Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 tất cả 09 đề thi kèm theo giải đáp và bảng ma trận đề thi. Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng gắng kiến thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối kì 2 lớp 4, cuối năm học đạt tác dụng cao. Đồng thời đó là tài liệu xem thêm cho các thầy cô lúc ra đề cho các em học sinh.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 4


Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 năm 2023

1. Top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 20232. đứng đầu 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 cài đặt nhiều

09 đề thi Toán qua hằng năm học dưới đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp chi tiết cả câu trả lời và biểu điểm chấm chi tiết cho từng đề. Các bậc phụ huynh sở hữu về cho con em của mình mình ôn luyện, củng thay lại kiến thức và kỹ năng đã học.

1. đứng đầu 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong các phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong số 82 360 945 là:

A. 2 000

B. đôi mươi 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

Số phù hợp để điền vào chỗ chấm là:

7 giờ đồng hồ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào nơi chấm:

a. Hình bình hành bao gồm ........................ Cặp cạnh tuy nhiên song .

b. Diện tích hình thoi bằng .............................. Diện tích s hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào địa điểm chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 nuốm kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Ví như chiều lâu năm là 15 centimet thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một người đã bán tốt 280 quả cam với quýt, trong đó số cam bằng

*
số quýt. Search số cam, số quýt đang bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): hiện thời bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bằng

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành tất cả hai cặp cạnh tuy vậy song.


b. Diện tích s hình thoi bằng một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi địa điểm chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 ráng kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Trường hợp chiều nhiều năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số quả cam đã buôn bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã cung cấp là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần cân nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện thời là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện nay là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

TT

chủ đề

nút 1

nút 2

mức 3

mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

 

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh những phân số cùng với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

 

 

2

 

1,5

 

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển đổi được các số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

nguyên tố hình học

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được đặc điểm hình bình hành. Tính được diện tích hình thoi, diện tích hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

0,5

 

 

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

 

1

2

1

2

 

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý vấn đáp đúng mang đến các câu hỏi trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong những số 32743; 41561; 54567, 34582 số phân chia hết mang đến 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị nhỏ thêm hơn 1 là:

A.

*
 

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): công dụng của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào khu vực chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): cực hiếm của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): tổng thể tuổi của ba Lan cùng Lan là 46 tuổi. Lan kém tía 28 tuổi. Tính tuổi của cha An hiện nay nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tờ kính hình thoi có độ dài những đường chéo cánh là 18cm cùng 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong hình mẫu vẽ bên, các cặp cạnh tuy nhiên song cùng nhau là:

A. AH và HC; AB cùng AH

B. AB cùng DC; AD với BC

C. AB với BC; CD và AD

D. AB và CD; AC cùng BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A gồm 28 học sinh nữ. Số học sinh nam bằng

*
số học sinh nữ. Số học viên của cả lớp đó là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ bỏ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích mảnh khu đất đó ? 

Câu 15. (1 điểm): tìm kiếm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Khuyên bảo cho điểm

- bài kiểm tra được gia sư sửa lỗi, nhấn xét những ưu điểm và góp ý những giảm bớt chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài bác kiểm tra nếu là vấn đề thập phân thì được thiết kế tròn. Thí dụ: 9,25 làm cho tròn thành 9; 9,5 có tác dụng tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất nền là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất nền là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất nền là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh đất đó có diện tích là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

 

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn lời giải đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. Quý hiếm của chữ số 7 trong số 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào to hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. search x là số từ nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. đôi mươi cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. nắm kỉ thứ XX bắt đầu từ năm nào đến năm nào?

A. Từ thời điểm năm 1900 mang đến năm 2000

B. Từ năm 1901 mang lại năm 2000

C. Từ thời điểm năm 1901 mang lại năm 2001

D. Từ năm 1900 cho năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền lốt >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một shop có số mặt đường trắng thấp hơn số mặt đường hoa mai là 240kg. Tính số đường mỗi loại, biết rằng

*
số con đường trắng bởi
*
số đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh các phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
với
*

b.

*
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào vần âm đặt trước đáp án đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền dấu đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ đồ dùng đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần đều bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng có số mặt đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng tất cả số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; white hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học viên làm bí quyết khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS có tác dụng đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số lớn số 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số phù hợp viết vào chỗ chấm để 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số phù hợp viết vào địa điểm chấm để 8 tấn 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào địa điểm chấm trong mỗi bài sau:

a) Hình thoi bao gồm hai cặp cạnh đối lập ……… và tứ cạnh ………..

A. Song song
B. Bằng nhau
C. Tuy vậy song, bởi nhau
D. Song song, không bởi nhau

b) diện tích hình thoi là 250 cm2, độ lâu năm một đường chéo cánh là 25 cm.

Vậy độ dài đường chéo còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm kiếm X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên góp ủng hộ thành lập tượng đài tưởng niệm chiến sĩ đảo Gạc Ma ở trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền côn trùng lớp quyên góp được, biết số tiền bạc lớp 4B bởi 3/5 số tiền tài lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Chị em có một rổ cam thấp hơn 20 quả. Nếu bà mẹ xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì đầy đủ thừa 1 quả. Em hãy tính xem rổ cam của mẹ có từng nào quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Xem thêm: Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 Âm Là Ngày Bao Nhiêu Dương 2022

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D. 

Câu 5 (0,5 điểm). B. 

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối lập ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. Song song, bởi nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ dài đường chéo còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng từng ý đến 0,25 đ

PHẦN II: trường đoản cú luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X. Tính đúng mỗi ý đến 0,75 điểm.

a) 

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều bằng nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp được số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp được số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- search đúng hiệu số phần bởi nhau: 0,25 điểm

- tra cứu đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- tìm kiếm đúng số tiền lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đúng kết quả (không lí luận) cho 0,25 điểm.

Vì nếu người mẹ xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp từng đĩa 5 trái thì hầu hết thừa 1 quả

Nên số cam của bà mẹ bớt đi 1 quả đang là số phân chia hết cho cả 3 cùng 5: 0,5 điểm

Số phân tách hết cho cả 3 cùng 5 lại bé nhiều hơn 20 là 15.

Vậy mẹ có toàn bộ là 16 quả cam. 0,5 điểm

· lưu ý:

- học sinh làm phương pháp khác đúng vẫn cho điểm về tối đa.

- Tính ra tác dụng nhưng không rút gọn vẫn đồng ý cho điểm về tối đa.

- Toán bao gồm lời văn:

+ HS hoàn toàn có thể làm gộp bước vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.

+ HS không vẽ sơ thiết bị hoặc không lí luận thì cấm đoán điểm.

+ Sai giải thuật không cho điểm; không đúng trên đúng dưới quán triệt điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; sai kết quả, đơn vị ->cho ½ số điểm của ý

Ta có thể giải cách khác như sau

Vì rổ cam của bà mẹ có ít hơn 20 quả mà chia 3 hoặc 5 hầu hết dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của bà bầu có 16 trái .

1.5 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào khu vực chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) có 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh da trời so với tổng cộng viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi tất cả độ dài những đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích s hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) các phân số được bố trí theo sản phẩm công nghệ tự từ bự đến bé là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên bạn dạng đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng lớn thật ở trong phòng học đó là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhì số 135, Số lớn gấp đôi số bé. Số bé bỏng là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: tổng thể tuổi của hai bà bầu con 56 tuổi. Tính tuổi người mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có form size như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học tập kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: tổng cộng tuổi của hai bà bầu con 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi con, biết rằng tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần đều bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi nhỏ là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc hoàn toàn có thể giải theo cách khác như sau:

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bà bầu là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bé là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có form size như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông vắn là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học và thống kê.

Phân số, những phép tính về phân số; tính cực hiếm biểu thức. Kiếm tìm thành phần chưa biết, …

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

 

9

Số điểm

2.5

1

1.5

 

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị đo thời gian, khối lượng, diện tích đã học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

4

5

 

 

2

Số điểm

0.5

0.5

 

 

1

3. Nhân tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

6a

 

6b

 

2

Số điểm

0.5

 

0.5

 

1

4. Giải toán bao gồm lời văn.

Giải việc Tìm nhì số lúc biết tổng (hiệu) và tỉ số của nhì số đó; tìm phân số của một số.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

9

 

 

1

Số điểm

 

2

 

 

2

5. áp dụng toán học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

10

1

Số điểm

 

 

 

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. đứng top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 tải nhiều

2.1 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Hình nào gồm

*
số ô vuông đã tô màu?

Câu 2: Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy nhiên song với nhau là:

A. AH cùng HC; AB với AH

B. AB và BC; CD với AD

C. AB với DC; AD và BC

D. AB và CD; AC cùng BD

Câu 3: trong những số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số phân tách hết cho cả 5 với 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; không đúng ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dm2 > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kg 2 45 cm2 = 345 cm2

d) 2 tiếng đồng hồ 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi gồm độ lâu năm hai đường chéo cánh là 17cm và 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; với m = 180, n = 25. Quý hiếm của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành bao gồm đáy bằng 15 m; độ cao bằng

*
đáy. Diện tích hình bình hành kia là:

A. 15 mét vuông

B. 150 mét vuông

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9: Trên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 200, chiều nhiều năm phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều dài thật ở trong nhà học kia là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích s thì thu được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận luôn thể nhất.

*

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2: 2 điểm

HS vẽ sơ đồ (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, tổng số phần đều nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều nhiều năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc nhận được trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3: 1 điểm

*

2.2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: (1đ) Nối các phân đều nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số tương thích viết vào vị trí chấm nhằm 57m2 3cm2 = ………cm2 là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC

b/ AH vuông góc với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4: (1đ) chị em hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của nhỏ là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5: (0,5đ) công dụng phép cộng = …… là:

Câu 6: (0,5đ) công dụng phép trừ

*
= …… là:

Câu 7: (1đ) Điền lốt (> ; lớp 4

Câu 1: (1đ) Nối những phân bằng nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số phù hợp viết vào địa điểm chấm để 57m2 3cm2 = ………cm2 là: chọn c

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC: S

b/ AH vuông góc cùng với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2 Đ

Câu 4: (1đ) bà bầu hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là: lựa chọn c

Câu 5: (0,5đ) kết quả phép cùng = …… là : lựa chọn d

Câu 6: (0,5đ) kết quả phép trừ

*
= …… là: lựa chọn b

Câu 7: (1đ) Điền dấu (> ;

2.3 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng

Câu 1 (1 điểm) trong số phân số sau, phân số buổi tối giản là: (M1)

Câu 2 (1 điểm) quý hiếm của chữ số 8 trong các 58 3624 là: (M1)

a. 800

b. 8 000

c. 80 000

d. 800 000

Câu 3: Số thích hợp điền vào vị trí trống của: 2 yến 5 kg =...... Kg là: (1 điểm) (M1)

a. 25

b. 2005

c. 250

d. 20005

Câu 4: (1 điểm) Phân số 2/3 bởi phân số nào tiếp sau đây (M2)

Câu 5 (1 điểm) hiệu quả của phép tính: là: (M4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): kiếm tìm x (M2)

Câu 7 (1,5 điểm) Tính (M3)

Câu 8 (1,5 điểm) Trường tiểu học bình yên 3 tất cả số học sinh Khá cấp 3 lần số học viên Giỏi. Biết rằng số học viên Khá nhiều hơn nữa số học sinh tốt là 140 em. Hỏi trường tất cả bao nhiêu học tập sinh xuất sắc và học viên Khá? (M3)

Câu 9 (1 điểm) Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm là 24 mét, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích s hình chữ nhật đó. (M2)

Đáp án và lý giải chấm môn Toán lớp 4

Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

d

c

a

c

c

Mức

1

1

1

2

4

Điểm

1

1

1

1

1

Phần từ bỏ luận:

Câu 6: (1 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm)

Câu 8: (1,5 điểm)

Giá trị 1 phần (hay số số học sinh tốt là): 0,5đ

140 : (3 -2) = 70 (học sinh) 0,25đ

Số học viên khá: 0,25đ

70 x 3 hoặc 140 +70 = 210 (học sinh) 0,25đ

Đáp số: Khá: 210 học sinh

Giỏi: 70 học sinh 0,25đ

Câu 9: (1 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 24 x 2/3 = 16 (m) 0,5đ

Diện tích hình chữ nhật là: 24 x 16 = 384 (m2) 0,5đ

Đáp số: 384 m2

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

 

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số tự nhiên và thoải mái và các phép tính với số từ bỏ nhiên. Phân số và những phép tính cùng với phân số.

Số câu

2

 

1

1

 

2

1

 

4

3

 

 

Câu số

1,2

 

4

6

 

8,9

5

 

 

 

 

 

Số điểm

2

 

1

1

 

3

1

 

4

4

2

Đại lượng cùng đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi cùng một số điểm sáng của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

 

 

Câu số

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

Tổng số câu

3

0

1

2

0

2

1

0

5

4

Tổng số mức

3

3

2

1

 

 

Tổng số điểm

Bài viết liên quan