Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2022 - 2023 bao gồm 6 đề thi, gồm đáp án, lý giải chấm và bảng ma trận 4 cường độ theo Thông bốn 22, giúp thầy cô nhanh lẹ xây dựng đề thi học tập kì 2 cho học sinh của mình.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 kì 2 có đáp an


Với 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán 4, còn làm các em luyện giải đề, biết cách phân chia thời gian cho hợp lý để ôn thi học tập kì 2 năm 2022 - 2023 đạt công dụng cao. Bên cạnh đó, còn tồn tại thể đọc thêm đề thi học kì 2 môn tiếng Việt, lịch sử vẻ vang - Địa lý. Chi tiết mời thầy cô và những em cài đặt miễn phí:


Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2022 - 2023 theo Thông tứ 22

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông bốn 22 - Đề 1

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

….….

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KỲ IINĂM HỌC 2022-2023 - MÔN: TOÁN - LỚP 4Thời gian: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Trong những phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: Phân số nào tiếp sau đây lớn rộng 1?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: Số tương thích điền vào địa điểm chấm để 7 tạ đôi mươi kg = ........ Kilogam là:

A. 720 kilogam B. 702 kg C. 722 kilogam D. 712 kg

Câu 4: Một tổ công nhân bao gồm 30 người. Vậy 56 số người của tổ người công nhân đó là:

A. 36 người
B. 33 người
C. 15 người
D. 25 người

Câu 5: diện tích hình thoi bao gồm độ lâu năm hai đường chéo lần lượt 12 centimet và 8 centimet là:

A . 48 m2 B. 96 cm2 C. 192 cm2 D. 48 cm

Câu 6: Trên phiên bản đồ bao gồm ghi tỉ lệ 1 : 300, chiều nhiều năm một mảnh đất hình chữ nhật đo được 7cm. Vậy chiều dài thật của mảnh đất đó là:


A. 21m B. 210cm
C. 210m
D. 21 cm

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 7: Tính

a)

*
b)
*

Câu 8: Một cửa hàng có toàn bộ 560 lít dầu với lít mắm. Số lít dầu vội vàng 6 lần số lít mắm. Hỏi cửa hàng có từng nào lít dầu, bao nhiêu lít mắm?

 Câu 9: Tính bằng cách thuận nhân tiện nhất:

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm ( 6 điểm)

Đúng mỗi câu cho một điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

ĐÁP ÁN

D

B

A

D

A

A

ĐIỂM

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

1 đ

II. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm)

a)

*
b)
*

Câu 8: (2 điểm)

Ta gồm sơ vật dụng (0,25 điểm)

bài giải

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 6 = 7 (phần)

Số lít mắm là: 0,25 điểm

560 : 7 × 1 = 80 (lít) 0,25 điểm

Số lít dầu là: 0,25 điểm

560 - 80 = 480 (lít) 0,25 điểm

Đáp số: Mắm: 80 lít, Dầu 480 lít 0,25 điểm

Câu 9: (1 điểm) (Học sinh bắt buộc tính phù hợp yêu cầu của đề mới đạt điểm tối đa.)

*


Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số tự nhiên và thoải mái và những phép tính cùng với số tự nhiên. Phân số và những phép tính với phân số.Tìm nhị số khi biết hiệu cùng tỉ số của hai số đó

Số câu

2

1

1

1

1

3

3

Câu số

1,2

4

7

8

9

Số điểm

2

1

1

2

3

3

2

Đại lượng cùng đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

1

0

Câu số

3

Số điểm

1

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi với một số điểm lưu ý của nó; tính chu vi, diện tích s hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

5

6

Số điểm

1

1

2

0

Tổng số câu

3

0

2

1

1

1

1

5

4

Tổng số mức

3

3

3

1

Tổng số điểm

3

2

1

1

2

1

6

4

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:


A. 2 000B. 20 000 C. 200 000D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Số phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

7 tiếng 15 phút = ..... Phút

A. 415 B. 435C. 420D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào vị trí chấm:

a. Hình bình hành gồm ........................ Cặp cạnh tuy nhiên song .

b. Diện tích s hình thoi bởi .............................. Diện tích s hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 rứa kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Ví như chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một fan đã bán tốt 280 trái cam với quýt, trong các số đó số cam bằng

*
số quýt. Search số cam, số quýt sẽ bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): Hiện nay bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi nơi chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh song song.

b. Diện tích s hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 cố kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*


d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Trường hợp chiều nhiều năm là 15 centimet thì diện tích của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã buôn bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số trái quýt đã buôn bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần đều nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện thời là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện giờ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

03

Biết so sánh những phân số cùng với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

1,2

6

a,b,c,d

8

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

Số điểm

1

2

1,5

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

01

02

Chuyển đổi được các số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

5

3,5

Số điểm

1

1

2

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

01

01

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích s hình thoi, diện tích s hình chữ nhật.

Top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 có đáp án

dinnerbylany.com soạn và xem tư vấn Với top 40 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 gồm đáp án được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có chiến lược ôn luyện từ đó lấy điểm cao trong các bài thi Toán lớp 4.

*

Tải xuống

MA TRẬN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 TOÁN 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

Số học: Biết thực hiện các phép tính cùng với số trường đoản cú nhiên. Phân số và những phép tính cùng với phân số.

Giải được vấn đề dạng Tìm nhị số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhị số đó.

Số câu

03

01

02

02

08

Số điểm

03

01

02

02

08

Đại lượng với đo đại lượng:

Biết đổi các đơn vị đo diện tích s và khối lượng.

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Yếu tố hình học: Tính được diện tích hình thoi.

Số câu

1

01

Số điểm

1

01

Tổng

Số câu

03

03

02

02

10

Số điểm

03

03

02

02

10

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản .....

Đề thi thân học kì 2 theo Thông tứ 22

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Bài 1. Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2. Số thích hợp viết vào chỗ chấm để

*
phút = ............. Giây:

A. 60 B. 120 C. 6 D. 16

Bài 3. Trong các phân số

*
;
*
;
*
;
*
phân số bằng
*
là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 4. May một chiếc túi hết

*
m vải. Hỏi may 3 cái túi như thế hết mấy mét vải?

A. 6m B. 12m C. 2m D. 30m

Bài 5. Diện tích s hình bình hành tất cả độ lâu năm đáy là 4m và chiều cao là 13dm.

A. 520 dm2 B. 52 dm2 C. 502 dm2 D. 52 m2

Bài 6. Ba hơn con 30 tuổi. Tuổi nhỏ bằng

*
tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi?

A. 34 tuổi B. 36 tuổi C. 6 tuổi D. 16 tuổi

II. Phần trường đoản cú luận

Bài 7. Rút gọn các phân số sau:

a)

*
b)
*

Bài 8. Tính:

a)+

*
b)
*
-
*
c)
*
x8 d)
*
:
*

Bài 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 64m, chiều rộng 25m. Vừa đủ cứ 1m2 ruộng đó thì thu hoạch được kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc ?

Bài 10. Để lát nền một phòng học tập hình chữ nhật, người ta dùng các loại gạch men hình vuông vắn có cạnh 20 cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học tập đó, hiểu được nền phòng học bao gồm chiều rộng lớn 5m, chiều nhiều năm 8m với phần gạch ốp vữa không đáng kể?

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn giải đáp đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 mm = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản đồ vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 nhiều năm 12 cm. Độ dài thật của đoạn AB là:

A. 120 cm
B. 1 200 cm
C. 12 000 cm
D. 12 cm

Câu 4: trong số số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số không chia hết đến 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382D. 7650

Câu 5: gồm 5 viên bi blue color và 8 viên bi màu sắc đỏ. Vậy phân số chỉ số bi màu xanh da trời so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi gồm độ dài đường chéo thứ duy nhất là 9 dm. Độ nhiều năm đường chéo cánh thứ hai bằng độ dài đường chéo thứ nhất. Tính diện tích hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dm2 C. 27 dm2 D. 54dm2

Phần II. Từ bỏ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng với hơn chiều rộng 40 m.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

Xem thêm: Nữ 2004 Lấy Chồng Tuổi Gì Hợp, Tuổi Giáp Thân Nên Lấy Chồng Tuổi Gì

b) tín đồ ta trồng lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 1 mét vuông thu được 3 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của hai số là 50. Số phệ gấp 3 lần số bé. Search số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta tất cả sơ đồ gia dụng

*

Hiệu số phần bằng nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = trăng tròn (m)

Chiều dài thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kg thóc)

Đổi: 3 600 kilogam = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng nhị số là: 50 x 2 = 100

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số bé nhỏ là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm ba mươi nghìn tám trăm linh năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số phù hợp điền vào vị trí chấm để 11dm2 6cm2 = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 thuộc rứa kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống:

*

Bài 4. bây giờ tuổi chị em gấp 4 lần tuổi con.Tìm tuổi của từng người, biết hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu con là 40.

Bài 5. Một hình thoi gồm đô dài đường chéo ngắn là 18cm. Độ lâu năm đường chéo dài bằng 5/3 độ nhiều năm đường chéo ngắn.Tính diện tích hình thoi đó.

Bài 6.

*

Đáp án và giải đáp giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta bao gồm sơ thiết bị tuổi bé là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của bà bầu là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của con là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: bé 8 tuổi; bà mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Độ lâu năm đường chéo dài là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: có 3 viên bi màu xanh da trời và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với toàn bô viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi bao gồm độ dài những đường chéo cánh là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 mét vuông C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: những phân số

*
được xếp theo lắp thêm tự từ nhỏ nhắn đến mập là:

*
*

Câu 4: bạn dạng đồ sảnh vận động tp Đông Hà vẽ theo tỉ lệ 1: 100 000. Hỏi độ nhiều năm 1cm trên bạn dạng đồ này ứng cùng với độ nhiều năm thật là từng nào ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào nơi chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: quý hiếm của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): search x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): gồm hai rổ cam, nếu chế tạo rổ trước tiên 4 trái thì sau đó số cam ở hai rổ bằng nhau, ví như thêm 24 trái cam vào rổ thứ nhất thì kế tiếp số cam làm việc rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam sinh hoạt rổ máy hai. Hỏi lúc đầu mỗi rổ gồm bao nhiêu quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số bao gồm 3 chữ số làm sao để cho nếu mang mỗi số cộng với 543 thì được số có 3 chữ số như là nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 quả cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bởi nhau.

Suy ra rổ máy hai nhiều hơn rổ đầu tiên 4 quả.

Nếu thêm 24 trái vào rổ thứ nhất thì số cam rổ thứ nhất gấp 3 lần số cam rổ thiết bị hai.

Ta bao gồm sơ đồ:

Nhìn vào sơ trang bị ta thấy:

Số cam sinh sống rổ thứ nhất là:

20 : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thiết bị hai là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số bao gồm 3 chữ số giống nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại

Vì số: 555 - 543

Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 2 (cơ bản)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân tách hết đến 2, vừa chia hết đến 5 bao gồm tận cùng là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: trong số số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân tách hết đến 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật có diện tích s

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: cực hiếm của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A có 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt nhiều loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, sót lại là các loại trung bình. Hỏi lớp gồm bao nhiêu em xếp các loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Từ luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp loại tốt và tương đối là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại trung bình là

*

Số em xếp các loại trung bình là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học kì 2

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số để trước câu vấn đáp đúng :

*

Bài 4. cho hình bình hành tất cả chu vi bằng nhau (cùng bằng 12 cm) một hình tất cả số đo một cạnh là 3 cm, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ cùng ghi thương hiệu hình thoi vào trong 1 trong hai hình đó.

Bài 5. một lớp kính hình chữ nhật bao gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng nhà ông Hùng rộng lớn 1500m2. Buổi sớm ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và còn lại 1/10 diện tích thửa ruộng. Hỏi chiều tối ông Hùng cày được bao nhiêu mét vuông thửa ruộng đó ?

Đáp án và trả lời giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính sẽ là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều nhiều năm tấm kính đó là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng lớn tấm kính sẽ là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính đó là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành gồm độ dài đáy là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dm2 B. 136dm2 C. 146dm2 D. 156dm2

Câu 2: Số phù hợp để điền vào chỗ chấm của 32dm2 49dm2 =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: trong số phân số tiếp sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng mẫu mã số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào vị trí chấm của

*
là:

*
*

Câu 6: search m với n sao cho

*
, m và n lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2D. 3,3

Phần II. Trường đoản cú luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): kiếm tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): ko quy đồng, hãy đối chiếu hai phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần trước tiên bà An bán được

*
bao đường. Lần vật dụng hai bán được bằng
*
lần sản phẩm nhất. Sau nhị lần bán bao đường sót lại 12kg. Hỏi lúc đầu bao đường tất cả bao nhiêu kilogam ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Bài viết liên quan