Giải bài bác tập hóa học 11

Đun 12g axit axetic với 13,8 gam etanol được Vn
Doc biên soạn là bài tập hữu cơ hóa học 11, ngôn từ tài liệu hướng dẫn các bạn giải đáp các thắc mắc bài bác tập câu hỏi. Hy vọng với tư liệu này sẽ giúp chúng ta học sinh học tốt hơn.

Bạn đang xem: Đun 12 gam axit axetic với 13 8 gam etanol


Câu hỏi

Đun 12,00 gam axit axetic cùng với 13,80 gam ancol etylic (có axit H2SO4 đặc làm xúc tác). Đến lúc phản ứng tạm dừng thu được 11,00 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là

A. 75,0%.

B. 62,5%.

C. 60,0%.

D. 41,67%.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

n
CH3COOH = 0,2 mol C2H5OH = 0,3 mol

=> Tính H% theo axit, n
CH3COOC2H5 = 0,125 mol

=> H% = 0,125/0,2 = 62,5%

Chọn đáp án B.

Bài tập tương tự 

Câu 1. hàng chất chức năng với axit axetic là


A. Zn
O; Cu(OH)2; Cu; Cu
SO4; C2H5OH.

B. Cu
O; Ba(OH)2; Zn; Na2CO3; C2H5OH.

C. Ag; Cu(OH)2; Zn
O; H2SO4; C2H5OH.

D. H2SO4; Cu(OH)2; C2H5OH; C6H6; Ca
CO3.


Đáp án B

2CH3COOH + Cu
O → Cu(CH3COO)2 + H2O

2CH3COOH + Ba(OH)2 → 2H2O + Ba(CH3COO)2

2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2

CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O


Câu 2. đến 0,2 mol axit axetic công dụng với lượng dư rượu etylic đun nóng và xuất hiện H2SO4 đặc làm xúc tác (giả sử hiệu suất 100%) khối lượng etyl axetat là

A. 8,8 gam

B. 88 gam

C. 17,6 gam

D. 176 gam


Đáp án C

CH3COOH + CH3CH2OH ⇔ CH3COOCH2CH3 + H2O

0,2 → 0,2 mol

Khối lượng etyl axetat là: m = 0,2.88 = 17,6 gam.


Câu 3. bội nghịch ứng thân axit axetic với hỗn hợp bazơ trực thuộc loại

A. Phản ứng oxi hóa - khử.

B. Phản ứng hóa hợp.

C. Phản ứng phân hủy.

D. Làm phản ứng trung hòa.


A. Nhiệt phân metan sau đó làm rét nhanh.

B. Lên men hỗn hợp rượu etylic.

C. Thoái hóa etan tất cả xúc tác và ánh nắng mặt trời thích hợp.

D. Thoái hóa butan tất cả xúc tác và ánh nắng mặt trời thích hợp.


Câu 5. Thực hiện tại phản ứng este hóa thân m gam axit axetic cùng với m gam etanol (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), chiếm được m gam etyl axetat. Công suất phản ứng este hóa là

A. 52,27%.

B. 50,00%.

C. 60,23%.

D. 68,18%.


Đáp án D

So sánh số mol:

n
CH3COOH = m/60 2H5OH = m/46 → CH3COOH dư.

Vậy H = n
CH3COOC2H5/n
CH3COOH.100% = m/88.60/m.100% = 68,18%


Câu 6.  Este nào dưới đây khi làm phản ứng với dung dịch Na
OH dư, đun nóng không tạo nên hai muối hạt ?

A. C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat).

B. CH3COO-2-OOCCH2CH3.

C. CH3OOC-COOCH3.

D. CH3COOC6H5 (phenyl axetat).


........................

Mời những bạn bài viết liên quan tài liệu liên quan 

Trên phía trên Vn
Doc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đun 12 gam axit axetic cùng với 13,8 gam etanol, ý muốn rằng qua trên đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn chất hóa học nhé. Mời chúng ta cùng đọc thêm kiến thức những môn Toán 11, giờ Anh 11, Ngữ văn 11, đề thi học kì 1 lớp 11,....


Ngoài ra, Vn

Giải Hoá 12 - Giải bài tập Hóa 12


Giới thiệu
Chính sách
Theo dõi bọn chúng tôi
Tải ứng dụng
Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới mức trạng thái cân bằng thu được 11 gam este. Công suất của bội phản ứng este hoá là

A. 55%.

B. 75%.

C. 50%.

D. 62,5%.

Xem thêm: Tìm Số Định Danh Cá Nhân Của Trẻ Em Như Thế Nào? Lấy Mã Số Định Danh Cá Nhân Cho Trẻ Em Ở Đâu


*

*

Ta tất cả số mol n etanol = 13 . 8 : 46 = 0.3 mol

n este = 11 : (46 + 60 - 18) = 0.125mol

H = 0.125/0.2 = 62.5%

=> Đáp án D


Dưới đó là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà bạn cần!

Đun 12 gam axit axetic cùng với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác) đến lúc phản ứng đạt tới mức trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Năng suất của phản bội ứng este hoá là

A. 55%

B. 50%

C. 62,5%

D. 75%


Đáp án : C

CH3COOH + C2H5OH -> CH3COOC2H5

,naxit = 0,2 mol ancol = 0,3 mol

=> H% theo axit (H% cao hơn)

neste = 0,125 mol

=> H% = 62,5%


Đun 12 gam axit axetic cùng với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) đến lúc phản ứng đạt tới mức trạng thái cân bằng, chiếm được 11 gam este. Năng suất của phản nghịch ứng este hoá là A. 55% B. Một nửa C. 62,5% D....

Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) cho đến lúc phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, chiếm được 11 gam este. Hiệu suất của bội phản ứng este hoá là

A. 55%

B. 50%

C. 62,5%

D. 75%


Đáp án : C

n
CH3COOH= 0,2 mol C2H5OH= 0,3 mol => Tính H% theo axit

, n
CH3COOC2H5= 0,125 mol

=> H% = 62,5%


Đun 12 gam axit axetic cùng với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến lúc phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, nhận được 11 gam este. Công suất của phản nghịch ứng este hóa là

A. 50%

B. 62,5%

C. 55%

D. 75%


Chọn lời giải B

Phản ứng: CH3COOH + C2H5OH ⇋ CH3COOC2H5 + H2O.

Giả thiết cho: n
CH3COOH = 0,2 mol; n
C2H5OH = 0,3 mol; neste = 0,125 mol.

Có: 0,2 mol axit ⇒ axit “ít dư” rộng so cùng với ancol.

⇒ năng suất phản ứng tính theo axit, H = 0,125 ÷ 0,2 = 62,5%. Chọn B.


Đun 6 gam axit axetic cùng với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) cho đến khi phản ứng đạt tới mức trạng thái cân nặng bằng, nhận được 5,72 gam este. Năng suất của phản ứng este hóa là (Cho H = 1; C = 12; O = 16). A.50,0% B.25,0% C.65,0%...

Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (có H2SO4 đặc làm cho xúc tác) cho đến lúc phản ứng đạt mức trạng thái cân nặng bằng, chiếm được 5,72 gam este. Hiệu suất của phản bội ứng este hóa là (Cho H =

1; C = 12; O = 16).

A.50,0%

B.25,0%

C.65,0%

D.75,0%


Đáp án C

CH3COOH + C2H5OH ↔ H 2 S O 4 d , t 0 CH3COO2H5 + H2O

0,1 ---------------------------------> 0,1

meste = 88.0,1 = 8,8


Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol ( H 2 S O 4 đặc xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái thăng bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Cực hiếm của m là? A. 8,8 gam B. 6,6 gam C. 13,2 gam D. 9,9...

Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol ( H 2 S O 4 đặc xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân đối được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Quý hiếm của m là?

A. 8,8 gam

B. 6,6 gam

C. 13,2 gam

D. 9,9 gam


Đáp án là B

PTPƯ: CH3COOH +C2H5OH→CH3COOC2H5

Số mol axit 0,1 Số mol ancol 0,15

→neste=0,1x75%=0,075 mol

meste=6,6


Đun 6 gam axit axetic với 6,9 gam etanol (H2SO4 sệt xúc tác) cho đến khi phản ứng đạt hạng thái thăng bằng được m gam este (hiệu suất phản bội ứng este hóa đạt 75%). Quý hiếm của m là A. 8,8 gam B. 6,6 gam C. 13,2 gam D. 9,9...

Đun 6 gam axit axetic cùng với 6,9 gam etanol (H2SO4 sệt xúc tác) đến lúc phản ứng đạt hạng thái thăng bằng được m gam este (hiệu suất phản bội ứng este hóa đạt 75%). Quý hiếm của m là

A. 8,8 gam

B. 6,6 gam

C. 13,2 gam

D. 9,9 gam


Đun hỗn hợp gồm 12,0 gam axit axetic cùng với 4,6 gam ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác). Biết công suất phản ứng este hóa đạt 75%, trọng lượng este thu được là

A. 8,80 gam

B. 10,60 gam

C. 6,60 gam

D. 7,95 gam


Chọn lời giải C

Trong đk đun nóng, xúc tác H2SO4 đặc, xảy ra phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5.

n C H 3 C O O H = 0 , 2 m o l ; n C 2 H 5 O H = 0 , 1 m o l

→ Số mol este tính theo C2H5OH.

n C H 3 C O O C 2 H 5 = n C 2 H 5 O H . H %

= 0,1.0,75 = 0,075 mol

⇒ m C H 3 C O O C 2 H 5 = 6 , 60 g a m


Đun nóng hỗn hợp gồm 12 gam axit axetic cùng 11,5 gam ancol etylic (có xúc tác H2SO4 đặc), sau phản bội ứng nhận được 13,2 gam este. Công suất của bội nghịch ứng este hóa là

A. 75%

B.60%

C.40%

D.66,67%


Đun sôi hỗn hợp X tất cả 12 gam axit axetic cùng 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H 2 S O 4 đặc. Ngừng phản ứng nhận được 11,44 gam este. Năng suất phản ứng este hóa là ...

Đun sôi tất cả hổn hợp X bao gồm 12 gam axit axetic cùng 11,5 gam ancol etylic với xúc tác H 2 S O 4 đặc. Kết thúc phản ứng chiếm được 11,44 gam este. Công suất phản ứng este hóa là

*

*

*

*


tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái