B. Ure, NPK, Supe lân
C. Phân trâu, lộc bình dâu, DAPD. Muồng... - Olm
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Nhóm phân làm sao sau đây là phân hóa học:

A. Supe lân, phân heo, ure

B. Ure, NPK, Supe lân

C. Phân trâu, lục bình dâu, DAP

D. Muồng muồng, NPK, Ure

D. Biện pháp sinh học


*

*

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà các bạn cần!

Nhóm phân nào sau đây thuộc team phân hữu cơ:A. Supe lân, phân heo, urê.B. Urê, NPK, supe lân.C. Phân trâu, bò, lộc bình dâu, NPK.D. Cây muồng muồng, hết dầu dừa, bèo.

Bạn đang xem: Nhóm phân nào sau đây là phân hóa học


Câu 7. Team phân nào dưới đây thuộc đội phân hữu cơ?
A. Phân NPK, lục bình dâu, supe lân B. Supe lân, hết dầu dừa, phân trâu bò
C. Phân ure, cây muồng muồng , lộc bình dâu D. Phân trâu bò, hết dầu dừa, bèo...

Câu 7. Team phân nào dưới đây thuộc nhóm phân hữu cơ?

A. Phân NPK, 6 bình dâu, supe lấn B. Supe lân, khô dầu dừa, phân trâu bò

C. Phân ure, cây muồng muồng , 6 bình dâu D. Phân trâu bò, khô dầu dừa, lộc bình dâu


Câu 9. đội phân làm sao sau đó là phân hóa học?

A. Supe lân, phân heo, urê.

C. Cây muồng muồng, ráo dầu dừa, NPK.

B. Phân trâu, bò; lộc bình dâu; DAP.

D. Urê, NPK, Lân.


Nhóm phân bón nào tiếp sau đây thuộc đội phân chất hóa học ?
A. Bèo dâu, ráo dầu dừa, cây muồng muồng. B. Phân lân, kali, đạm.C. Phân xanh, phân rác, đạm. D. Phân NPK, supe lân, phân lợn.


Câu 4. Vào dãy những loại phân sau, hàng nào gồm toàn những loại phân thuộc đội phân hoá học?

A. Phân lân; phân heo; phân urê.

B. Phân đạm, lân, kali.

C. Phân trâu, bò; lộc bình dâu; phân kali.

D.Cây muồng muồng; ráo dầu dừa; phân NPK.


Dựa vào sơ đồ gia dụng 2, em hãy thu xếp vào vở bài xích tập những loại phân bón sau đây các nhóm phù hợp theo mẫu mã bảng sau: A. Cây điền thanh B. Phân trâu bò C. Supe lân D. DAP(diamon photphat): phân bón cất N, phường E. Phân lợn (heo) G. Cây muồng muồng H. Phân NPK I. Lộc bình dâu K. Nitragin(chứa vi sinh vật đưa hoá đạm) L. Ráo dầu dừa M. Ráo dầu đậu tương (đậu nành) N. Urê ( phân bón chứa...

Dựa vào sơ đồ gia dụng 2, em hãy thu xếp vào vở bài bác tập các loại phân bón tiếp sau đây các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau:

A. Cây điền thanh

B. Phân trâu bò

C. Supe lân

D. DAP(diamon photphat): phân bón đựng N, P

E. Phân lợn (heo)

G. Cây muồng muồng

H. Phân NPK

I. Bèo dâu

K. Nitragin(chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm)

L. Ráo dầu dừa

M. Ráo dầu đậu tương (đậu nành)

N. Urê ( phân bón cất N)


Nhóm phân bón Loại phân bón
Phân hữu cơ A, B, E, G, I, M, L
Phân hóa học D, H, C, N
Phân vi sinh K

Câu 1: những loại phân bón tiếp sau đây thuộc team phân vi sinh là
A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).C. Nitragin (chứa vi sinh vật đưa hóa đạm).D. Phân trâu, cây lộc bình dâu, thô dâu đậu tương, cây rau củ muống.Câu 2: các loại phân bón dưới đây thuộc nhóm phân bón hóa học là
A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng
B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón cất N với P.C. Phân NPK,...

Câu 1: các loại phân bón sau đây thuộc đội phân vi sinh là

A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật gửi hóa đạm).

D. Phân trâu, cây lục bình dâu, khô dâu đậu tương, cây rau muống.

Câu 2: những loại phân bón dưới đây thuộc đội phân bón chất hóa học là

A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón đựng N với P.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón cất N với P, phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

Câu 3: các loại phân bón dưới đây thuộc đội phân bón cơ học là

A. Phân gà, cây lộc bình dâu, thô dâu dừa, cây rau muống.

B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.


#Công nghệ lớp 7
2
_Sunn So Sad_

Câu 1: các loại phân bón sau đây thuộc team phân vi sinh là

A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật chuyển hóa đạm).

D. Phân trâu, cây lục bình dâu, thô dâu đậu tương, cây rau củ muống.

Câu 2: những loại phân bón tiếp sau đây thuộc team phân bón chất hóa học là

A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N với P.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón đựng N và P, phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

Câu 3: các loại phân bón dưới đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ là

A. Phân gà, cây lộc bình dâu, khô dâu dừa, cây rau củ muống.

B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.


Đúng(2)
Nguyễn Ngọc Châu Anh

.


Đúng(0)
Dãy làm sao sau đây, gồm các loại phân hữu cơ? A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân. B. Cây điền thanh, hết dầu dừa, phân trâu bò, phân heo. C. Cây điền thanh, lộc bình hoa dâu, phân đạm, phân heo. D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân...
Đọc tiếp

Dãy làm sao sau đây, gồm các loại phân hữu cơ?

A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân.

b. Cây điền thanh, khô dầu dừa, phân trâu bò, phân heo.

C. Cây điền thanh, 6 bình hoa dâu, phân đạm, phân heo.

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


#Công nghệ lớp 7
2
Chanh Xanh

D.Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Đúng(0)
trường Phan

Dãy như thế nào sau đây, gồm các loại phân hữu cơ?

A.Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân.

b.Cây điền thanh, khô dầu dừa, phân trâu bò, phân heo.

C.Cây điền thanh, lộc bình hoa dâu, phân đạm, phân heo.

Xem thêm: Nổ Pháo Ở Cao Đẳng Kinh Tế Vĩnh Phúc, 6 Thiếu Niên Tự Mua Nguyên Liệu Để Chế Pháo Nổ

D.Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Đúng(0)
Câu 11. Những loại phân bón tiếp sau đây thuộc nhóm phân bón hữu cơ là
A. Phân gà, cây lộc bình dâu, khô dầu dừa, phân bò.B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.Câu 12. Phân trâu bò, cây muồng muồng, cây trầu bà, ráo dầu dừa, ở trong nhóm:A.Phân chất hóa học B. Phân vi sinh C. Phân cơ học D. Phân chuồng
Câu 13. Ưu điểm của phương án hóa học...
Đọc tiếp

*

Nhóm phân như thế nào sau đó là phân hóa học:

A. Supe lân, phân heo, ure

B. Ure, NPK, Supe lân

C. Phân trâu, 6 bình dâu, DAP

D. Muồng muồng, NPK, Ure


*

Nhóm phân làm sao sau đó là phân hóa học:

A. Supe lân, phân heo, ure

B. Ure, NPK, Supe lân

C. Phân trâu, lộc bình dâu, DAP

D. Muồng muồng, NPK, Ure

D. Giải pháp sinh học


*

Câu 7. nhóm phân nào tiếp sau đây thuộc team phân hữu cơ?

A. Phân NPK, lộc bình dâu, supe lân B. Supe lân, ráo dầu dừa, phân trâu bò

C. Phân ure, cây muồng muồng , lộc bình dâu D. Phân trâu bò, ráo dầu dừa, bèo dâu


Nhóm phân nào sau đây thuộc nhóm phân hữu cơ:A. Supe lân, phân heo, urê.B. Urê, NPK, supe lân.C. Phân trâu, bò, 6 bình dâu, NPK.D. Cây muồng muồng, hết dầu dừa, bèo.


Câu 9. đội phân như thế nào sau đấy là phân hóa học?

A. Supe lân, phân heo, urê.

C. Cây muồng muồng, ráo dầu dừa, NPK.

B. Phân trâu, bò; lục bình dâu; DAP.

D. Urê, NPK, Lân.


Nhóm phân bón nào tiếp sau đây thuộc team phân hóa học ?A. Bèo dâu, khô dầu dừa, cây muồng muồng. B. Phân lân, kali, đạm.C. Phân xanh, phân rác, đạm. D. Phân NPK, supe lân, phân lợn. 


Dựa vào sơ đồ vật 2, em hãy bố trí vào vở bài xích tập các loại phân bón dưới đây các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau: A. Cây điền thanh B. Phân trâu trườn C. Supe lạm D. DAP(diamon photphat): phân bón đựng N, p. E. Phân lợn (heo) G. Cây muồng muồng H. Phân NPK I. Lộc bình dâu K. Nitragin(chứa vi sinh vật đưa hoá đạm) L. Hết dầu dừa M. Hết dầu đậu tương (đậu nành) N. Urê ( phân bón chứa N)

Dựa vào sơ đồ 2, em hãy thu xếp vào vở bài tập các loại phân bón sau đây các nhóm phù hợp theo mẫu bảng sau:

A. Cây điền thanh

B. Phân trâu bò

C. Supe lân

D. DAP(diamon photphat): phân bón đựng N, P

E. Phân lợn (heo)

G. Cây muồng muồng

H. Phân NPK

I. 6 bình dâu

K. Nitragin(chứa vi sinh vật gửi hoá đạm)

L. Ráo dầu dừa

M. Hết dầu đậu tương (đậu nành)

N. Urê ( phân bón cất N)


Nhóm phân bón Loại phân bón
Phân hữu cơ A, B, E, G, I, M, L
Phân hóa học D, H, C, N
Phân vi sinh K

Câu 4. Vào dãy các loại phân sau, hàng nào tất cả toàn những loại phân thuộc team phân hoá học?

A. Phân lân; phân heo; phân urê.

B. Phân đạm, lân, kali.

C. Phân trâu, bò; lục bình dâu; phân kali.

D.Cây muồng muồng; hết dầu dừa; phân NPK.


Câu 1: những loại phân bón sau đây thuộc team phân vi sinh là
A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).C. Nitragin (chứa vi sinh vật đưa hóa đạm).D. Phân trâu, cây 6 bình dâu, khô dâu đậu tương, cây rau muống.Câu 2: những loại phân bón tiếp sau đây thuộc team phân bón chất hóa học là
A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng
B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón đựng N cùng P.C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N và...

Câu 1: những loại phân bón dưới đây thuộc nhóm phân vi sinh là

A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật đưa hóa đạm).

D. Phân trâu, cây lộc bình dâu, thô dâu đậu tương, cây rau củ muống.

Câu 2: các loại phân bón dưới đây thuộc team phân bón hóa học là

A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón cất N cùng P.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón đựng N với P, phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

Câu 3: các loại phân bón sau đây thuộc team phân bón hữu cơ là

A. Phân gà, cây lục bình dâu, thô dâu dừa, cây rau củ muống.

B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

 


Xem chi tiết
Lớp 7 technology Bài 3: một số trong những tính hóa học của khu đất trồng
2
0
Gửi bỏ

Câu 1: các loại phân bón dưới đây thuộc team phân vi sinh là

A. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat).

C. Nitragin (chứa vi sinh vật đưa hóa đạm).

D. Phân trâu, cây 6 bình dâu, thô dâu đậu tương, cây rau xanh muống.

Câu 2: các loại phân bón dưới đây thuộc đội phân bón hóa học là

A. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng

B. Phân NPK, supe lân, urê, DAP (diamon photphat): phân bón chứa N với P.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat): phân bón cất N cùng P, phân bò.

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

Câu 3: các loại phân bón sau đây thuộc đội phân bón hữu cơ là

A. Phân gà, cây bèo dâu, khô dâu dừa, cây rau xanh muống.

B. Phân trâu, urê, phân NPK, cây muồng muồng.

C. Phân NPK, DAP (diamon photphat), phân bò.

 

D. Than bùn, phân rác, urê, phân NPK.

 


Đúng 2
phản hồi (0)

.


Đúng 0
comment (0)

Trong những loại phân bón hoá học sau, theo em phân bón nào được dùng để bón phân lót mang đến câu trồng?
A.Phân Ure
B.Phân supe Lân
C.Phân Kali
D.Phân NPK


Xem chi tiết
Lớp 7 technology
0
0
Gửi diệt
Dãy như thế nào sau đây, gồm các loại phân hữu cơ? A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân. B. Cây điền thanh, khô dầu dừa, phân trâu bò, phân heo. C. Cây điền thanh, lục bình hoa dâu, phân đạm, phân heo. D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.
Đọc tiếp

Dãy làm sao sau đây, gồm các loại phân hữu cơ?

A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân.

b. Cây điền thanh, ráo dầu dừa, phân trâu bò, phân heo.

C. Cây điền thanh, lục bình hoa dâu, phân đạm, phân heo.

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Xem chi tiết
Lớp 7 công nghệ
2
0
gởi Hủy

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Đúng 0
comment (1)

Dãy nào sau đây, gồm các loại phân hữu cơ?

A. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân lân.

b. Cây điền thanh, hết dầu dừa, phân trâu bò, phân heo.

C. Cây điền thanh, lục bình hoa dâu, phân đạm, phân heo.

D. Cây muồng muồng, cây điền thanh, phân heo, phân đạm.


Đúng 0
phản hồi (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
dinnerbylany.com