P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O là bội phản ứng lão hóa khứ. Nội dung bài viết này cung ứng đầy đủ thông tin về phương trình hóa học vẫn được cân nặng bằng, điều kiện các chất tham gia phản ứng, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


Phản ứng phường + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O

1. Phương trình phản ứng P tính năng HNO3

P + 5HNO3→ H3PO4+ 5NO2+ H2O

2. Điều khiếu nại phản ứng P công dụng với HNO3sản phẩm xuất hiện khi NO2


Nhiệt độ

3. Hiện tượng lạ phản ứng xảy ra khi mang đến P tác dụng HNO3đặc

Cho P tác dụng với hỗn hợp axit HNO3đậm đặc, chất rắn white color Photpho (P) tan dần dần và mở ra khí nâu kia Nito dioxit (NO2).

Bạn đang xem: P + hno3 → h3po4 + no2 + h2o

4. Thực chất các chất tham gia bội nghịch ứng

4.1. Thực chất của phường (Photpho)

- Trong phản ứng trên p là hóa học khử.

- phường vừa gồm tính khử vừa tất cả tính oxi hoá nên p. Khử được một số hợp chất tất cả tính oxi hoá mạnh.

4.2. Bản chất của HNO3 (Axit nitric)

- Trong phản bội ứng bên trên HNO3 là chất oxi hoá.

- HNO3 là một monoaxit mạnh, có tính oxi hóa mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp chất vô cơ.


Quảng cáo


5. Tính chất hoá học tập của P

P vừa tất cả tính khử vừa gồm tính oxi hóa

5.1. Tính khử

a. Khử phi kim dũng mạnh hơn:O2, Cl2, S...

- Khử O2:

*

*

Photpho trắng chức năng với oxi ở điều kiện thường, làm phản ứng tỏa tích điện ở dạng ánh nắng → tạo ra hiện tượng phạt quang hóa học

Photpho đỏ chỉ chức năng với oxi ở ánh sáng cao

- Khử :

*
(photpho triclorua)

*
(photpho pentaclorua)

b. Khử một số trong những hợp chất có tính thoái hóa mạnh

*

5.2. Tính oxi hóa

* phường oxi hóa các kim loại chuyển động tạo ra photphua kim loại

*

6. đặc điểm hóa học của HNO3

- Axit nitric là 1 trong dung dịch nitrat hydro có công thức hóa học HNO3. Đây là 1 axit khan, là 1 monoaxit mạnh, gồm tính oxy hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều hợp chất vô cơ, tất cả hằng số cân bằng axit (p
Ka) = −2.

- Axit nitric là 1 trong monoproton chỉ gồm một sự phân ly đề nghị trong dung dịch, nó bị năng lượng điện ly hoàn toàn thành những ion nitrat NO3− cùng một proton hydrat, hay có cách gọi khác là ion hiđroni.

H3O+ HNO3+ H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric có đặc thù của một axit thông thường nên nó có tác dụng quỳ tím đưa sang màu sắc đỏ.

- tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat sinh sản thành những muối nitrat

2HNO3+ Cu
O → Cu(NO3)2+ H2O

2HNO3+ Mg(OH)2→ Mg(NO3)2+ 2H2O

2HNO3+ Ca
CO3→ Ca(NO3)2+ H2O + CO2

- Axit nitric tác dụng với kim loại: công dụng với số đông các kim loại bỏ Au và Pt chế tạo thành muối nitrat cùng nước .

kim loại + HNO3 đặc→ muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

kim loại + HNO3 loãng→ muối hạt nitrat + NO + H2O

sắt kẽm kim loại + HNO3 loãng lạnh→ muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh→ Mg(NO3)2+ H2(khí)

- Nhôm, sắt, crom bị động với axit nitric quánh nguội bởi vì lớp oxit kim loại được tạo ra ra đảm bảo an toàn chúng không biến thành oxy hóa tiếp.

- công dụng với phi kim (các yếu tắc á kim, kế bên silic với halogen) chế tạo thành nito dioxit giả dụ là axit nitric đặc với oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc→ 4NO2+ 2H2O + CO2

phường + 5HNO3 đặc→ 5NO2+ H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng→ 3CO2+ 4NO + 2H2O

- tính năng với oxit bazo, bazo, muối hạt mà sắt kẽm kim loại trong hợp chất này chưa lên hóa trị cao nhất:

Fe
O + 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O

Fe
CO3+ 4HNO3→ Fe(NO3)3+ NO2+ 2H2O + CO2

- công dụng với phù hợp chất:

3H2S + 2HNO3(>5%) → 3Skết tủa+ 2NO + 4H2O

Pb
S + 8HNO3 đặc→ Pb
SO4 kết tủa+ 8NO2+ 4H2O

Ag3PO4tan trong HNO3, Hg
S không công dụng với HNO3.

- tính năng với các hợp hóa học hữu cơ: Axit nitric có chức năng phá hủy nhiều hợp hóa học hữu cơ, đề nghị sẽ rất nguy hiểm nếu để axit này xúc tiếp với khung hình người.

7. Bài xích tập vận dụng

Câu 1.Cho sắt phản ứng với hỗn hợp HNO3đặc, nóng thu được một hóa học khí gray clolor đỏ (sản phẩm khử duy nhất) chất khí đó là

A. NO2

B. N2O

C. N2

D. NH3

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 2.Kim loại không trở nên hòa tung trong dung dịch Axit HNO3đặc nguội, tuy nhiên tan được trong hỗn hợp Na
OH là:

A. Fe

B. Al

C. Pb

D. Cu

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3.Tính chất nào tiếp sau đây không trực thuộc Axit H3PO4?

A. Ở đk thường Axit H3PO4là hóa học lỏng, vào suốt, không màu

B. Axit H3PO4tan vào nươc theo bất kỳ tỉ lệ nào

C. Axit H3PO4là Axit trung bình, phân li theo 3 nấc

D. Không thể nhận ra H3PO4bằng hỗn hợp Ag
NO3

Lời giải:

Đáp án: A

Câu 4.Chọn thêm một thuốc demo để nhận thấy các dung dịch cất trong lọ riêng đã không còn nhãn: Ba(OH)2, KOH, H2SO4, HNO3

P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta viết phương trình trình bày tính khử của photpho cùng với hợp chất Ở nhiệt độ cao cacbon hoàn toàn có thể khử được nhiều oxit, làm phản ứng với rất nhiều chất oxi hóa to gan lớn mật khác nhau.


2. Điều khiếu nại phản ứng P công dụng với HNO3 thành phầm sinh ra lúc NO2 

Nhiệt độ 

3. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng xẩy ra khi đến P tính năng HNO3 đặc 

Cho P chức năng với dung dịch axit HNO3 đậm đặc, hóa học rắn white color Photpho (P) tan dần dần và xuất hiện thêm khí nâu đó Nito dioxit (NO2).

4. đặc thù hóa học của Photpho

Các nút oxi hóa rất có thể có của P: -3, 0, + 3, +5


P trắng chuyển động hơn phường đỏ (vì phường trắng gồm kiểu mạng phân tử còn p. đỏ có cấu trúc kiểu polime)

4.1. Tính oxi hóa

Tác dụng cùng với kim loại chuyển động mạnh:

2Po + 3Ca

*
Ca3P2-3 (canxi photphua)

2Po + 3Ca

*
Ca3P2−3 (canxi photphua)

4.2. Tính khử

Tác dụng cùng với oxi

4Po + 5O2

*
2P2O5 (diphotphopentaoxit)


Lưu ý: p trắng bội nghịch ứng được ở ngay ánh nắng mặt trời thường với có hiện tượng kỳ lạ phát quang quang học

P đỏ chỉ bội nghịch ứng khi ánh sáng > 250o
C

Phản ứng cùng với halogen

2P + 3Cl2 thiếu → 2PCl3

2P + 5Cl2 dư →2PCl5

Tác dụng với vừa lòng chất

P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O

5. Bài tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Cho fe phản ứng với hỗn hợp HNO3 đặc, lạnh thu được một chất khí màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất) hóa học khí kia là

A. NO2

B. N2O

C. N2

D. NH3


Đáp án A

N2, N2O, NH3 phần đa là khí ko màu.

NO2 là khí gồm màu nâu đỏ.

Xem thêm: Chi Tiết Cách Tắt Chặn Quảng Cáo Trên Chrome, Bằng Pc, Điện Thoại

Phương trình làm phản ứng minh họa

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2↑ + 3H2O


Câu 2. Axit H3PO4 và HNO3 thuộc phản ứng được với toàn bộ các chất trong hàng nào bên dưới đây?

A. Cu
Cl2, KOH, NH3, Na2CO3.

B. KOH, Na
HCO3, NH3, Zn
O.

C. Mg
O, Ba
SO4, NH3, Ca(OH)2.

D. Na
OH, KCl, Na
HCO3, H2S.


Đáp án B

Axit H3PO4 với HNO3 thuộc phản ứng được cùng với KOH, Na
HCO3, NH3, Zn
O

A sai vày Cu
Cl2 không tính năng với HNO3

C sai vì Ba
SO4 không tác dụng với HNO3

D sai bởi vì KCl không tác dụng với cả 2 axit


Câu 3. Tính chất nào tiếp sau đây không nằm trong Axit H3PO4?

A. Ở điều kiện thường Axit H3PO4 là chất lỏng, vào suốt, không màu

B. Axit H3PO4 rã trong nươc theo bất kể tỉ lệ nào

C. Axit H3PO4 là Axit trung bình, phân li theo 3 nấc


Đáp án A

Axit photphoric là hóa học rắn ở dạng tinh thể vào suốt, ko màu, dễ dàng chảy rữa cùng tan vô hạn trong nước.


Câu 4. Có các lọ mất nhãn đựng dung dịch những chất Al
Cl3, Zn
Cl2, Na
Cl, Mg
Cl2. Thuốc thử dùng để phân biệt các lọ trên là:

A. Mang đến từ từ đến dư dd NH3 vào những chất.

B. Mang lại từ từ mang đến dư dd KOH vào những chất

C. Cho từ từ đến dư dd Ag
NO3 vào các chất

D. Mang đến từ từ mang đến dư hỗn hợp Na
OH vào những chất.


Đáp án A

Cho từ từ đến dư dd NH3 vào các muối

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa keo dán trắng là Al
Cl3

Al
Cl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ trắng keo + 3NH4Cl

+ Dung dịch xuất hiện thêm kết tủa trắng, tiếp đến kết tủa tan dần dần khi thêm NH3 dư là Zn
Cl2

Zn
Cl2 + 2NH3 + H2O → Zn(OH)2↓trắng + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (phức tan)

+ Dung dịch xuất hiện thêm kết tủa màu nâu đỏ là Fe
Cl3

Fe
Cl3 + 3NH3+ 3H2O → Fe(OH)3↓nâu đỏ + 3NH4Cl

+ Dung dịch xuất hiện kết tủa xanh lam sau đó kết tủa tung dần chế tạo ra thành dd xanh thẫm là Cu
Cl2

Cu
Cl2 + 4NH3 → (OH)2 (phức tan greed color thẫm)

+ Dung dịch không có hiện tượng gì là Na
Cl


Câu 5. Phân biệt 5 dung dịch lẻ tẻ sau: NH4NO3; (NH4)2SO4; Na
Cl; Mg(NO3)2 cùng Fe
Cl2 bằng

A. Ba
Cl2

B. Na
OH

C. Ba(OH)2

D. Ag
NO3


Xem đáp án
Đáp án C

Sử dụng Ba(OH)2 để phân biệt 5 hỗn hợp trên

 

NH4NO3

(NH4)2SO4

Na
Cl

Mg(NO3)2

Fe
Cl2

Ba(OH)­2

↑ mùi khai

↑ mùi khai và ↓ trắng

Không hiện tượng gì

↓ trắng

↓ white xanh


Phương trình phản nghịch ứng xảy ra

2NH4NO3 + Ba(OH)2 → Ba(NO3)2 + 2NH3↑ + 2H2O

(NH4)2 SO 4 + Ba(OH)2 → Ba
SO4 + 2NH3 + 2H2O 

Ba(OH)2 + Mg(NO3)2 → Ba(NO3)2 + Mg(OH)2 

Ba(OH)2 + Fe
Cl2 → Ba
Cl2 + Fe(OH)2↓


Câu 6. Để vứt bỏ P còn dính lại trong những dụng cố kỉnh thí nghiệm, người ta ngâm các dụng nắm đó trong hỗn hợp Cu
SO4. Khi đó xẩy ra phản ứng:

P + Cu
SO4 + H2O → H3PO4 + Cu + H2SO4 (1).

Sau lúc đã cân bằng, tổng đại số những hệ số trong phương trình phản ứng (1) là

A. 27.

B. 23

C. 21.

D. 19.


Xem đáp án
Đáp án A

0P + +2Cu
SO4 + H2O → H3+5PO4 + 0Cu + H2SO4

2.|P→+5P + 5e

5.|+2Cu + 2e → Cu

=> Phương trình hóa học:

2P + 5Cu
SO4 + 8H2O → 2H3PO4 + 5Cu + 5H2SO4

=> Tổng hệ số cân đối = 27


Câu 7. HNO3 tinh khiết là chất lỏng không màu, nhưng dung dịch HNO3 để lâu thường ngả thanh lịch màu xoàn là do

A. HNO3 tan những trong nước.

B. Khi để lâu thì HNO3 bị khử bởi những chất của môi trường

C. Hỗn hợp HNO3 bao gồm tính lão hóa mạnh.

D. Hỗn hợp HNO3 bị phân hủy 1 phần tạo thành một lượng bé dại NO2.


Xem đáp án
Đáp án D

HNO3 thuần khiết là hóa học lỏng ko màu, tuy thế dung dịch HNO3 để lâu thường xuyên ngả sang màu vàng là do dung dịch HNO3 bị phân hủy một phần tạo thành một lượng bé dại NO2.


Câu 8. Đốt 6,2 gam p. Trong oxi dư rồi hòa tan toàn bộ oxit vào 85,8 gam nước. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch thu được là:

A. 19,6%.

B. 6,7%.

C. 21,3%.

D. 9,8%.


Xem đáp án
Đáp án A

n
P = 0,2 mol

P → 1/2P2O5 → H3PO4

0,2 → 0,1 → 0,2 mol

mdd sau phản nghịch ứng = m
P2O5 + m
H2O = 0,1.142 + 85,8 = 100 gam

=> C% dd H3PO4 = 0,2.98/100.100% = 19,6%


..................................

Trên đây Vn
Doc.com vừa trình làng tới những bạn nội dung bài viết P + HNO3 → H3PO4 + NO2 + H2O, ao ước rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn chất hóa học lớp 11. Mời các bạn cùng tìm hiểu thêm kiến thức những môn Toán 11, Ngữ văn 11, tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11...


Để nhân tiện trao đổi, share kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và tiếp thu kiến thức môn học tập THPT, Vn
Doc mời chúng ta truy cập đội riêng giành riêng cho lớp 11 sau: đội Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để sở hữu thể cập nhật được đầy đủ tài liệu new nhất. 


Đánh giá bài xích viết
16 60.459
Chia sẻ bài viết
thu xếp theo mang định tiên tiến nhất Cũ độc nhất

Phương trình phản ứng


reviews chế độ Theo dõi shop chúng tôi Tải ứng dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*