Tiếng Anh 7 Unit 4: Getting Started giúp các em học viên lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 40, 41 giờ Anh 7 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường bài Unit 4: Music & Arts trước khi đến lớp.

Bạn đang xem: Soạn anh 7 kết nối tri thức


Soạn Getting Started Unit 4 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 - Tập 1. Thông qua đó, góp học sinh nhanh lẹ nắm vững kỹ năng để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để biên soạn giáo án giờ Anh 7 theo lịch trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn nhé:


Bài 1

Listen & read. (Nghe với đọc.)

Trang: Hi, Nick. What are you doing?

Nick: I"m listening khổng lồ music. I like classical music, and I often play the piano in my spare time.


Trang: Wow. I can"t play any instruments.

Nick: & what about you? What"s your hobby?

Trang: I lượt thích painting & taking photos.

Nick: Taking photos? I"ve never tried it. Is it fun?

Trang: Yeah, it is, but not as fun as painting.

Nick: Right. They seem quite different from each other. What vày you normally paint?

Trang: Landscapes and animals, just for pleasure, you know. I sometimes cốt truyện them with my friends.

Nick: Really? Um, maybe we should go khổng lồ an art gallery next weekend?

Trang: Sounds good, but I"d prefer to go khổng lồ the music festival at my school.

Nick: Well ... OK. That"s fine.

Hướng dẫn dịch:

Trang: xin chào Nick. Các bạn đang làm những gì đấy?

Nick: Tôi đang nghe nhạc. Tôi đam mê nhạc cổ điển, cùng tôi thường nghịch piano trong thời gian rảnh rỗi.

Trang: Chà. Tôi quan trọng chơi bất kỳ nhạc cầm nào

Nick: Còn các bạn thì sao? Sở thích của chúng ta là gì?

Trang: Tôi phù hợp vẽ tranh với chụp ảnh.

Nick: Chụp ảnh á? Tôi chưa bao giờ thử nó. Nó bao gồm vui không?


Trang: Có, tuy vậy không vui bởi vẽ tranh.

Nick: Ờ. Chúng có vẻ như khá khác hoàn toàn với nhau. Bạn thường vẽ gì?

Trang: phong cảnh và rượu cồn vật, chỉ để vui chơi giải trí thôi, chúng ta biết đấy. Tôi song khi chia sẻ chúng với anh em của tôi.

Nick: thiệt à? Ừm, tất cả lẽ họ nên đến một triển lãm nghệ thuật và thẩm mỹ vào cuối tuần sau nhỉ?

Trang: Nghe hay đấy, nhưng mình thích đi tham dự các buổi tiệc âm nhạc ngơi nghỉ trường mình hơn.

Nick: Chà ... Ừm. Không sao.

Bài 2

What are Trang và Nick talking about? (Trang cùng Nick đang nói chuyện gì?)

A. Playing the piano (Chơi đàn dương cầm)

B. Drawing and painting(Vẽ với sơn)

C. Music & arts (Âm nhạc cùng nghệ thuật)

Đáp án: C

Trang & Nick are talking about music & arts.

(Trang với Nick đang nói tới âm nhạc với nghệ thuật.)

Explain: Trang and Nick have mentioned their hobby. Trang’s hobby is painting và taking photos. Nick’s hobby is listening to music. So they are talking about music and arts.

(Giải thích: Trang cùng Nick đã đề cập đến sở thích của họ. Sở thích của Trang là vẽ tranh với chụp ảnh. Sở thích của Nick là nghe nhạc. Vày vậy, bọn họ đang nói tới âm nhạc và nghệ thuật.)

Bài 3

Complete each of the sentences with a suitable word or phrase from the box. (Hoàn thành từng câu bởi một trường đoản cú hoặc nhiều từ phù hợp trong hộp.)


photos like different from art gallery musical instruments

1. Nick wants to go to a (n)_________ next weekend.

2. You can use your điện thoại cảm ứng to take _________.

3. This photo is very bright. It is _________ that dark one.

4. Nick và Trang agree that taking photos is not _________ painting.

5. My friend David is very talented. He plays three _________.

Trả lời:

1. Nick wants to lớn go lớn an art gallery next weekend.

(Nick mong mỏi đến một phòng trưng bày thẩm mỹ vào vào ngày cuối tuần tới.)

Giải thích: Mạo từ "an" + danh từ bước đầu bằng nguyên âm (a, o, e, u, i).

2. You can use your điện thoại cảm ứng thông minh to take photos.

(Bức ảnh này siêu sáng. Nó khác với bức hình ảnh tối đó.)

Giải thích: nhiều từ "take photos" (chụp ảnh).

3. This photo is very bright. It is different from that dark one.

(Bạn hoàn toàn có thể sử dụng điện thoại thông minh của chính bản thân mình để chụp ảnh.)

Giải thích: cấu tạo "It is + adj".

4. Nick and Trang agree that taking photos is not like painting.

(Nick cùng Trang gật đầu đồng ý rằng chụp ảnh không y như vẽ tranh.)

Giải thích:Cấu trúc " S + be + adj".

Xem thêm: Tổng Hợp Với Hơn 83 Dàn Pc Đẹp Nhất Thế Giới Tuyệt Vời Nhất, Dàn Pc Đẹp Nhất Thế Giới

5. My friend David is very talented. He plays three musical instruments.

(Bạn tôi David siêu tài năng. Anh ấy chơi tía loại nhạc cụ.)

Giải thích: "three" + danh từ bỏ số nhiều.

Bài 4

Write the correct word or phrase under each picture. Then listen và repeat. (Viết tự hoặc nhiều từ đúng dưới mỗi bức tranh. Sau đó nghe cùng lặp lại.)

camera water puppet show art gallery

painting musical instruments paintbrush


Trả lời:

1. Paintbrush (n): cọ vẽ

2. Camera (n): sản phẩm ảnh

3. Painting (n): bức tranh

4. Musical instruments (n.p): nhạc cụ

5. Water puppet show (n.p): múa rối nước

6. Art gallery (n.p): triển lãm nghệ thuật

Bài 5

Quiz How artistic are you? Take the quiz lớn find out. (Bạn là tất cả tính nghệ thuật như vậy nào? Giải câu đố để tìm ra đáp án.)

For each question, you get two points if your answer is A, zero if your answer is B. Add up your five answers and decide how artistic you are on a scale from 1-10.

(Đối với mỗi câu hỏi, chúng ta nhận được hai điểm giả dụ câu trả lời của chúng ta là A, không nếu câu trả lời của người tiêu dùng là B. Cộng năm câu trả lời của chúng ta và quyết định mức độ nghệ thuật của công ty trên thang điểm từ 1-10.)

1. Your hobby is __________. (Sở thích của công ty là)

A. Playing an instrument (chơi nhạc cụ)

B. Playing computer games (chơi trò nghịch máy tính)

2. Vày you like listening to music or playing sports? (Bạn say đắm nghe nhạc hay chơi thể thao?)

A. Listening lớn music. (Nghe nhạc.)

B. Playing sports. (Chơi thể thao.)

3. Which of these vày you prefer doing? (Bạn thích làm gì hơn?)

A. Going to lớn an art gallery. (Đi mang đến một triển lãm nghệ thuật.)

B. Going khổng lồ a book fair. (Đi đến một nơi buôn bán sách.)

4. You describe yourself as ________.

A. Creative (sáng tạo)

B. Hard-working (chăm chỉ)

5. What do you want khổng lồ be when you grow up? (Bạn ao ước trở thành gi khi béo lên?)

Giải Language reviews 2 tiếng Anh 7 Global Success - Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày trang 70. 5. Complete the second sentence, using the words in brackets.


Pronunciation

1. Circle the word in which the underlined part is pronounced differently. Listen, check, and repeat the words trang 70 SGK giờ đồng hồ Anh 7 liên kết tri thức

(Khoanh tròn từ mà lại phần gạch chân được phân phát âm khác. Nghe, soát sổ và đề cập lại các từ.)

1. 

A. Decision

B. Vision

C. Measure

D. sure

2.

A. Ocean

B. cinema

C. Musician

D. delicious

3.

A. Hot

B. Cottage

C. Compose

D. Lot

4.

A. chicken

B. architect

C. cheap

D. chair

5. 

A. condition

B. Attention

C. Question

D. Addition

Lời giải: 

1- D

2-B

3-C

4-B

5-C

 

Vocabulary

2. Match a word in A with a word or phrase in B. Then complete the sentences with the appropriate phrases trang 70 SGK giờ đồng hồ Anh 7 kết nối tri thức

(Nối một từ vào cột A cùng với một tự hoặc nhiều từ vào cột B. Sau đó kết thúc các câu với các cụm từ mê say hợp.)

*

1. The students learn how to ______ in their music lessons twice a week.

2. We ______ for this recipe.

3. The orchestra will ______ tomorrow.

4. She doesn"t allow her children to ______ during dinner.

5. They have to ______ lớn enter this school.

Lời giải: 

1 - e: erform a classical concert (biểu diễn một trong những buổi hòa nhạc cổ điển)
2 - d: drink juice (uống nước trái cây)
3 - a: need some apples (cần vài quả táo)
4 - b: pass an entrance exam (vượt qua bài thi đầu vào)
5 - c: play the guitar (chơi bọn ghi-ta)

1. The students learn how to play the guitar in their music lessons twice a week. 

(Học sinh học cách chơi guitar trong các bài học tập âm nhạc của mình hai lần một tuần.)

2. need some apples for this recipe. 

(Chúng ta cần một vài quả apple cho công thức này.)

3. The orchestra will perform a classical concert tomorrow.

 (Dàn nhạc đã biểu diễn một trong những buổi hòa nhạc cổ xưa vào ngày mai.)

4. She doesn"t allow her children to drink juice during dinner. 

(Cô ấy không cho con mình uống nước hoa quả trong bữa tối.)

5. They have to pass an entrance exam to enter this school.

(Họ phải vượt sang một kỳ thi nguồn vào để vào trường này.)

3. Underline the correct word to complete the sentences trang 70 SGK tiếng Anh 7 liên kết tri thức

(Gạch chân từ đúng để ngừng các câu.)

1. Trinh Cong Son is one of Viet Nam"s greatest scientists / composers.

2. How many butter/ apples do we need for an táo bị cắn pie?

3. The musicians will perform their final portrait / concert next week.

4. Ha Noi Amsterdam School is for normal / gifted students.

5. Students have khổng lồ take a(n) entrance / final exam lớn study at my school.

Lời giải:

1- composers

2- apples

3- concert

4-gifted

5- entrance

 

Hướng dẫn dịch:

1. Trịnh Công tô là trong những nhà một trong những nhạc sĩ vĩ đãi nhất thế giới

2. Có bao nhiêu quả táo bị cắn dở bạn cần để làm bánh táo?

3. Nhạc sĩ đang trình diễn một buổi trình diễn tuần sau

4. Trường tp hà nội Amsterdam giành cho học sinh giỏi

5. Học viên phải tham gia một kì thi đầu vào để học tập ở trường của tớ

Grammar

4. Complete the passages about camping. Use the words & phrases from the boxes trang 70 SGK giờ Anh 7 liên kết tri thức

(Hoàn thành những đoạn văn về cắn trại. Sử dụng các từ và cụm từ vào hộp.)


Plan your meals in advance. How many sandwiches are you going lớn make? How many loaves of bread will you need? bởi you plan to lớn make popcorn? (1) _______ butter bởi vì you need? (2) _______ eggs will you buy? bởi vì you need to lớn buy (3) _______ drinks in advance? 


Making a fire is a skill. Và it is easy to lớn learn. You won"t need (4) _______ practice before you can make a campfire. Start with (5) _______ paper & leaves. Place the wood on vị trí cao nhất of these. Don"t use (6) _______ big pieces of wood. Just put two or three big pieces over the sticks & keep the rest for later. 

Lời giải:

1- How much

2- How many

3- a lot of

4-much

5-some

6- many

5. Complete the second sentence, using the words in brackets trang 70 SGK tiếng Anh 7 liên kết tri thức

 (Hoàn thành câu đồ vật hai, sử dụng những từ trong ngoặc.)

1. I think classical music is not as exciting as rock & roll. (more... Than)

 (Mình nghĩ về nhạc cổ xưa không thú vị như nhạc rock và roll.)

=> I think rock & roll ______________.

2. The poster in the gallery is the same as the one in my house. (different from)

(Tấm áp phích trong showroom giống với tấm áp phích trong công ty mình.)

=> The poster in the gallery ______________.

3. A ticket to lớn the theatre is cheaper than I expected. (not as ... As) 

(Một vé vào nhà hát rẻ rộng tôi hy vọng đợi.)

=> A ticket to the theatre ______________.

4. The painting in the museum is not different from the painting in the gallery. (like)