*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Khi đặt điện áp luân phiên chiều có biểu thức u 1 = U 2 cos ω t (V) vào nhị đầu đoạn mạch tất cả tụ điện với điện trở mắc tiếp nối thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là p 1 cùng hệ số năng suất của đoạn mạch là 0,5. Khi để điện áp luân phiên chiều bao gồm biểu thức u 2 = U cos 3 ω t (V) vào hai đầu đoạn mạch bên trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là p. 2 . Hệ thức tương tác giữa p 1 và p 2 là

A. p 1 = phường 2

B. p 1 = 3 phường 2

C. p. 1 = 3 p. 2

D. 3 p. 1 = phường 2


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà các bạn cần!
Khi để điện áp chuyển phiên chiều tất cả biểu thức u 1 = U 2 cos ω t (V) vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện và điện trở mắc tiếp liền thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là P1 cùng hệ số công suất của đoạn mạch là 0,5. Lúc để điện áp luân chuyển chiều bao gồm biểu thức u 2 = U cos 3 ω t (V) vào nhị đầu đoạn mạch trên thì công...

Bạn đang xem: Đặt điện áp xoay chiều


Khi đặt điện áp luân phiên chiều bao gồm biểu thức u 1 = U 2 cos ω t (V) vào nhì đầu đoạn mạch tất cả tụ điện cùng điện trở mắc tiếp liền thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch là P1 và hệ số công suất của đoạn mạch là 0,5. Khi đặt điện áp xoay chiều gồm biểu thức u 2 = U cos 3 ω t (V) vào nhị đầu đoạn mạch bên trên thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là P2. Hệ thức contact giữa P1 và P2 là

A. P1 = P2

B. p 1 = p 2 3 .

C. P1 = 3P2

D. p. 1 3 = p. 2 .


Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm 1 tụ điện tất cả dung chống ZC = 200 Ω với một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi để vào nhị đầu đoạn mạch bên trên một điện áp chuyển phiên chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos ( 100 π t + π 3 ) thì thấy năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây có mức giá trị hiệu dụng là 120V với sớm pha π/2 so với năng lượng điện áp đặt vào mạch. Công suất...

Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm một tụ điện có dung chống ZC = 200 Ω cùng một cuộn dây mắc nối tiếp. Lúc để vào nhì đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos ( 100 π t + π 3 ) thì thấy điện áp thân hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V cùng sớm trộn π/2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là:

A. 120 W

B. 240 W

C. 144 W

D. 72 W


Đáp án D

Phương pháp: sử dụng giản vật dụng vecto

Cách giải:

Vì điện áp nhị đầu cuộn dây sớm trộn π/2 so với năng lượng điện áp nhị đầu mạch yêu cầu trong cuộn dây có điện trở r

*

Vì năng lượng điện áp hiệu dụng của cuộn dây bằng điện áp hiệu dụng để vào 2 đầu mạch, lại lệch sóng nhau π/2, nhờ vào hình vẽ ta thấy tam giác ABO là tam giác vuông cân.

Tức là

*

*


Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm 1 tụ điện gồm dung chống ZC = 200 Ω với một cuộn dây mắc nối tiếp. Lúc để vào nhì đầu đoạn mạch trên một điện áp luân phiên chiều luôn có biểu thức u = 120 2 cos 100 π t + π 3 V trộn π/2 so với năng lượng điện áp để vào mạch. Năng suất tiêu thụ của cuộn dây là: A. 120 W B. 240 W C. 144 W D. 72...

Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều bao gồm một tụ điện tất cả dung chống ZC = 200 Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Lúc đặt vào nhị đầu đoạn mạch bên trên một điện áp luân chuyển chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos 100 π t + π 3 V trộn π/2 so với năng lượng điện áp đặt vào mạch. Năng suất tiêu thụ của cuộn dây là:

A. 120 W

B. 240 W

C. 144 W

D. 72 W


Đáp án D

Sử dụng giản vật vecto

Cách giải: Vì năng lượng điện áp nhị đầu cuộn dây sớm trộn π/2 so với năng lượng điện áp hai đầu mạch buộc phải trong cuộn dây có điện trở r

*

Vì điện áp hiệu dụng của cuộn dây bởi điện áp hiệu dụng đặt vào 2 đầu mạch, lại lệch pha nhau π/2, phụ thuộc vào hình vẽ ta thấy tam giác ABO là tam giác vuông cân.Tức là

*

*


Đặt một điện áp xoay chiều u = 200 2 cos100πt (V) vào hai đầu một quãng mạch AB bao gồm điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần với tụ điện mắc nối tiếp. Lúc đó, năng lượng điện áp nhị đầu tụ điện là u2 = 100 2 cos(100πt – π/2) (V). Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bởi A. 100 W. B. 300 W. C. 400 W. D. 200...

Đặt một điện áp luân chuyển chiều u = 200 2 cos100πt (V) vào nhì đầu một đoạn mạch AB tất cả điện trở thuần 100 Ω, cuộn cảm thuần với tụ điện mắc nối tiếp. Lúc đó, điện áp nhì đầu tụ điện là u2 = 100 2 cos(100πt – π/2) (V). Hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 100 W.

B. 300 W.

C. 400 W.

D. 200 W.


Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần R1 mắc tiếp liền với tụ điện gồm điện dung C, đoạn mạch MB tất cả điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần bao gồm độ trường đoản cú cảm L. Đặt điện áp luân chuyển chiều u = U 0 cos ω t (U0 và ω ko đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì công suất tiêu thụ của...

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM với MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần R1 mắc thông liền với tụ điện tất cả điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc thông suốt với cuộn cảm thuần tất cả độ từ bỏ cảm L. Đặt điện áp luân phiên chiều u = U 0 cos ω t (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi đó L C ω 2 = 1 và độ lệch sóng giữa u A M với u M B là 90 o . Nếu để điện áp bên trên vào nhì đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ năng suất bằng

*

A. 85 W.

B. 135 W.

C. 110 W.

D.

Xem thêm: Hướng dẫn cách khôi phục video đã xóa vĩnh viễn trên android thành công 99%

170 W.


#Vật lý lớp 12
1
Vũ Thành nam
Đúng(0)
Một đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R1 mắc thông liền với tụ điện bao gồm điện dung C, đoạn mạch MB có điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần gồm độ từ cảm L. Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u = U 0 cos ω t ( U 0 với ω không đổi) vào nhì đầu đoạn mạch AB thì công suất...
Đọc tiếp

Một đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM tất cả điện trở thuần R1 mắc tiếp liền với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần tất cả độ trường đoản cú cảm L. Đặt điện áp luân phiên chiều u = U 0 cos ω t ( U 0 cùng ω ko đổi) vào nhì đầu đoạn mạch AB thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Lúc ấy L C ω 2 = 1 và độ lệch sóng giữa u A M và u M B là 90 o . Nếu đặt điện áp bên trên vào nhì đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ hiệu suất bằng:

*

A. 85W

B. 135W

C. 110W

D. 170W


#Vật lý lớp 12
1
Vũ Thành nam
Đúng(0)
Một đoạn mạch AB bao gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R1mắc thông liền với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB tất cả điện trở thuần R2mắc tiếp liền với cuộn cảm thuần bao gồm độ tự cảm L. Đặt điện áp luân chuyển chiều u = Uocosωt (Uovà ω ko đổi) vào nhị đầu đoạn mạch AB thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Khi ấy LCω2= 1 và...
Đọc tiếp

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM cùng MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM bao gồm điện trở thuần R1mắc nối tiếp với tụ điện tất cả điện dung C, đoạn mạch MB bao gồm điện trở thuần R2mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần có độ trường đoản cú cảm L. Đặt điện áp luân phiên chiều u = Uocosωt (Uovà ω không đổi) vào nhì đầu đoạn mạch AB thì năng suất tiêu thụ của đoạn mạch AB là 85 W. Lúc đó LCω2= 1 với độ lệch sóng giữa u A M với u M B là 90o. Nếu đặt điện áp trên vào nhì đầu đoạn mạch MB thì đoạn mạch này tiêu thụ hiệu suất bằng:

A.85 W.

B.135 W.

C.110 W.

D.170 W.


#Vật lý lớp 12
1
Vũ Thành nam giới

Chọn A

LCω2= 1 => cộng hưởng

=> Z L = Z C => p = U 2 R 1 + R 2 = 85W u A M lệch sóng π 2 với u M B => chảy φ A M .tan φ M B = -1 = - Z C R 1 . Z L R 2 => Z L 2 = R1R2Đặt năng lượng điện áp vào nhị đầu MBP" = I"2R2= U 2 R 2 R 2 2 + Z L 2 = U 2 R 1 + R 2 = 85W


Đúng(0)
Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều gồm một tụ điện bao gồm dung phòng 200 Ω với một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi để vào hai đầu đoạn mạch bên trên một năng lượng điện áp luân chuyển chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos ( 100 π t + π 3 ) V thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 và sớm pha π 2 ...
Đọc tiếp

Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều có một tụ điện gồm dung kháng 200 Ω với một cuộn dây mắc nối tiếp. Lúc để vào hai đầu đoạn mạch bên trên một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos ( 100 π t + π 3 ) V thì thấy điện áp thân hai đầu cuộn dây có mức giá trị hiệu dụng là 120 cùng sớm trộn π 2 so với điện áp để vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

A. 72 W

B. 240 W

C. 120 W

D. 144 W


#Vật lý lớp 12
1
Vũ Thành phái nam
Đúng(0)
Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện tất cả dung chống 200 Ω và một cuộn dây mắc nối tiếp. Lúc để vào nhì đầu đoạn mạch trên một điện áp chuyển phiên chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos 100 πt + π 3 (V) thì thấy năng lượng điện áp thân hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 và sớm pha π 2 so với điện áp đặt vào mạch....
Đọc tiếp

Một đoạn mạch năng lượng điện xoay chiều tất cả một tụ điện bao gồm dung kháng 200 Ω với một cuộn dây mắc nối tiếp. Lúc đặt vào hai đầu đoạn mạch bên trên một điện áp xoay chiều luôn luôn có biểu thức u = 120 2 cos 100 πt + π 3 (V) thì thấy điện áp thân hai đầu cuộn dây có mức giá trị hiệu dụng là 120 cùng sớm pha π 2 so với điện áp để vào mạch. Năng suất tiêu thụ của cuộn dây là

A. 72 W

B. 240 W

C. 120 W

D. 144 W


#Vật lý lớp 12
1
Vũ Thành nam giới
Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
các khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
tới giỏ mặt hàng Đóng

Câu 463515: Đặt năng lượng điện áp luân chuyển chiều vào nhị đầu đoạn mạch bao gồm điện trở (R = 20sqrt 3 ,,Omega ) mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần. Biết cuộn cảm tất cả cảm phòng ZL = 20 Ω. Độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp nhì đầu đoạn mạch với cường độ mẫu điện trong khúc mạch là

A. (fracpi 4).

B. (fracpi 2).

C. (fracpi 3).

D. (fracpi 6).


Giải đưa ra tiết:

Độ lệch sóng giữa điện áp nhì đầu đoạn mạch cùng cường độ dòng điện là:

( an varphi = fracZ_LR = frac2020sqrt 3 = frac1sqrt 3 Rightarrow varphi = fracpi 6,,left( rad ight))


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát