Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 tất cả 8 đề thi, có đáp án, khuyên bảo chấm với bảng ma trận 4 cường độ theo Thông tư 22, góp thầy cô lập cập xây dựng đề thi học kì 2 cho học viên của mình.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 5 kì 2 năm 2022


Với 8 đề thi học tập kì 2 môn Toán 5, còn làm các em luyện giải đề, biết cách phân bổ thời gian cho hợp lý để ôn thi học kì 2 năm 2022 - 2023 đạt hiệu quả cao. Quanh đó ra, tất cả thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử dân tộc - Địa lý, Khoa học. Cụ thể mời thầy cô và những em tải miễn phí:


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 theo Thông bốn 22

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Trường tiểu học:...............................PHIẾU KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌCNăm học tập 2022 - 2023Môn: Toán - Lớp 5Thời gian làm cho bài: 40 phút

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước công dụng đúng :

Tỉ số xác suất của 9,25 và 50 là : nấc 1

A. 0,185% B. 1,85% C. 18,5% D. 185%

Câu 2. ( 1,0 điểm) Viết số thích hợp vào địa điểm chấm : mức 2

a) trong bảng đơn vị đo thể tích; đơn vị lớn cấp .......................................................đơn bị nhỏ nhắn và 1-1 vị bé xíu ......................................................................đơn vị lớn.

b) 950m3 = .............................................lít. ;

9dm3 = ..................................... M3 .

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước tác dụng đúng :

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài 3m, chiều rộng lớn 15dm và chiều cao 9dm là: mức 2


A. 8,1 m2

B. 9,1 m2

C. 17,1m2

D. 18,1m2

Câu 4. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : nút 1

a) mong muốn chia số thập phân đến 10; 100; 1000,... Ta chỉ cần chuyển lốt phẩy của số đó sang bên buộc phải 1; 2; 3 chữ số.☐

b) 75,6 : 4,8 + 75,6 : 3,2 = 75,6 : ( 4,8 + 3,2)☐

Câu 5. (0,5 điểm) Khoanh vào vần âm trước công dụng đúng: nút 1

Một khía cạnh bàn hình trụ có nửa đường kính 0,6m thì diện tích của nó là:

A. 11,304m2

B. 113,04m2

C. 3,768m2

D. 1,1304m2

Câu 6. (1 điểm) Nối những phép tính nghỉ ngơi cột A với công dụng đúng ngơi nghỉ cột B: nấc 3


A

17 giờ đồng hồ 53 phút + 4 giờ 15 phút
37,568 : 10
6 tiếng 15 phút × 6
5,27 : 0,25

B

37 tiếng 30 phút
5,27 x 4
3,7568
375,68

Câu 7. (1,0 điểm) Khoảng thời gian từ 8 giờ trăng tròn phút đến 9h kém 10 phút là ST – nấc 4

Đáp án:.....................................................................................................................................

PHẦN II. Trình diễn bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính (Mức 2)

a) 6 năm 4 tháng + 4 năm 7 tháng

c) 17 phút 8 giây × 8

b) 41 giờ 32 phút – 22 giờ 35 phút

d) 2 tiếng 25 phút : 5

Câu 9. (2 điểm) Một bạn đi xe đạp điện trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ sản phẩm hai đi được 18km, giờ đồng hồ thứ ba đi được quãng đường bởi nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ tín đồ đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Dạng bài xích 1 SGK/Tr170 - mức 3)


Câu 10. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất. (Sưu khoảng – mức 4)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I. Trắc nghiệm

Câu 1. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 2. (1 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 3. (0,5 điểm) C. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 4. (0,5 điểm) Điền đúng mỗi phần 0,25 điểm.

Câu 5. (0,5 điểm) A. Khoanh đúng được 0,5 điểm.

Câu 6. (1,0 điểm) Nối đúng từng phần được 0,25 điểm

Câu 7. (1,0 điểm) Điền giải đáp đúng được 1 điểm.

PHẦN II. Trình bày bài giải những bài toán sau

Câu 8. (2,0 điểm) Tính đúng từng phép tính 0,5 điểm

Câu 9. (2,0 điểm)

Bài giải

Giờ thứ cha người kia đi được quãng đường là:

(12 + 18 ) : 2 = 15 (km)

Trung bình từng giờ tín đồ đó đi được là:

(12 + 18 + 15) : 3 = 15 (km)

Đáp số: 15 km.

Câu 10. (1,0 điểm)

2,25 × 0,5 + 2,25 : 2 + 3,75

= 2,25 × 0,5 + 2,25 ×

*
+ 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 × (0,5 +

*
) + 3,75 (0,25 điểm)

= 2,25 + 3,75 (0,25 điểm)

= 6 (0,25 điểm)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Số học : Phân số, số thập phân và những phép tính, tỉ số %

Số câu

1

1

1

1

2

Số điểm

0,5

2,0

1,0

0,5

3,0

2. Đại lượng và đo đại lượng: Độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích

2

2

1

5

1,5

1,0

1,0

3,5

3. Yếu tố hình học: Chu vi, diện tích, thể tích các hình đã học.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

4. Giải toán: Giải việc về chuyển động đều;

1

1

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

1

1

1

1

1

7

3

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

5,0

5,0


Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……..Họ cùng tên:......……………………Lớp: ................................………

Ngày ...... Tháng ...... Năm 2023BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂMMÔN: TOÁN - LỚP 5NĂM HỌC: 2022-2023Thời gian: 45 phút (không nhắc phát đề)

Phần I. Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời hoặc giải đáp đúng hoặc điền trường đoản cú hoặc số tương thích vào địa điểm chấm (5 điểm)

Câu 1: (Mức 1) Số bé xíu nhất trong số số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là: (1 điểm)

A. 3,505

B. 3,050

C. 3,005

D. 3,055

Câu 2: (Mức 2). Trung bình một người thợ có tác dụng một sản phẩm hết 1giờ 30 phút. Fan đó có tác dụng 5 thành phầm mất bao lâu?: (1điểm)

A. 7 tiếng 30 phút

B. 7 giờ đồng hồ 50 phút

C. 6 giờ 50 phút

D. 6 tiếng 15 phút

Câu 3: (Mức 2). Tất cả bao nhiêu số thập phân trung tâm 0,5 cùng 0,6: (0,5 điểm)

A. Không có số nào

B. Không ít số

C. 9 số

D. 1 số

Câu 4: (Mức 1) Một đội thợ gặt lúa, buổi sáng sớm nhóm thợ kia gặt được

*
diện tích thửa ruộng. Chiều tối nhóm thợ đó gặt được
*
diện tích thửa ruộng. Hỏi một ngày dài hôm kia họ gặt được số phần diện tích thửa ruộng là:

A.

*
diện tích thửa ruộng

B.

*
diện tích thửa ruộng

C.

*
diện tích thửa ruộng

D. Diện tích thửa ruộng

Câu 5: (Mức 1) Tìm một số biết trăng tròn % của nó là 16. Số đó là: (1 điểm)

A. 0,8

B. 8

C. 80

D. 800

Câu 6: ( nút 3) Một hình lập phương có diện tích xung xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương kia là: ( 0,5 điểm )

A. 27 dm3

B. 2700 cm3

C. 54 dm3

D. 270 cm3

Phần II. Trường đoản cú luận (5 điểm)

Câu 7 ( nút 1). (1 điểm) Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

a. 0,48 m2= …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Câu 8 (Mức 1). (2 điểm).

a) Tính:


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


*

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................


Câu 9 (Mức 3). (2 điểm) Quãng mặt đường AB nhiều năm 180 km. Thời điểm 7 giờ đồng hồ 30 phút, một xe hơi đi tự A đến B với tốc độ 54 km/giờ, đồng thời đó một xe thiết bị đi từ bỏ B mang đến A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Sau mấy giờ nhị xe chạm mặt nhau?

b. địa điểm 2 xe chạm mặt nhau biện pháp A bao nhiêu ki-lô-mét?

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Câu 10. (Mức 4) Tính bằng cách nhanh nhất: (0,5đ)

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5

PHẦN I: (5 điểm)

Câu123456
Đáp ánCABDCA
Điểm110,5110,5

PHẦN II: tự luận (5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) từng ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 mét vuông = 4800 cm2

b. 0,2 kg = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

Bài 9: 1,5 điểm Giải

Tổng hai vận tốc là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ)

Hai người chạm mặt nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ)

Chỗ gặp nhau cách A số lượng kilomet là:


54 x 2 = 108 (km)

Đáp số:

a) 9h 30 phút

b) 108 km 0,25 điểm

Câu 10. 0,5 điểm

1giờ 45phút + 105phút + 1,75giờ x 8 = 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ đồng hồ + 1,75 giờ x 8

= 1,75 tiếng x 1+ 1,75 tiếng x 1 + 1,75 giờ x 8

= 1,75 giờ x (1 + 1 + 8)

= 1,75 giờ đồng hồ x 10

= 17,5 giờ

(HS tính đúng tuy vậy không dễ dàng trừ 0,25 điểm ; trường hợp làm cách khác đúng thì đến điểm tương đương)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 

Mạch kiến thứcSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
Số họcSố câu4116
Câu số1, 4, 5, 8310
Số điểm50,5 0,56
Đại lượng với đo đại lượngSố câu1113
Câu số729
Số điểm111,53,5
Yếu tố hình họcSố câu11
Câu số 6
Số điểm 0,50,5
TổngSố câu522110
Số điểm61,520,510

Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2023 được Vn
Doc sưu tầm, tinh lọc trong tủ sách đề thi lớp 5 bao hàm đáp án với bảng ma trận đề thi theo thông bốn 22. Đề thi học kì 2 lớp 5 này để giúp đỡ các em học viên ôn tập, củng núm kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối kì 2, cuối năm học đạt kết quả cao. rộng nữa, đó cũng là tài liệu chất lượng cho các thầy cô khi ra đề học kì 2 lớp 5 môn Toán cho những em học tập sinh. Mời thầy cô, phụ huynh và các em thuộc tham khảo.


55 Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 năm 2022 - 2023

1. đôi mươi Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán2. 35 Đề thi cuối học kì 2 lớp 5 môn Toán download nhiều

55 đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 5 gồm đáp án và biểu điểm chấm mang đến từng đề từng nấc độ chuẩn chỉnh theo Thông tứ 22. Những bậc phụ huynh núm được cấu trúc đề, sở hữu về cho con em của mình mình ôn luyện. 

1. đôi mươi Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán

1.1. Đề thi Toán lớp 5 học kì 2 Số 1

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) và ghi ra giấy

Câu 1. phát biểu nào sau đây đúng?

A. Đường kính bằng buôn bán kính.

B. Đường kính hơn nửa đường kính 2 solo vị.

C. Đường kính gấp 2 lần bán kính.

D. Bán kính gấp 2 lần đường kính.

Câu 2. 157% = ……..

A . 157

B . 15,7

C. 1,57

D. 0,157

Câu 3. 412,3 x …… = 4,123. Số điền vào khu vực chấm là:

A . 100

B . 10

C. 0,1

D. 0,01

Câu 4. gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên y thỏa mãn điều khiếu nại 3,2 x y


Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân có 55 đối chọi vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là:

A. 55,720

B. 55,072

C. 55,027

D. 55,702

Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là:

A. 70,765

B. 223,54

C. 663,64

D. 707,65

Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

Giá trị của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: ........

Câu 4. (0,5 điểm) Một hình hộp chữ nhật hoàn toàn có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng lớn 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là:

A. 10dm

B. 4dm

C. 8dm

D. 6dm

Câu 5.

Xem thêm: Giải sgk toán lớp 4 trang 116 117 tiếp theo ), toán lớp 4 trang 116, 117

(0,5 điểm) Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

55 ha 17 m2 = .....,.....ha

A. 55,17

B. 55,0017

C. 55, 017

D. 55, 000017

Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học sinh cả lớp?

A. 150%

B. 60%

C. 40%

D. 80%

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a. 52,37 – 8,64

b. 57,648 + 35,37

c. 16,25 x 6,7

d. 12,88 : 0,25

Câu 8. (2 điểm) Một bạn đi xe sản phẩm từ lên đường từ A thời gian 8 giờ nửa tiếng và cho B lúc 9 giờ 42 phút. Quãng mặt đường AB dài 60km. Em hãy tính gia tốc trung bình của xe thiết bị với đơn vị chức năng đo là km/ giờ?

Bài 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang bao gồm đáy lớn 150 m với đáy nhỏ bé bằng 3/5 lòng lớn, độ cao bằng

*
đáy lớn. Tính diện tích s đám đất hình thang đó?

Câu 10: tra cứu x: (1 điểm)

8,75 × x + 1,25 × x = 20

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 2: Đáp án: C (0,5 điểm)

Câu 3: quý giá của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là:

Đáp án: 188, 396 (0,5 điểm)

Câu 4: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 5: Đáp án: B (0,5 điểm)

Câu 6: Đáp án: B (0,5 điểm)

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 7: (2 đ) Đặt tính đúng và hiệu quả của phép tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm

Kết quả các phép tính như sau:

a. 52,37 – 8,64 = 43,73

b. 57,648 + 35,37 = 93,018

c. 16,5 x 6,7 = 110,55

d. 12,88 : 0,25 = 51,52

Câu 8: (2 đ) có lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe vật dụng đi trường đoản cú A mang lại B là (0,25 Điểm)

9 giờ đồng hồ 42 phút - 8 giờ 30 phút = 1 giờ 12 phút (0,5 Điểm)Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 tiếng đồng hồ (0,25 Điểm)

Vận tốc trung bình của xe máy là (0,25 Điểm)

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,5 Điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 Điểm)

Câu 9: (2 đ) có lời giải, phép tính và tính đúng kết quả

Bài giải:

Đáy nhỏ nhắn hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao hình thang: (0,25 Điểm)

150 : 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích hình thang: (0,25 Điểm)

(150 + 90) x 60 : 2 = 7200 (m2) (0,5 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Câu 10: (1đ) kiếm tìm x

8,75 × x +1 ,25 × x = 20

(8,75 + 1,25 ) × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

10 × x = đôi mươi (0,25 Điểm)

x = trăng tròn : 10 (0,25 Điểm)

x = 2 (0,25 Điểm)

1.3. Đề thi Toán lớp 5 học tập kì 2 Số 3

Ghi lại vần âm trước câu vấn đáp đúng (từ câu 1 mang đến câu 6) - từ bỏ câu 7 trình diễn bài giải vào giấy kiểm tra

Câu 1. (1 điểm) Số béo nhất trong số số thập phân: 4,031; 4,31; 4,103; 4,130 là:

A. 4,031

B. 4,31

C. 4,103

D. 4,130

Câu 2. (1 điểm) lếu số

*
được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,3

B. 3,4

C. 3,34

D. 3,75

Câu 3. (1 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,5m; chiều rộng 2m; chiều cao 1,5m. Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật kia là?

A. 7m3

B. 1,05m

C. 10,5m3

D. 105m3

Câu 4. (1 điểm) Biểu vật dụng hình quạt bên cho thấy tỉ số xác suất các phương tiện đi lại được thực hiện để mang đến trường học của 1600 học viên tiểu học. Số học sinh đi dạo đến ngôi trường là:

A. 160 học tập sinh

B. 16 học sinh

C. 32 học tập sinh

D. 320 học sinh

Câu 5. (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

25% của một giờ = 15 phút

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha

Câu 6. (1 điểm) Viết số phù hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5 m = ..................cm

b) 0,08 tấn = ............... Kg

c) 7,268 mét vuông = .............. Dm2

d) 3 phút 40 giây = ............. Giây

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

a) 3 năm 6 tháng + 5 năm 9 tháng

b) 8 giờ 25 phút – 5 giờ 40 phút

c) 27,05 x 3,6

d) 10,44 : 2,9

Câu 8. Tra cứu x:

a, 92,75 : x = 25

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

Câu 9: (1 điểm) Một tín đồ đi xe cộ máy xuất hành từ A thời điểm 8 giờ khoảng 30 phút và cho B lúc 9h 42 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính tốc độ trung bình của xe đồ vật với đơn vị đo là km/ giờ?

Câu 10: (1 điểm) mang đến hình bên. Tính diện tích hình thang, biết buôn bán kính hình trụ là 5cm cùng đáy lớn gấp 3 lần lòng bé.Đáp án Đề thi Toán lớp 5 kì 2 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

D

C

A

Điểm

1

1

1

1

Câu 5: 

25% của một giờ = 15 phút Đ

55 ha 17 mét vuông = 55,17ha S

Câu 6: (1 điểm)

a) 0,5 m = 50cm

b) 0,08 tấn = 80kg

c) 7,268 mét vuông = 726,8 dm2

d) 3 phút 40 giây = 220 giây

Câu 7: HS đặt tính đúng mỗi câu được 0,25 điểm.

Đáp án như sau

a) 3 năm 6 mon + 5 năm 9 tháng = 8 năm 15 tháng = 9 năm 3 tháng

b) 8 tiếng 25 phút – 5 tiếng 40 phút = 7 giờ đồng hồ 85 phút - 5 tiếng 40 phút = 2 giờ 45 phút

c) 27,05 x 3,6 = 97,38

d) 10,44 : 2,9 = 3,6

Câu 8: (1 điểm)

a, 92,75 : x = 25

x = 92,75 : 25

x = 3,71

b, x – 5,767 = 200 – 13,2

x - 5,767 = 186,8

x = 186,8 + 5,767 

x = 192,567

Câu 9: (1 điểm) có lời giải, phép tính với tính đúng kết quả:

Bài giải:

Thời gian xe trang bị đi từ A mang lại B là

9 tiếng 42 phút - 8 giờ khoảng 30 phút = 1 giờ đồng hồ 12 phút (0,25 điểm)

Đổi 1 giờ đồng hồ 12 phút = 1, 2 giờ (0,25 điểm)

Vận tốc vừa đủ của xe trang bị là

60 : 1,2 = 50 (km/giờ) (0,25 điểm)

Đáp số: 50 km /giờ (0,25 điểm)

Câu 10:

 Theo hình, đáy bé chính là nửa đường kính của hình tròn

Vậy đáy bé nhỏ = 5 cm 

Đáy to hình thang là: 5 × 3 = 15 (cm)

Đường kính của mặt đường tròn là:

5 × 2 = 10 (cm)

Diện tích hình thang bé nhỏ là:

*
(cm2)

Diện tích hình vuông vắn là :

5 × 5 = 25 (cm2)

Diện tích tam giác là: 

*
(cm2)

Diện tích hình thang to là:

12,5 + 62,5 + 25 = 100cm2

Tính được:

- Đáy bé, đáy lớn, chiều cao: 0,5đ

 Diện tích hình thang: 0,5 đ

Đề thi học tập kì 2 lớp 5 môn Toán khác:

1.4. Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán

Mạch loài kiến thức,

kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức3

Mức 4

Tổng

 

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

TNKQ

TL

TN

KQ

TL

 

Số trường đoản cú nhiên, phân số, số thập phân và những phép tính cùng với chúng.

Số câu

2

 

 

 

 

2

 

 

2

2

 

Số điểm

2,0

 

 

 

 

2,0

 

 

2,0

2,0

 

Đơn vị độ dài, diện tích s và thời gian, tỉ số %.

Số câu

 

 

2

1

 

 

 

 

2

1

 

Số điểm

 

 

2,0

1,0

 

 

 

 

2,0

1,0

 

Yếu tố hình học: chu vi, diện tích, thể tích những hình đang học.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

1

1

1

 

Số điểm

1,0

 

 

 

 

 

 

1,0

1,0

1,0

 

Giải bài toán về hoạt động đều, tìm nhì số khi biết tổng hiệu của nhị số đó.

Số câu

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

Số điểm

 

 

 

 

 

1,0

 

 

 

1,0

Tổng

Số câu

3

 

2

1

 

3

 

1

5

5

Số điểm

3,0

 

2,0

1,0

 

3,0

 

1,0

5,0

5,0

2. 35 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán mua nhiều

2.1. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng cho những câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau:

Câu 1. Phần thập phân của số 42,25 là:

A. 25

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2. Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,5

B. 0,35

C. 35

D. 0,6

Câu 3. 1 phút 15 giây = ?

A. 1,15 phút

B. 1,25 phút

C. 115 giây

D. 1,25 giây

Câu 4. Diện tích hình tròn có đường kính 2 cm là:

A. 3,14 cm2

B. 6,28 cm2

C. 6,28 cm

D. 12,56 cm2

Câu 5. Một hình thang bao gồm trung bình cộng hai đáy là 5cm và độ cao là 3,2 cm thì diện tích hình thang kia là:

A. 8 cm2

B. 32 cm2

C. 16 cm2

D. 164 cm2

Câu 6. Một ô tô đi quãng đường AB nhiều năm 120 km mất 2 tiếng 30 phút. Gia tốc ô đánh là:

A. 80 km/giờ

B. 60 km/giờ

C. 50 km/giờ

D. 48 km/giờ

Câu 7. Điền số tương thích vào khu vực chấm:

a. 3h 45 phút =.........................phút

b. 5 m2 8dm2 =........................m2

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8. Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 384,5 + 72,6

b) 281,8 - 112,34

c) 16,2 x 4,5

d) 112,5 : 25

Câu 9. Một hình tam giác bao gồm độ lâu năm đáy là 45 cm. Độ nhiều năm đáy bằng

*
chiều cao. Tính diện tích s của tam giác đó? (2 điểm)

Câu 10. Một bình đựng 400 g dung dịch đựng 20% muối. Hỏi đề xuất đổ thêm vào bình bao nhiêu gam nước lã để được một bình nước muối đựng 10% muối? (1 điểm)

Đáp án Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán 

Câu 1(0,5đ)

Câu 2 (0,5đ)

Câu 3 (0,5đ)

Câu 4 (0,5đ)

Câu 5 ( 1đ)

Câu 6 (1đ)

C

D

B

A

C

D

Câu 7: (1 điểm) Điền đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a- 225

b- 5,08

a. 3h 45 phút = 225 phút

b. 5 mét vuông 8dm2 =5,08 m2

II- Phần từ bỏ luận: (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) có tác dụng đúng từng phần được 0,5 điểm

a) 457,1

b) 169,46

c) 72,9

d) 4,5

Câu 9: (2 điểm)

Chiều cao của tam giác là : 0,25 điểm.

45 :

*
= 27 (cm) 0,5 điểm.

Diện tích của tam giác là: 0,25 điểm.

45 x 27 : 2 = 607,5 (cm2) 0,75 điểm.

Đáp số: 607,5 cm2 0,25 điểm

Câu 10: (1 điểm)

Khối lượng muối hạt trong 400 gam dung dịch là: 400 : 100 x 20 = 80 (g) (0,25 điểm)

Khối lượng dung dịch sau thời điểm đổ thêm nước lã: 80 : 10 x 100 = 800 (g) (0,25 điểm)

Số nước lã yêu cầu đổ thêm là: 800 - 400 = 400 (g) (0,25 điểm)

Đáp số: 400g (0,25 điểm)

2.2. Đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán Đề 2

Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng cho các câu bên dưới đây.

a. Chữ số 9 trong những 25, 309 thuộc mặt hàng nào?

A. Hàng 1-1 vị

B. Sản phẩm trăm

C. Sản phẩm phần trăm

D. Mặt hàng phần nghìn

b. Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 2,5

B. 5,2

C. 0,4

D. 4,0

c. Thể tích của một hình lập phương tất cả cạnh 5 dm là:

A. 125 dm3

B. 100 dm2

C. 100 dm3

D. 125 dm2

d. Phương pháp tính diện tích hình thang bao gồm đáy to là 25 cm, đáy nhỏ 21 centimet và độ cao 8 centimet là:

A. (25 x 21) x 8 : 2

B. (25 + 21) x 8 : 2

C. (25 + 21) : 8 x 2

D. (25 x 21) : 8 x 2

Câu 2. (1 điểm) Nối từng với lốt (>; 2 5 mm2 = …………cm2

Câu 5. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 256,34 + 28, 57

b. 576,4 - 159,28

c. 64, 59 x 4,5

d. 69,45 : 46,3

Câu 6. (2 điểm) nhị xe xe hơi khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A cho B với gia tốc 43 km/ giờ, một xe đi từ bỏ B đến A với tốc độ 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB lâu năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bước đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp mặt nhau?

Câu 7. (1 điểm) mang lại hai số thập phân gồm tổng bởi 69,85. Nếu gửi dấu phẩy sinh hoạt số nhỏ xíu sang nên một sản phẩm ta được số lớn. Tìm nhị số đang cho?

Trả lời:

- Số lớn là: …………

- Số nhỏ nhắn là:………….

Đáp án đề thi cuối kì 2 lớp 5 môn Toán - Số 2

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý cho cho 0,5 điểm.

a. Khoanh vào D

b. Khoanh vào C

c. Khoanh vào A

d. Khoanh vào B

Câu 2: (1 điểm) Nối đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. >

b.

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng mỗi ô trống đến 0,5 điểm.

a. 97,65 x 0,01 = 0,9765 Đ

b. 8,59 x 10 = 8,590 S

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng mỗi ý đến 0,25 điểm.

a. 8 km 362 m = 8,362 km

b. 1 phút 30 giây = 1,5 phút

c. 15 kilogam 287 g = 15, 287 kg

d. 32 cm2 5 mm2 = 32, 05 cm2

Câu 5: (2 điểm) Tính đúng mỗi phép tính mang lại 0,5 điểm.

Đáp án như sau:

a. 256,34 + 28, 57 = 284,91

b. 576,4 - 159,28 = 417,12

c. 64, 59 x 4,5 = 290,655

d. 69,45 : 46,3 = 1,5

Câu 6: (2 điểm)

- Sau từng giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:

43 + 45 = 88 (km) 0,75 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,5 điểm)

- thời gian hai ô tô gặp mặt nhau là:

220 : 88 = 2,5 ( giờ) 1 điểm

(Lời giải, phép tính: 0,25 đ, Kết quả: 0,75 điểm)

Đáp số: 2,5 giờ 0,25 điểm.

* giả dụ thiếu hoặc không đúng danh số một đợt trở lên toàn diệt trừ 0,5 điểm.

Câu 7: (1 điểm) Đúng mỗi số mang lại 0,5 điểm.

Số lớn là: 63,5

Số nhỏ nhắn là: 6,35

Lời giải chi tiết: 

Nếu gửi dấu phẩy của số bé xíu sang buộc phải 1 sản phẩm ta được số lớn, với số béo gấp 10 lần số bé

Ta bao gồm sơ đồ:

Số lớn: |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Số bé: |---|

Tổng số phần bằng nhau là:

10 + 1 = 11 (phần)

Số mập là:

(69,85 : 11) × 10 = 63,5

Số bé bỏng là:

69,85 - 63,5 = 6,35

2.3. Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Chọn ý đúng ghi vào bài làm.

Câu 1. (0,5 điểm) Số nhỏ bé nhất trong các số: 3,055; 3,050; 3,005; 3,505 là:

a. 3,505

b. 3,050

c. 3,005

d. 3,055

Câu 2. (0,5 điểm) vừa phải một fan thợ làm cho một thành phầm hết 1 giờ đồng hồ 30 phút. Tín đồ đó làm cho 5 sản phẩm mất bao lâu?

a. 7 tiếng 30 phút

b. 7 tiếng 50 phút

c. 6 giờ 50 phút

d. 6 giờ 15 phút

Câu 3. (0,5 điểm) có bao nhiêu số thập phân trọng điểm 0,5 và 0,6:

a. Không có số nào

b. 1 số

c. 9 số

d. Không ít số

Câu 4. (0,5 điểm) hỗn số

*
viết thành số thập phân là:

a. 3,90

b. 3,09

c.3,9100

d. 3,109

Câu 5. (1 điểm) Tìm một trong những biết 20% của nó là 16. Số đó là:

a. 0,8

b. 8

c. 80

d. 800

Câu 6. (1 điểm) Đúng điền Đ, không nên điền S vào ô trống.

Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 36 dm2. Thể tích hình lập phương đó là:

a. 27 dm3

b. 2700 cm3

c. 54 dm3

d. 27000 cm3

II. TỰ LUẬN: (4 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Điền số thích hợp vào vị trí chấm:

a. 0,48 mét vuông = …… cm2

b. 0,2 kg = …… g

c. 5628 dm3 = ……m3

d. 3 giờ 6 phút = ….giờ

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính với tính.

a. 56,72 + 76,17

b. 367,21 - 128,82

c. 3,17 x 4,5

d. 52,08 :4,2

Bài 3. (2 điểm) Quãng mặt đường AB dài 180 km. Cơ hội 7 tiếng 30 phút, một ô tô đi tự A cho B với tốc độ 54 km/giờ, đồng thời đó một xe sản phẩm đi từ bỏ B đến A với gia tốc 36 km/giờ. Hỏi:

a. Hai xe gặp mặt nhau lúc mấy giờ?

b. Nơi 2 xe gặp nhau bí quyết A từng nào ki-lô-mét?

Bài 4: Tính nhanh (1 điểm)

Đáp án Đề thi học tập kì 2 môn Lớp 5 môn Toán Số 3

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. (0,5 điểm) Đáp án c

Câu 2. (0,5 điểm) Đáp án a

Câu 3.(0,5 điểm) Đáp án d

Câu 4. (0,5 điểm) Đáp án b

Câu 5.(1 điểm) Đáp án c

Câu 6.(1 điểm)

a. 27 dm3 Đ

b. 2700 cm3 S

c. 54 dm3 S

d. 27000 cm3 Đ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1.(1 điểm) mỗi ý đúng ghi 0,25 điểm

a. 0,48 m2 = 4800 cm2

b. 0,2 kilogam = 200 g

c. 5628 dm3 = 5,628 m3

d. 3h 6 phút = 3,1.giờ

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính với tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 132,89

b. 238,39

c. 14,265

d. 12,4

Bài 3: (2 điểm)

Giải

Tổng hai tốc độ là:

36 + 54 = 90 (km/ giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm chán nhau sau:

180 : 90 = 2 (giờ) (0,5 điểm)

Hai người chạm mặt nhau lúc:

2 giờ + 7 giờ khoảng 30 phút = 9 giờ nửa tiếng (0,5 điểm)

Chỗ gặp mặt nhau biện pháp A số km là:

54 x 2 = 108 (km) (0,5 điểm)

Đáp số: a) 9 giờ 30 phút

b) 108 km

Bài 4. Tính cấp tốc (1 điểm)

Bảng kiến thiết ma trận đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

1

 

2

 

 

1

1

 

4

1

 

 

Câu số

1

 

2, 4

 

 

8

6

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

2 đ

 

 

2 đ

1 đ

 

3,5 đ

2 đ

2

Đại lượng với đo đại lượng

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

0,5 đ

 

 

 

 

 

 

 

0,5 đ

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Câu số

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

 

 

 

1 đ

 

4

Số đo thời hạn và toán hoạt động đều

Số câu

 

 

 

 

1

1

 

1

1

2

 

 

Câu số

 

 

 

 

5

9

 

10

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

1 đ

1 đ

 

1 đ

1 đ

2 đ

Tổng số câu

2

 

2

 

2

2

1

1

7

3

Tổng số

2

2

4

2

10

Số điểm

1 điểm

2 điểm

5 điểm

2 điểm

10 điểm

2.4. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 Đề 4

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II

Môn: Toán

Thời gian: 40 Phút

Câu 1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5 điểm)

A. 5 đối chọi vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục D.

5 phần mười

Câu 2: hỗn số

*
 được viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm)

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3: 5840g = .... Kilogam (0,5 điểm)

A. 58,4kg

B. 5,84kg

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

Câu 4: Có đôi mươi viên bi, trong đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng. Như vậy 01/05 số viên bi gồm màu: (1 điểm)

A. Nâu

B. Đỏ

C. Xanh

D. Trắng

Câu 5: Khoảng thời hạn từ lúc 9 giờ kém 10 phút mang lại 9 giờ 30 phút là: (1 điểm)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút

Câu 6: Một huyện tất cả 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu tỷ lệ diện tích khu đất trồng cây cà phê?: (1 điểm)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (1 điểm)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 8: tìm kiếm y, biết: (2 điểm)

34,8 : y = 7,2 + 2,8

21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

Câu 9: Một bạn đi xe cộ máy khởi thủy từ A thời điểm 8 giờ 30 phút và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Quãng mặt đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe trang bị với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Người ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1 điểm)

Đáp án và khuyên bảo giải môn Toán học kì 2 lớp 5 Số 4

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

D

D

B

C

D

A

B

Điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

Câu 8: search y, biết: (2 điểm)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 x 10 + 24,72 : 12

= 21,22 + 90,72 + 2,06

= 114

Câu 9: Một fan đi xe pháo máy khởi hành từ A lúc 8 giờ nửa tiếng và đến B lúc 9h 30 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe đồ vật với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1 điểm)

Bài giải

Thời gian xe sản phẩm đi không còn quảng con đường AB là:

9 giờ trong vòng 30 phút – 8 giờ 30 phút = 1 (giờ)

Vận tốc mức độ vừa phải của xe sản phẩm công nghệ là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ

Câu 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 120m, chiều rộng bởi 90m. Tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, mức độ vừa phải cứ 100m2 chiếm được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) bên trên cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc? (1 điểm)

Bài giải

a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

120 x 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, tín đồ ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 x 15 = 1620 (kg) = 16,2 (tạ)

Đáp số: a) 10800m2; b) 16,2 tạ

Trên đó là 55 Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán gồm đáp án. Để chuẩn bị cho kì thi học tập kì 2 lớp 5 tiếp đây được tốt hơn, những em học sinh cần ôn tập theo đề cương, hình như cần thực hành luyện đề để triển khai quen với tương đối nhiều dạng đề khác nhau cũng tương tự nắm được cấu trúc đề thi học kì 2 lớp 5 môn Toán.

3. Đề cương ôn tập học tập kì 2 môn Toán lớp 5

4. Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 5 thiết lập nhiều

5. Cỗ đề ôn tập hè lớp 5