A.giun đũa ,giun đỏ ,giun rễ lúa
B.giun khu đất ,giun đũa,giun kim
C.sán dây... - Olm
*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Những đại diện nào sau đây thuộc ngành giun tròn?

A.giun đũa ,giun đỏ ,giun rễ lúa

B.giun khu đất ,giun đũa,giun kim

C.sán dây,sán lông,sán lá máu

D.giun kim, giun móc câu,giun đũa


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà chúng ta cần!

Câu 52. Những thay mặt nào dưới đây thuộc ngành giun dẹp?

A. Sán lá gan, sán lá máu, sán dây.

Bạn đang xem: Những đại diện nào sau đây thuộc ngành giun tròn

B.Sán lá gan, giun đũa, sứa.

C. Sán xơ mít ,thủy tức, san hô.

D.Giun đũa, giun kim, giun móc.


Chọn A nhé

B thì giun đũa trực thuộc ngành Giun tròn, sứa thuộc ngành Ruột Khoang

C thì gồm thủy tức, sinh vật biển thuộc ngành ruột khoang

D loại luôn luôn cả 3 thay mặt đại diện đều ngành Giun tròn.


13.Những đại diện thay mặt nào thuộc ngành Giun dẹp:

A.Sán bã trầu, Sán dây, Sán lá gan.

B.Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C.Giun đũa, Giun kim, Giun móc câu.

D.San hô, Giun tóc, Giun chỉ.


Nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành giun dẹp:A.Sán lá máu, sán bã trầu, sán lá gan, sán dây.B.Sán dây, sán lá gan, giun móc câu, giun kim.C.Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.D.Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá...

Nhóm động vật hoang dã nào sau đây thuộc ngành giun dẹp:

A.

Sán lá máu, sán buồn bực trầu, sán lá gan, sán dây.

B.

Sán dây, sán lá gan, giun móc câu, giun kim.

C.

Sán buồn chán trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

D.

Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.


8. Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là :

Sán lá gan, sán dây, giun rễ lúa.

Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ.

Giun đũa, giun kim, giun móc câu.

Giun móc câu, sán buồn phiền trầu, giun kim.


Những thay mặt đại diện nào dưới đây thuộc ngành Giun tròn:A. Thuỷ tức, Giun kim, Giun móc câu.B. Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.C. Giun đũa, Giun chỉ, Giun móc câu.D. Giun kim, Giun chỉ, San hô.Hệ tiêu hóa Giun đũa tiến hóa hơn Giun dẹp làm việc chỗ:A. Cơ quan tiêu hóa dạng túi.B. Tất cả thêm ruột sau và hậu môn.C. Ruột phân nhánh nhiều.D. Gồm khoang cơ...

Những thay mặt đại diện nào tiếp sau đây thuộc ngành Giun tròn:

A. Thuỷ tức, Giun kim, Giun móc câu.

B. Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C. Giun đũa, Giun chỉ, Giun móc câu.

D. Giun kim, Giun chỉ, San hô.

Hệ hấp thụ Giun đũa tiến hóa hơn Giun dẹp làm việc chỗ:

A. Cơ sở tiêu hóa dạng túi.

B. Gồm thêm ruột sau cùng hậu môn.

C. Ruột phân nhánh nhiều.

D. Có khoang cơ thể.


Những thay mặt đại diện nào tiếp sau đây thuộc ngành Giun tròn:

A. Thuỷ tức, Giun kim, Giun móc câu.

B. Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C. Giun đũa, Giun chỉ, Giun móc câu.

D. Giun kim, Giun chỉ, San hô.

Hệ hấp thụ Giun đũa tiến hóa hơn Giun dẹp ngơi nghỉ chỗ:

A. Cơ sở tiêu hóa dạng túi.

B. Gồm thêm ruột sau cùng hậu môn.

C. Ruột phân nhánh nhiều.

D. Gồm khoang cơ thể.


Câu 8.Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là ?
A . Giun đũa, giun kim, giun móc câu . B . Giun đũa , giun dẹp , giun chỉ .C . Sán lá gan, sán dây , giun rễ lúa . D . Giun câu liêm , sán bã trầu , giun kim


Nhóm có toàn đầy đủ giun có điểm sáng “ khung người hình trụ, thường xuyên thuôn nhị đầu” là:A. Đỉa, vắt, giun đất, giun đũa. B. Giun chỉ, giun đũa, giun kim, giun rễ lúa.C. Sán lá máu, sán lá gan, sán dây, sán bã trầu. D. Giun kim, giun đũa, sán dây, sán lá...

Nhóm gồm toàn hầu như giun có điểm sáng “ khung hình hình trụ, hay thuôn nhì đầu” là:

A. Đỉa, vắt, giun đất, giun đũa.

B. Giun chỉ, giun đũa, giun kim, giun rễ lúa.

C. Sán lá máu, sán lá gan, sán dây, sán buồn phiền trầu.

D. Giun kim, giun đũa, sán dây, sán lá gan.


nhóm rượu cồn nào trực thuộc ngành giun dẹp sống kí sinh khiến hại cho tất cả những người và rượu cồn vậta) Sán lá máu, sán buồn phiền trầu, sán dây, sán lá gan.b) Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.c) Giun móc câu, sán dây, sán lá gan, giun kim,.d) Sán buồn chán trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc...

nhóm hễ nào ở trong ngành giun dẹp sống kí sinh khiến hại cho những người và đụng vật

a) Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan.

b) Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.

c) Giun móc câu, sán dây, sán lá gan, giun kim,.

d) Sán buồn phiền trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

Xem thêm: 11+ khu vui chơi cho trẻ em ở sài gòn bố mẹ không nên bỏ qua


Nhóm động vật hoang dã thuộc ngành giun tròn kí sinh khiến hại cho người và thực vậtlà:A . Giun rễ lúa giun kim, giun đũa
C. Sẵn dây, giun kim, giun móc câu.B .giun đất, giun kim, giun đũa.D. Sản là gan, giun đũa,giun kim.


toàn bộ Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Những thay mặt đại diện nào sau đây thuộc ngành Giun tròn:

A. Thuỷ tức, Giun kim, Giun móc câu.

B. Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C. Giun đũa, Giun chỉ, Giun móc câu.

D. Giun kim, Giun chỉ, San hô.

 Hệ tiêu hóa Giun đũa tiến hóa rộng Giun dẹp sinh hoạt chỗ:

A. Cơ sở tiêu hóa dạng túi.

B. Gồm thêm ruột sau cùng hậu môn.

C. Ruột phân nhánh nhiều.

D. Bao gồm khoang cơ thể.


*

Những thay mặt nào tiếp sau đây thuộc ngành Giun tròn:

A. Thuỷ tức, Giun kim, Giun móc câu.

B. Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C. Giun đũa, Giun chỉ, Giun móc câu.

D. Giun kim, Giun chỉ, San hô.

 Hệ tiêu hóa Giun đũa tiến hóa hơn Giun dẹp ngơi nghỉ chỗ:

A. Cơ quan tiêu hóa dạng túi.

B. Gồm thêm ruột sau với hậu môn.

C. Ruột phân nhánh nhiều.

D. Bao gồm khoang cơ thể.


*

Câu 52. Những thay mặt nào dưới đây thuộc ngành giun dẹp?

A. Sán lá gan, sán lá máu, sán dây.

B.Sán lá gan, giun đũa, sứa.

C. Sán xơ mít ,thủy tức, san hô.

D.Giun đũa, giun kim, giun móc.


13.Những đại diện nào nằm trong ngành Giun dẹp:

A.Sán buồn phiền trầu, Sán dây, Sán lá gan.

B.Giun đũa, Sán lá gan, Giun kim.

C.Giun đũa, Giun kim, Giun móc câu.

D.San hô, Giun tóc, Giun chỉ.


Nhóm động vật hoang dã nào dưới đây thuộc ngành giun dẹp:

A.

Sán lá máu, sán buồn chán trầu, sán lá gan, sán dây.

B.

Sán dây, sán lá gan, giun móc câu, giun kim.

C.

Sán buồn bực trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

D.

Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.


Những thay mặt nào dưới đây thuộc ngành giun tròn?

A.giun đũa ,giun đỏ ,giun rễ lúa

B.giun khu đất ,giun đũa,giun kim

C.sán dây,sán lông,sán lá máu

D.giun kim, giun móc câu,giun đũa


8. đội giun được xếp thuộc ngành với nhau là : 

Sán lá gan, sán dây, giun rễ lúa.

Giun đũa, giun dẹp, giun chỉ.

Giun đũa, giun kim, giun móc câu.

Giun móc câu, sán bã trầu, giun kim.


Câu 8.Nhóm giun được xếp cùng ngành với nhau là ?
A . Giun đũa, giun kim, giun móc câu . B . Giun đũa , giun dẹp , giun chỉ .C . Sán lá gan, sán dây , giun rễ lúa . D . Giun móc câu , sán bã trầu , giun kim


Nhóm thay mặt nào sau đây thuộc ngành giun dẹp?

1 điểm

Sán lá máu, sán dây

Sán lá gan, giun kim

Giun đũa, giun đỏ

Hải quỳ, san hô


Loài giun tròn nào xâm nhập vào khung người người qua domain authority bàn chân? A. Giun móc câu.B. Giun rễ lúa. C. Giun kim.D. Giun đũa. Loại giun tròn như thế nào xâm nhập vào khung người vật nhà qua con đường tiêu hóa? A. Giun chỉ.B. Giun móc câu. C. Giun đũa.D. Giun rễ lúa.

Loài giun tròn làm sao xâm nhập vào cơ thể người qua da bàn chân?

 

 

A. Giun móc câu.

B. Giun rễ lúa.

 

 

C. Giun kim.

D. Giun đũa.

 

 

Loài giun tròn nào xâm nhập vào khung hình vật công ty qua con đường tiêu hóa?

 

 

A. Giun chỉ.

B. Giun móc câu.

 

 

C. Giun đũa.

D. Giun rễ lúa.


Nhóm có toàn đều giun có điểm lưu ý “ khung hình hình trụ, hay thuôn nhì đầu” là: