- have something at your fingertips: thay được điều nào đó (thông tin, kiến thức, ...) trong vòng tay, sẵn có

Dịch: Tôi vẫn có tất cả thông tin cần thiết trong tầm tay trước khi tham gia cuộc họp.

Bạn đang xem: I had all the information at my _________ before attending the meeting


*


*


Toán 12

Lý thuyết Toán 12

Giải bài bác tập SGK Toán 12

Giải BT sách cải thiện Toán 12

Trắc nghiệm Toán 12

Ôn tập Toán 12 Chương 4


Ngữ văn 12

Lý thuyết Ngữ Văn 12

Soạn văn 12

Soạn văn 12 (ngắn gọn)

Văn chủng loại 12

Hồn Trương Ba, domain authority hàng thịt


Tiếng Anh 12

Giải bài xích Tiếng Anh 12

Giải bài bác Tiếng Anh 12 (Mới)

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 12

Unit 16 Lớp 12

Tiếng Anh 12 mới nhận xét 4


Vật lý 12

Lý thuyết đồ vật Lý 12

Giải bài xích tập SGK trang bị Lý 12

Giải BT sách cải thiện Vật Lý 12

Trắc nghiệm vật dụng Lý 12

Vật lý 12 Chương 8


Hoá học tập 12

Lý thuyết Hóa 12

Giải bài xích tập SGK Hóa 12

Giải BT sách nâng cấp Hóa 12

Trắc nghiệm Hóa 12

Ôn tập chất hóa học 12 Chương 9


Sinh học 12

Lý thuyết Sinh 12

Giải bài xích tập SGK Sinh 12

Giải BT sách cải thiện Sinh 12

Trắc nghiệm Sinh 12

Ôn tập Sinh 12 Chương 8 + 9 + 10


Lịch sử 12

Lý thuyết lịch sử 12

Giải bài xích tập SGK lịch sử vẻ vang 12

Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 12

Lịch Sử 12 Chương 5 lịch sử vẻ vang VN


Địa lý 12

Lý thuyết Địa lý 12

Giải bài bác tập SGK Địa lý 12

Trắc nghiệm Địa lý 12

Địa Lý 12 Địa Lý Địa Phương


Công nghệ 12

Lý thuyết technology 12

Giải bài tập SGK technology 12

Trắc nghiệm technology 12

Công nghệ 12 Chương 6


Xem các nhất tuần

Đề thi minh họa thpt QG năm 2023

Đề thi thpt QG 2023 môn vật dụng lý

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Hóa

Đề thi thpt QG 2023 môn Sinh

Đề thi thpt QG 2023 môn Sử

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Địa

Đề thi thpt QG 2023 môn GDCD

Đề thi trung học phổ thông QG 2023 môn Toán

Đề thi thpt QG 2023 môn tiếng Anh

Đề thi thpt QG 2023 môn Ngữ Văn

Đề cưng cửng HK2 lớp 12

Đề thi HK2 lớp 12

Video ôn thi thpt QG môn Văn

Video ôn thi thpt QG giờ Anh

Video ôn thi thpt QG môn Toán

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn đồ lý

Video ôn thi trung học phổ thông QG môn Hóa

Video ôn thi thpt QG môn Sinh

Tuyên Ngôn Độc Lập

Tây Tiến

Việt Bắc

Đất Nước- Nguyễn Khoa Điềm

Người lái đò sông Đà

Ai đang đặt tên cho cái sông

Vợ ck A Phủ

Vợ Nhặt

Rừng xà nu

Những đứa con trong gia đình

Chiếc thuyền xung quanh xa

Khái quát lác văn học vn từ đầu CMT8 1945 đến ráng kỉ XX


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - trang bị 7: từ 08h30 - 21h00

dinnerbylany.com7.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trọng trách nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247


I had all the information at my _________ before attending the meeting.

A. fingertips

B. thumbs

C. hands

D. fingers


*

Chọn giải đáp A

- fingertip (n): đầu ngón tay

- thumb (n): ngón tay cái

- hand (n): bàn tay

- finger (n): ngón tay

- have something at your fingertips: cụ được điều nào đấy (thông tin, kiến thức,...) trong vòng tay, sẵn gồm Dịch: Tôi sẽ có toàn bộ thông tin cần thiết trong tầm với trước khi tham dự cuộc họp.Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

Xem thêm: 11+ khu vui chơi cho trẻ em ở sài gòn bố mẹ không nên bỏ qua

I made sure I had all the facts__________my fingertips before attending the meeting.

A. with

B. at

C. by

D. for


Read the following passage & mark the letter A , B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to each of the questions from 43 khổng lồ 50. When we moved to our new house near the sea, I was eight years old. Even before that I had spent every summer messing about on boats. My dad had taught me to lớn sail before I learnt khổng lồ ride a bike so I knew how I wanted to lớn spend my time at the new house- I was going khổng lồ get my own boat & sail it everyday. The house was only a few meters f...

Read the following passage và mark the letter A , B, C, or D on your answer  sheet lớn indicate the correct answer to each of the questions from 43 to lớn 50.

When we moved khổng lồ our new house near the sea, I was eight years old. Even before that I had spent every summer messing about on boats. My dad had taught me to lớn sail before I learnt to ride a xe đạp so I knew how I wanted lớn spend my time at the new house- I was going to lớn get my own boat & sail it everyday. The house was only a few meters from the water"s edge, và in rough weather the waves would come crashing into the front garden. I used lớn sit with my nose pressed to lớn the glass, fascinated by the nguồn of the ocean. I grew up watching the skies to see if it was going to lớn rain; would I be going sailing that afternoon or not?

Of course I sometimes wished I could live in the town lượt thích my friends. I used to get angry with my parents, who had taken early retirement because they seemed incapable of getting anywhere on time. Dad drove me the eight miles to school everyday, but I was often late because he had been walking on the cliffs earlier in the morning & had lost track of time. When I was taking my university entrance exams, I used khổng lồ stay over at a friend"s in town, just in case. All in all, I was lucky khổng lồ grow up by the sea and I still love to sail.