truongduy1111): "mọi chuyện sẽ cân đối lại thôi em trai của anh