“Cứu thả những sinh mạng được tiêu trừ bệnh dịch tật, thoát khỏi những tai nạn”. – Đây là lời dạy trong kinh Dược Sư giữ Ly bổn nguyện công đức. Bạn phóng sinh tu phước, tương trợ muôn loài ra khỏi khổ ách thì phiên bản thân không gặp mặt các tai nạn và có thêm thọ mạng.

Chuỗi vòng như ý của bạn, xem ngay!.

Bạn đang xem: Chú phóng sanh


Hơn nữa, bài toán phóng sinh cũng giúp bọn họ trưởng dưỡng trung tâm từ bi, nuôi mập tâm yêu thương.

Để cúng phóng sinh đúng Pháp và có được lợi ích, kính mời quý Phật tử cùng tìm hiểu thêm Bài cúng phóng sinh bên dưới đây.

Người phóng sinh tu phước, tương trợ muôn loài ra khỏi khổ ách thì phiên bản thân không gặp gỡ các tai nạn thương tâm và được thêm thọ mạng.

A. Hướng Dẫn

I. Mục Đích

– Tu trọng tâm từ bi, mến tưởng chúng sinh chuẩn bị bị mất mạng, trong cõi súc sinh.

– kết duyên cho chúng sinh trong cõi súc sinh với Phật Pháp.

– tăng lên phúc báu, hồi hướng cho những sự câu hỏi thiện bây giờ của gia đình, được chuyển hóa, nhanh chóng được như mong mỏi cầu.

– Cầu niềm hạnh phúc cho gia đình tín chủ, lợi ích chúng sinh.

II. Cách thức Thực hiện nay Phóng Sinh

– Mua loài vật phóng sinh ngay hoặc đem về khấn sinh hoạt nhà, khi với thả phóng sinh cũng làm tầm thường theo nghi tiết này.– Để con vật dưới đất, phía đằng trước mặt, không nên thắp hương, chắp tay phía lên hư không khấn bạch.

B. Nghi Thức

1. Bạch Phật

(Chắp tay, để những con thiết bị phía trước, tâm hướng đến chư Phật bạch lễ)

Nam tế bào Phật Bổn Sư thích hợp Ca Mâu Ni! Con/chúng con kính bạch chư Phật chư tình nhân Tát, chư hiền lành Thánh Tăng minh chứng và gia hộ đến con/chúng con.

Đệ tử con tên là… Pháp danh (nếu có):… Hiện vẫn ở tại:…

Con/chúng con một lòng tôn thờ chư Phật, thành kính giáo Pháp cứu vớt khổ nhưng Đức Phật sẽ tuyên thuyết, tôn kính chư Tăng tu hành phạm hạnh, sẽ thực hành lời Đức Phật dạy, cầu Thánh trái giải thoát, làm ruộng phước điền đến nhân thiên. Đệ tử con/chúng con vâng lời Đức Phật dạy, tu trọng điểm từ bi, cứu giúp mạng chúng sinh.

Con/chúng nhỏ mua mạng hầu như chúng (kể tên loài)… này, cứu vớt chúng thoát khỏi sự giam giữ trói buộc, cứu chúng thoát khỏi nghiệp bị sát mạng, con/chúng con xin hướng nguyện cho chúng, được tiêu trừ nghiệp chướng, sớm bay được nghiệp làm cho súc sinh, nương tựa oai đức Tam Bảo, sớm được tái sinh về cõi người, chạm chán được Tam Bảo, tu hành theo giáo Pháp của Phật, rước đến ích lợi hạnh phúc mang đến tự thân, lấy giáo Pháp của Phật, làm tiện ích cho chúng sinh. Con/chúng nhỏ xin hướng nguyện, kết duyên pháp lữ với chúng (kể thương hiệu loài)… này, luôn trợ duyên cho nhau tinh tấn tu hành theo giáo pháp của Đức Phật, tính đến ngày liễu bay luân hồi phục tử.

Con/chúng nhỏ cũng xin hồi hướng công đức lành này, nhằm sám hối tất cả các tội nghiệp, từ vô thủy kiếp, nhưng con/chúng bé và gia đình, đã nhốt trói buộc, cũng như sát mạng bọn chúng hữu tình, nguyện phúc lành này, để giúp đỡ con/chúng bé và gia đình, tiêu trừ được trái báo bị giam cầm, bị tổn hại cho thân thể tính mạng, do các ác nghiệp mà con/chúng nhỏ và mái ấm gia đình đã gây tạo. Con/chúng nhỏ xin hồi hướng cho gia đình con/chúng con, lớn mạnh phúc lành, mọi người không gặp các ác duyên, không làm những việc ác, không biến thành ác nghiệp giam cầm, không biến thành tổn hại mang đến thân thể, tính mạng. Hồi hướng mang lại cha, bà bầu cùng những thành viên trong gia đình được mức độ khỏe, lâu mạng được kéo dài, không thiếu duyên lành tu theo bao gồm Pháp Phật.

Con/chúng nhỏ xin chư Phật chứng minh cho con/chúng con, gia hộ mang đến con/chúng bé cùng những chúng (kể tên loài)… đây, được như nguyện hồi vị trí hướng của con/chúng con.

Nếu ao ước hồi hướng đến vong linh như thế nào thì bạch: Con/chúng nhỏ xin hồi hướng mang đến vong linh (đọc vong linh)…, ao ước nguyện (các) vong linh được về chùa bố Vàng, nghe học tập Phật Pháp mau chóng được ngộ ra giải thoát, kết duyên pháp lữ với con/chúng con, đời đời kiếp kiếp trợ duyên cho nhau tu hành tính đến ngày thành Phật.

Nam mô Phật Bổn Sư đam mê Ca Mâu Ni! (3 lần)

2. Hồi Hướng

(Tùy duyên tất cả hoặc không dùng pháp khí)


Phóng sinh tu tập, công đức gồm bao nhiêu,

Con xin lấy đó hồi hướng về,

Nguyện mọi pháp giới những chúng sinh

Thảy những thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)

Nguyện tiêu tía chướng sạch sẽ phiền não,

Nguyện được trí óc thật sáng ngời,

Nguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,

Đời đời thường hành tình nhân Tát đạo. (1 chuông)

Nguyện đem công đức tu hành này,

Chan rải mười phương khắp tất cả,

Hết thảy chúng nhỏ cùng những loài,

Đồng được đăng vương Vô thượng giác. (3 chuông)

3. Tam tự Quy Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, đọc thấu đạo lớn, phát vai trung phong Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí óc như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho cái đó sinh, làm chủ đại chúng, hết thảy ko ngại. (3 chuông. 1 lễ) 

4. Lúc Gia Đình Thả Phóng Sinh Thì Đọc

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Gia đình chúng bé tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:...), chúng bé đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)... giờ này bé đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp mang đến chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, ra đời nơi đâu cũng được thực hành công hạnh Bồ Đề:

“PHÁT TÂM BỒ ĐỀ,

HỘ TRÌ TAM BẢO,

CHUYỂN TẢI PHẬT PHÁP,

RỘNG KHẮP THẾ GIAN.”

Thả hoàn thành đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)


HỖ TRỢ CHÚNG TÔI

Tuân theo truyền thống Phật giáo, công ty chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo philợi nhuận. Khả năng gia hạn và không ngừng mở rộng dự án của công ty chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào vàosự cung ứng của bạn. Ví như thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy để ý đến quyên gópmột lần hoặc hàng tháng.

Đây là bài văn tụng lễ Phóng sinh theo nghi tiết Thiền mônđược những quý Thầy trong Thiền phái Trúc Lâm soạn Trầm Tuệ xin ghi lại để chúng ta cùng tụng đọc khi làm lễ.

*

CBNV Trầm Tuệ đã đọc bài tụng phóng sinh ếch, ốc, trạch kính mừng ngày Đức Phật Đản sinh

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện mang lòng thành kính
Gởi theo đám mây hương
Phảng phất mọi mười phương
Cúng nhường ngôi Tam bảo
Thề trọn đời giữ lại đạo
Theo từ bỏ tánh làm cho lành
Cùng pháp giới chúng sinh
Cầu Phật từ bỏ gia hộ
Tâm ý trung nhân đề kiên cố
Xa bể khổ mối cung cấp mê
Chóng quay về bến giác

Nam Mô người yêu Tát hương thơm Cúng nhịn nhường (3 lần)

Kính bạch Tam bảo thường xuyên ở khắp mười phương tác đại triệu chứng minh. Hôm nay có thiện nhân ráng danh là (nếu cư sĩ có tác dụng thì nói chúng tôi) phân phát tâm thiết lập chuộc mạng các chúng sinh chim, (cá) ..... Trên đây để phóng thích. Cúi muốn Tam bảo hay khắp mười phương tự bi quang giáng đàn tràng này tiếp độ, cứu vớt giúp cho những chúng sinh đây luôn luôn tin sâu Tam bảo, bay kiếp trầm luân, mạng căn dứt thác vào con đường lành, gặp mặt Chánh pháp tu hành mau chóng được giác tỉnh giải thoát.

Ngưỡng nguyện trên Tam bảo thường xuyên khắp mười phương từ bi quang quẻ giáng đàn tràng này minh chứng gia hộ (3 lần)

TÁN PHẬT

Ðại từ, đại bi tráng chúng sanhÐại hỷ, đại xả, cứu giúp hàm thức
Tướng đẹp sáng ngời sử dụng trang nghiêm
Chúng nhỏ chí thực tình đảnh lễ:- Chí trung ương đảnh lễ, tất cả chư Phật cha đời tột hư không mọi pháp giới- Chí trọng tâm đảnh lễ, toàn bộ Chánh pháp ba đời tột hỏng không mọi pháp giới- Chí vai trung phong đảnh lễ, tất cả Tăng bậc hiền hậu Thánh cha đời tột hỏng không khắp pháp giới

TÁN PHÁP

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn
Trăm nghìn muôn kiếp cạnh tranh được gặp
Nay con nghe thấy vâng gìn giữ
Nguyện hiểu nghĩa chơn Ðức thế TônQuykính Phật Bồ-tát bên trên hội chén bát Nhã(3 lần)

TÂM ghê TRÍ TUỆCỨU CÁNH RỘNG LỚN

Khi Bồ-tát tiệm Tự tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, Ngài soi thấy năm uẩn phần lớn không, ngay tắp lự qua không còn thảy khổ ách.

Này Xá-lợi-phất! nhan sắc chẳng khác không, ko chẳng không giống sắc, sắc có nghĩa là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như thế.

Xem thêm: Các Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là, Các Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương

Này Xá-lợi-phất! tướng tá không của các pháp, không sanh, ko diệt, không nhơ bẩn không sạch, không thêm ko bớt. Cho nên vì vậy trong tướng không không có sắc, không tồn tại thọ, tưởng, hành, thức; không tồn tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới, cho đến không bao gồm ý thức giới; không tồn tại vô minh cũng không tồn tại hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không tồn tại hết già chết; không tồn tại khổ, tập, diệt, đạo, không tồn tại trí tuệ cũng không có chứng đắc.

Vì không tồn tại chỗ được, bắt buộc Bồ-tát y theo Bát-nhã Ba-la-mật-đa trọng điểm không phòng ngại. Vì chưng không chống ngại bắt buộc không hại hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt cho cứu cánh Niết-bàn. Chư Phật trong bố đời cũng nương Bát-nhã Ba-la-mật-đa được đạo trái Vô Thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Nên biết, Bát-nhã Ba-la-mật-đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, hay trừ được không còn thảy khổ, chân thật không dối. Vì vậy nói chú Bát-nhã ba-la-mật-đa, tức tốc nói chú rằng:

"Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, người thương đề tát bà ha". (Niệm 3 lần)

CHÚNG SINH CHIM (CÁ) SÁM HỐI

Chúng sinh chim (cá)... Lỡ chế tạo bao ác nghiệp
Đều vì vô thỉ tham sân si
Từ thân miệng ý phát sinh ra
Hôm nay thảy đông đảo xin sám hốiNam mô Bồ-tát cầu Sám Hối. (3 lần)(đọc văn phóng sinh)

Chúng sinh đây tất cả bấy nhiêu,Lắng tai nghe lấy mọi điều dạy răn.Các ngươi trước lòng trằn tục lắm,Nên đời nay chìm đắm sông mê.

Tối tăm chưa bao giờ tu trì,Gây nên tội báo lại về mình mang.Sống đọa đày bị tiêu diệt thường nhức khổ,Lông vẫy sừng có đỡ được đầu.

Dù là tập bơi trước lặn sau,Lưới vây tên phun lưỡi câu thả mồi.Tát cạn bắt thuộc hơi hun độc,Lúc kia dù kêu khóc ai thương.

Nằm trên chốc thớt là thường,Hồn còn phảng phất, làm bếp rang hoàn thành rồi.Chúng bấy loài thượng cụ hạ thú,Tuy khác thân tín đồ cũng tánh linh.

Người thường chạm chán nạn liền kề sinh,Khó giữ mang đến toàn bình yên tánh mạng,Muôn phần bị tiêu diệt nay fan cầm chắc,Duyên may nhờ các bậc thiện nhân,Cứu cho tất cả những người được thoát thân,Đến trên đây lại được nhờ ơn pháp mầu.

Vậy ngươi hãy hồi đầu quy Phật,Và dốc lòng quy Pháp, quy Tăng.Quy y rồi tội chướng sạch băng,Trí khôn minh bạch tưng bừng khắp nơi.

Phát tâm tu sau rồi được hưởng,Về cõi tịnh vui lòng đời đời,Lên tòa Diệu - giác thảnh thơi,Không hề thối gửi an vui mon ngày.

Xin đại chúng ra tay cứu vãn khổ,Phát tâm mong Phật độ bọn chúng sinh,Cùng nhau dốc một lòng thành,Cầu cho thoát ra khỏi thoát vòng trầm luân.

CHÚNG SINH CHIM (CÁ)... QUY Y

- bọn chúng sinh chim, (cá)... Xin quy y Phật- chúng sinh chim, (cá)... Xin quy y Pháp- chúng sinh chim, (cá)... Xin quy y Tăng

- bọn chúng sinh chim, (cá)... Quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.- chúng sinh chim, (cá)... Quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

- bọn chúng sinh chim, (cá )... đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp ko quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật.- chúng sinh chim, (cá)... Sẽ quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp không quy y nước ngoài đạo tà giáo.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Vẫn quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp ko quy y thầy tà, bạn dữ.

- chúng sinh chim, (cá)... Quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục.- chúng sinh chim, (cá)... Quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Quy y Tăng rồi ngoài đọa súc sinh.

CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

Một nguyện mối cung cấp linh hay trong lặng.Hai nguyện Tạng thức xong xuôi lăng xăng.Ba nguyện khối nghi rất nhiều tan nát.Bốn nguyện trăng Ðịnh mãi tròn đầy.Năm nguyện pháp trằn không khởi diệt.Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.Bảy nguyện lưu ý đến hành Thập Ðịa.Tám nguyện nghe suốt vứt Tam thiên.Chín nguyện trọng tâm vượn thôi dancing nhót.Mười nguyện ý ngựa kết thúc cương yên.Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.Mười nhị nguyện thích thích thánh sư Thiền.

HỒI HƯỚNG

Phóng sinh công đức khôn tính kể
Thắng phước vô bờ đồng hướng về
Nguyện mọi pháp giới các chúng sinh
Thảy số đông thể nhập vô sanh nhẫn
Nguyện tiêu bố chướng sạch sẽ phiền não
Nguyện được trí óc thật sáng ngời
Nguyện cả tội chướng thủy tiêu trừ
Đời đời thường xuyên hành nhân tình Tát đạo
Nguyện đem công đức tu hành này
Trang trải mười phương mọi tất cả
Hết thảy chúng bé cùng các loài
Đồng được đăng quang Vô Thượng Giác.

Nam tế bào Phật Bổn Sư say đắm Ca Mâu Ni.

PHỤC NGUYỆN

Tất cả chúng con thành trung ương phóng thích những chúng sinh đây, nguyện các chúng sinh này sau khi nghe pháp lâu trì tam quy được thoát khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới, mau chóng phát trung ương tỉnh giác, lìa nơi ngu si, khởi niệm trường đoản cú bi, cách biệt đường khổ.

Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, sinh về cõi an vui gặp mặt Chánh pháp tu hành, sớm thức tỉnh giải thoát. Nguyện đến thí chủ được tai ương tiêu trừ, oan khiên xong xuôi sạch, căn bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, tín nhiệm Tam bảo càng sâu, trọng điểm từ so với chúng sinh tăng trưởng

Khắp nguyện, nước từ bỏ ban rải, chúng loại yên vui, từng mỗi chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, đồng phân phát tâm hướng đến Chánh pháp, hồ hết loài đều triệu chứng ngộ Phật thừa.

Nam mô Phật Bổn Sư thích Ca Mâu Ni.

- bọn chúng sinh chim, (cá)... Tự quy y Phật, Nguyện cho cái đó sinh, hiểu thấu đại đạo, phát trung tâm vô thượng.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Trường đoản cú quy y Pháp, nguyện cho cái đó sinh., xâm nhập ba tạng, trí tuệ như biển.- bọn chúng sinh chim, (cá)... Tự quy y Tăng, nguyện cho cái đó sinh., thống trị đại chúng, tất cả không ngại.

TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phiền óc vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

HỒI HƯỚNG

Nguyện đem công đức phóng sinh này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử cùng bọn chúng sinh
Đều trọn thành Phật đạo.