Tổng hợp không thiếu và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2SO4 (axit sulfuric) , S (sulfua) ra H2O (nước) , SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, ngày tiết sắc chất và tính số mol trong làm phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: S+ h2so4 đặc nóng


2H2SO4 + S → 2H2O + 3SO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

H2O + SO2" style="margin-left:5px;float:right">Xem trạng thái chất và cụ thể của phương trình H2SO4 + S => H2O + SO2


Thông tin thêm về phương trình hóa học
Phản ứng cho H2SO4 (axit sulfuric) công dụng vói S (sulfua) tạo ra thành H2O (nước) ,trong đk nhiệt độ nhiệt độPhương trình để tạo thành rachất H2SO4 (axit sulfuric) (sulfuric acid) 24HNO3 + Fe
Cu
S2 → Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3 2H2O + 2KMn
O4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2Mn
SO4 + K2SO4 2H2O + 2Zn
SO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Zn
Phương trình để chế tạo rachất S (sulfua) (sulfur) Cl2 + H2S → 2HCl + S 2Mg + SO2 → S + 2Mg
O 2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2SPhương trình để chế tạo ra rachất H2O (nước) (water) Na
OH + C6H5Br → C6H5ONa + H2O + Na
Br 3Ba
O + 2H3PO4 → 3H2O + Ba3(PO4)2 (6x-2y)HNO3 + Fex
Oy → (3x-y)H2O + 3x-2y
NO2 + x
Fe(NO3)3Phương trình để sản xuất rachất SO2 (lưu hùynh dioxit) (sulfur dioxide) 2H2S + 3O2 → 2H2O + 2SO2 H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2 2SO3 → O2 + 2SO2

Nhân quả trong cuộc sống

*
*

Tài liệu chất hóa học HOT

Tài liệu chất hóa học lớp 10Tổng hợp những công thức giải nhanh trắc nghiệm hóa học Đề thi và giải đáp Hóa học tập 2019 Đề thi chất hóa học 2018 phản nghịch ứng lão hóa khử Nguyên tử chất hóa học 10 câu hỏi trắc nghiệm về Bảng tuần hoàn chất hóa học
Hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử đơn giản nhất gồm thể gồm 1 proton trong phân tử nhân được xoay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố dịu nhất trong những các nguyên tố cùng là nguyên tố phong phú và đa dạng nhất trong vũ trụ.
*

*

Sản phẩm xây dựng vày Be Ready Education nước australia vì mục đích phi lợi nhuận

(Thủy phân sunfua, phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường nên hay được sử dụng S khử độc Hg)

Chú ý:Một số muối hạt sunfua gồm màu đặc trưng: Cu
S, Pb
S, Ag2S (màu đen); Mn
S (màu hồng); Cd
S (màu vàng) → thường được dùng làm nhận biết gốc sunfua.

- muối hạt sunfua được phân thành 3 loại:

+ nhiều loại 1. Tan trong nước gồm Na2S, K2S, Ca
S và Ba
S, (NH4)2S.

+ nhiều loại 2. Ko tan trong nước tuy vậy tan vào axit mạnh khỏe gồm Fe
S, Zn
S, ...

+ một số loại 3. Ko tan trong nước và không tan trong axit gồm Cu
S, Pb
S, Hg
S, Ag2S, ...

b. Lưu huỳnh gồm tính khử

Khi sulfur phản ứng với phi kim chuyển động mạnh hơn, số oxi hóa của lưu hoàng từ 0 tạo thêm +4 hoặc +6.

S → S+4+ 4e

S → S+6+ 6e

Tác dụng cùng với phi kim

S biểu lộ tính khử khi chức năng với 1 số ít phi kim và 1 số ít hợp chất gồm tính oxi hóa.

Tác dụng với oxi:

S + O2

*
SO2

S + F2

*
SF6

Tác dụng với các chất tất cả tính oxi hóa mạnh mẽ (H2SO4, HNO3,...)

S + H2SO4 đặc

*
3SO2+ 2H2O

S + 4HNO3 đặc

*
2H2O + 4NO2+ SO2

5.2. đặc thù hóa học tập của H2SO4

Axit sunfuric là một trong axit mạnh, hóa chất này có không thiếu các đặc điểm hóa học thông thường của axit như:

Axit sunfuric H2SO4 làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ.Tác dụng với sắt kẽm kim loại đứng trước H (trừ Pb) tạo ra thành muối bột sunfat.

fe + H2SO4 → Fe
SO4 + H2

Tác dụng với oxit bazo tạo nên thành muối mới (trong đó kim loại không thay đổi hóa trị) cùng nước .

Fe
O + H2SO4 → Fe
SO4 + H2O

Axit sunfuric chức năng với bazo chế tạo thành muối mới và nước.

H2SO4 + Na
OH → Na
HSO4 + H2O

H2SO4­ + 2Na
OH → Na2SO4 + 2H2O

H2SO4 chức năng với muối tạo ra thành muối mới (trong đó sắt kẽm kim loại vẫn không thay đổi hóa trị) với axit mới.

Na2CO3+ H2SO4→Na2SO4+ H2O + CO2

H2SO4+ 2KHCO3→K2SO4+ 2H2O + 2CO2

6. Cách tiến hành phản ứng

- nhỏ dại từ trường đoản cú H2SO4đặc vào ống thử đựng sẵn bột giữ huỳnh

7. Bạn có biết

8. Bài tập liên quan


Câu 1.Hơi thủy ngân siêu độc, vì thế nếu khi ta vô tình đánh rơi tan vỡ nhiệt kế thì hóa học bột được dùng để rắc lên thủy ngân rồi gom lại là:

A. Bột lưu huỳnh

B. Cát

C. Muối bột ăn

D. Vôi bột

Lời giải:

Đáp án:A

Giải thích:

Thủy ngân công dụng với sulfur ngay tại điều kiện thường:

Hg + S → Hg
S ↓

Do đó khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng làm rắc lên thuỷ ngân rồi tụ lại là giữ huỳnh.

Câu 2.Trong những phương trình bên dưới đây, phương trình nào S vừa đóng vai trò là hóa học khử vừa nhập vai trò là hóa học oxi hóa?

A. 4S + 6Na
OH (đặc)

*
2Na2S + Na2S2O3+3H2O

B. S + 3F2

*
SF6

C. S + 6HNO3(đặc)

*
H2SO4+ 6NO2+ 2H2O

D. S + 2Na

*
Na2S

Lời giải:

Đáp án:A

Câu 3.Lưu huỳnh có thể tồn tại ở hầu hết trạng thái số oxi hoá nào?

A. -2; +4; +5; +6

B. -3; +2; +4; +6.

C. -2; 0; +4; +6

D. +1 ; 0; +4; +6

Lời giải:

Đáp án:C

Câu 4.Chất nào tiếp sau đây được dùng làm điều chế SO2trong phòng thí điểm là

A. Na2SO3và HCl

B. Fe
S2và O2

C. S và O2

D. Zn
S và O2

Lời giải:

Đáp án:A

Giải thích:

Na2SO3+ 2HCl → 2Na
Cl + SO2↑ + H2O

Câu 5.Kim loại nào tiếp sau đây không phản nghịch ứng với H2SO4đặc nguội?

A. Al

B. Cu

C. Zn

D. Ag

Lời giải:

Đáp án:A

Câu 6.

Xem thêm: +20 Bảng Size L Nam Là Bao Nhiêu Kg ? Thông Số Chi Tiết Size L Nam Bao Nhiêu Kg Mặc Vừa

Số hiệu nguyên tử của sulfur là 16. Cho thấy vị trí của diêm sinh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

A. Chu kì 3, đội VIA.

B. Chu kì 5, đội VIA.

C. Chu kì 5, đội IVA.

D. Chu kì 3, team IVA.

Lời giải:

Đáp án:A

Giải thích:

Cấu hình electron nguyên tử S là: 1s22s22p63s23p4.

→ diêm sinh ở chu kỳ luân hồi 3 (do gồm 3 lớp electron); đội VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p).

Câu 7.Chúng ta gần như biết khá thủy ngân siêu độc, vậy trong trường phù hợp ta làm vỡ tung nhiệt kế thủy ngân, họ dùng chất gì rắc lên thủy ngân với gom lại?

A. Bột than.

B. Cat mịn.

C. Muối bột hạt.

D. Lưu huỳnh.

Lời giải:

Đáp án:D

Giải thích:

Giải thích: Ta gồm phương trình bội nghịch ứng:

S + Hg → Hg
S

Câu 8.Tính chất vật lí nào dưới đây không đề xuất là tính chất vật lí đặc thù của lưu giữ huỳnh?

A. Hóa học rắn color vàng.

B. Không tan vào nước.

C. Có ánh sáng nóng chảy thấp hơn nhiệt độ sôi của nước.

D. Tan các trong benzen.

Lời giải:

Đáp án:C

Giải thích:

Giải thích: sulfur tà phương lạnh chảy nghỉ ngơi 113o
C, lưu lại huỳnh đối kháng tà rét chảy làm việc 119o
C.

→ ánh nắng mặt trời nóng tung của lưu huỳnh cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

Câu 9.Dãy chất nào trong số dãy dưới đây gồm những chất đều thể hiện tính oxi hóa lúc phản ứng cùng với SO2?