hết, cảm xúc đọng lại trong họ đó là sự ngậm ngùi, nuối tiếc nuối, man mác buồn.

Điểm khác nhau của hai nhân thứ khi trở về quê nhà là một bạn xa lạ. Điều này biểu hiện rõ qua:

Đối cùng với Hạ Tri Chương viết: hồ hết người không thể biết mình là ai và nhân vật đang viết rằng “Khách ở chỗ nào lại chơi”?
Đối với Chế Lan Viên: Chẳng nhẽ khi về viếng thăm quê lại đề nghị hỏi người. Bởi quê nhà hiện tại đã chuyển đổi quá các sau chiến tranh, không có gì cảnh cũ, người xưa nữa.

2.2. Câu 2 sách giáo khoa trang 116 văn 11 tập 1

Học cũng có lợi như trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả.

Trả lời:

Trong câu văn đề cập trên ngày xuân và ngày thu là hình hình ảnh ẩn dụ. Theo đó, mùa xuân chính là lúc đơm hoa, đến ngày thu hoạch nhiều quả ngọt. Như vậy, chuyện học tập khi chăm chỉ, cần mẫn sẽ góp tác tích luỹ con kiến thức, dần hiện đại và đã đạt được thành công.

2.3. Câu 3 sách giáo khoa trang 116 văn 11 tập 1

Em hãy đối chiếu ngôn ngữ vào thơ hồ Xuân hương thơm và ngôn từ của Bà huyện Thanh Quan trải qua hai bài bác thơ từ bỏ tình (I) cùng Chiều hôm ghi nhớ nhà:

Trả lời:

Luyện tập thao tác làm việc lập luận đối chiếu ta phiêu lưu sự như thể nhau của thơ hồ nước Xuân Hương cùng Bà huyện Thanh Quan đa số là thể thơ thất ngôn bát cú, tuân hành quy tắc niêm luật. Tuy nhiên, có một trong những điểm khác biệt như sau:

Trong bài bác thơ từ tình của hồ Xuân Hương đang sử dụng ngôn từ hàng ngày. Vì thế, gợi lên cho tất cả những người đọc sự gần gũi như “tiếng kê văng vẳng”, “mõ thảm”, “chuông sầu”, “những giờ đồng hồ rền rĩ”, “khắp đều chòm”,… bên cạnh đó, nhà thơ cũng dùng các từ cạnh tranh như “có sao om”, “duyên mõm mòm”, “già tom” cùng với rất nhiều từ Hán Việt như “Tài tử văn nhân ai đó tá?” hơn hết, thơ của bà có phong cách thân cận với đám đông, bộc lộ sự xót xa mà lại pha lẫn nét tinh nghịch.Trong bài xích thơ Chiều hôm nhớ nhà của Bà huyện Thanh Quan thực hiện nhiều tự Hán Việt như “hàng ngôn”, “ngư ông”, “viễn phố”, “mực tử”,… cùng nhiều từ ngữ mang tính chất ước lệ trong thơ cổ như “ngàn mai”, “dặm liễu”. Những vấn đề đó cho ta thấy được phong cách thơ của bà đài các, trang nhã, tiếng nói của một dân tộc của văn nhân trí thức thượng lưu.

=> Mỗi bài thơ mang trong mình 1 phong phương pháp nhưng vẫn có cái tốt riêng.

2.4. Câu 4 sách giáo khoa trang 116 văn 11 tập 1

Em hãy từ chọn cho khách hàng một đề bài để luyện tập làm việc lập luận so sánh. Đó rất có thể là một danh ngôn, thành ngữ hoặc tục ngữ tất cả nội dung so sánh.

Trả lời:

2.4.a. Câu châm ngôn 1:

“Một mặt fan bằng mười mặt của”.

Câu tục ngữ nhắc trên muốn xác định giá trị của bé người. Theo đó, hình hình ảnh “một mặt người” nhằm mục đích hoán dụ lấy một phần tử để chỉ toàn thể. Tiếp đến, “của” nhằm chỉ những giá trị đồ gia dụng chất.

Như vậy, biện pháp nói “mười khía cạnh của” nhằm mục đích mục đích chỉ vật hóa học với số lượng lớn. Trong lúc đó, “một phương diện người” là con số nhỏ. Điều này làm khá nổi bật lên quý hiếm to béo của con người khi “một bởi mười”.

Thật vậy, trong cuộc sống đời thường ta rất có thể mất đi các tiền bạc, của cải. Tuy nhiên, với việc chuyên cần, siêng năng ta thuận lợi làm nên tất cả, thậm chí còn còn thi công thêm những điều to đùng hơn.

Do đó, dù chúng là làm bất cứ việc gì rồi cũng nên quý trọng bạn dạng thân, chăm sóc sức khoẻ. Cây tục ngữ muốn khuyên nhủ mỗi cá thể nên rèn luyện bản thân để xác minh giá trị tương tự như xây dựng cuộc sống đời thường ngày một xuất sắc đẹp hơn.

2.4.b. Câu tục ngữ 2:

“Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

Câu tục ngữ tất cả hai lớp nghĩa. Cố kỉnh thể:

Nghĩa đen: mộc là phần rắn nằm dưới vỏ của thân cây, cành cây. ở kề bên đó, nước sơn là color được tô vẽ bên ngoài tránh côn trùng mọt tấn công. Như vậy, nước đánh dù xuất sắc đến mấy nhưng chất gỗ mục nát cũng ko thể vĩnh cửu với thời gian.Nghĩa bóng: Coi trọng bản chất của con bạn hơn là vẻ đẹp mặt ngoài. Đôi khi, không hẳn ai tất cả diện mạo tỏa sáng sẽ được đánh giá cao. Điều đặc biệt nhất làm việc một cá thể chính là tấm lòng bao dung, thân thiện, ko vụ lợi, ích kỷ.

Thực tế, ta ko thể lắc đầu được sức thu hút của vẻ đẹp bên ngoài. Cụ nhưng, ta nên quan tâm đến thật kỹ, điều gì mới thực sự cần thiết trong cuộc sống thường ngày và xứng đáng quý trọng hơn cả.

Câu châm ngôn khuyên chúng ta không đề xuất coi trọng hình thức. Vày đó chỉ là tầm nhìn trước mắt, sâu thẳm phía bên trong vẫn là điều đáng quý hơn cả. Xuất sắc hơn hết, mỗi cá nhân nên tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp để phát triển thành người hữu dụng cho gia đình, buôn bản hội.

Kết Luận

Như vậy, nội dung bài viết này đã tổng hợp toàn cục kiến thức giữa trung tâm cùng các thắc mắc thuộc phần luyện tập thao tác lập luận so sánh. Hi vọng, những em vẫn tìm thấy kiến thức hữu ích, học giỏi hơn môn Ngữ văn. Hãy thường xuyên theo dõi kiến Guru để không bỏ lỡ bất cứ nội dung nào các bạn nhé.

Nếu chúng ta đang thắc mắc vấn đề gì truy vấn ngay dinnerbylany.com giữ lại SĐT và vướng mắc đang chạm chán sẽ có các chuyên viên có chuyên môn giải đáp cụ thể giúp bạn.