Một sóng cơ điều hòa lan truyền trong một môi trường đàn hồi với tốc độ truyền sóng là v, chu kỳ luân hồi sóng là T. Cách sóng
*
được tính bằng biểu thức

Bạn đang xem: Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng

*

*

*

*

Một sóng cơ điều hòa viral trong một môi trường bầy hồi với bước sóng
*
, tần số sóng là f. Vận tốc truyền sóng là v được tính bằng biểu thức
*

Một sóng cơ điều hòa viral trong một môi trường bọn hồi với vận tốc truyền sóng là 20m/s; tần số sóng là 500Hz. Bước sóng
*

Một sóng cơ truyền trong chất lỏng trong môi trường trước tiên với tốc độ
*
và bước sóng
*
. Khi sóng này truyền qua môi trường thiên nhiên thứ nhị thì tốc độ là
*
và cách sóng
*
. Hệ thức đúng là
Một sóng cơ truyền trong chất rắn trong chất rắn với vận tốc 1600 m/s và cách sóng là 16 cm. Lúc sóng này truyền ra bầu không khí thì bước sóng là 3,2 centimet và vận tốc truyền sóng là
Một sóng mặt nước viral từ điểm O, các đỉnh (gợn) sóng lan truyền trên phương diện nước chế tạo ra thành các đường tròn đồng tâm. Ở 1 thời điểm t, bạn ta đo 2 lần bán kính của gợn sóng trước tiên và đẩy sóng thứ 6 thứu tự là 10 cm; 30 cm. Sóng cùng bề mặt nước gồm bước sóng là
Một sóng phương diện nước lan truyền từ điểm O, tần số sóng là 100Hz. Các đỉnh (gợn) sóng viral trên phương diện nước chế tạo ra thành những đường tròn đồng tâm. Ở 1 thời điểm t, fan ta đo đường kính của hai gợn sóng li ty hình tròn liên tiếp lần lượt là 9,8 cm và 11,4 cm. Vận tốc truyền sóng là
Một sóng mặt nước đang viral với tốc độ 50 cm/s. Cùng bề mặt nước có một cái phao gồ ghề theo sóng. Bạn ta đo khoảng thời gian giữa 6 lần thường xuyên phao nhô lên cao nhất là 3s. Khoảng cách giữa hai đỉnh (gợn) sóng tiếp tục là
Một sóng cơ điều hòa viral trong một môi trường xung quanh có biên độ dao động A và bước sóng
*
. Hotline v và
*
theo thứ tự là gia tốc truyền sóng và tốc độ cực đại dao rượu cồn của các phần tử trong môi trường. Lúc
*
thì
Một sóng cơ học có biên độ A, cách sóng
*
. Vận tốc dao động cực to của phần tử môi trường bằng 2 lần vận tốc truyền sóng khi:
Một sóng cơ điều hòa lan truyền trong một môi trường thiên nhiên có biên độ giao động A và bước sóng
*
. Gọi v cùng
*
thứu tự là gia tốc truyền sóng cùng vận tốc cực đại dao cồn của các thành phần trong môi trường. Lúc
*
thì
Một sóng cơ học bao gồm biên độ A, bước sóng
*
cùng với
*
. Tỉ số giữa vận tốc dao động cực to của bộ phận môi trường và vận tốc truyền sóng là
Một nguồn sóng cơ gồm tần số f, chu kỳ T viral trên một tua dây có chiều nhiều năm L. Tốc độ truyền sóng là v. Biểu thức bao gồm cùng thứ nguyên với L là
Một sóng cơ truyền cùng bề mặt nước với tần số
*
, tại 1 thời điểm nào đó các bộ phận mặt nước bao gồm dạng như hình vẽ.
*
vào đó khoảng cách từ vị trí cân đối của A mang đến vị trí cân bằng của B là 20cm và điểm C sẽ từ vị trí cân bằng của nó đi xuống. Chiều truyền và vận tốc truyền sóng là:
Một sóng cơ truyền xung quanh nước cùng với tần số f = 10 Hz, tại một thời điểm nào kia các thành phần mặt nước gồm dạng như hình vẽ.
Nhà nước ta chủ trương khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm tài nguyên nhằm mục đích

Ioy5O/YOi2/j
V//g15sxfy7PUe
Yj
R7NK77RE+SXxoi
LCHRd
Ab6Yxbt
UKSGGprr+L1f/41hkxaj
Nq6Yty8e
R6T0l
Lx4d
CPUFYTgi3Mi
In/Yov
Db9M1Uc
RSubn
QEd6/tgqf
JD4e
AYWZEm/ixq2LWLh4Dj
Zu/gz
HTu7Hlh1f
YOe
BQ2ik
LUb
YUSFJFGEh
Sa
OQKmb
Lue
LLKO2i
VIslu
Vmyp
UNbh
U8SHy5Y19tuc
ETWLZi2m
FECxk
SMk
Gy
Zsg
XUBkw
YUbfp16bm
CYog
RWRff
BM6/oo
QTOm
Cm8122xp8kvj
Qi
Inp
FDMk
SK0v2s
CWo
Pw
SAen
AUFp
Ri+Vb
Dy
I5Jxfz1h7Ex
Zsl
Ym
Z50s/fi
NAr
LIH5u
Nq
G0dx0d9sif
JL4UIix
U9Ax4dh
N0hw
Sp
XD1Vgny
D5/G8g15GJK+Cq+MXYk/Tty
Fl8Z+jl5Tti
Fz1R58lrs
PB7++g
JKaavd
M0SWSne
KJk
CQm
Dkv
M8c0t
H20Qtggv
Azs
Rtfb
Q8VEhx9Hj
Zz
Bl5g
Kkp
OVg0b
Kt2LX/FLYdu
Yi
RCwv
QY+Ye9J9/DCv3Xcf+wqt
Yvf
UAZs9fge
S0b
Mxbv
AZXbzz
QGQkc
IZ/l
BOQ6t
U3ap
Y3BJ0k
HBYlh
WWy
V4s
BFGl
Pamzh97qo
QIx
PDx6Rh/Zbd
KBETyz
Ooi
PKa
AC59Vy
Fa
I6y0h
Opxj4k
GMgxcu
V6En
IXr
MXDQJCx
Zthn
FZTXq
HAs
BIUqd
Tx
Ifb
Qu2q
A1l
Wqm
WKOB+SRmylm3Dk
HGzs
D63ADUBOu
Ga
B7Yl

Bài viết liên quan