Chính sách ách thống trị của Anh được biểu hiện trên các mặt kinh tế, chủ yếu trị, làng hội:

* Về khiếp tế:

- Thực dân Anh mở rộng khai thác ở trong địa, ra sức vơ vét gia tài của nhân dân.

Bạn đang xem: Chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ có điểm gì đáng chú ý

- Ấn Độ trở nên thuộc địa quan trọng nhất của thực dân Anh.

* Về thiết yếu trị - làng hội:

- ráng quyền ách thống trị trực tiếp Ấn Độ.

- Thực dân Anh thực hiện chính sách “chia để trị”, download chuộc tầng lớp,...

- Tìm phương pháp khơi sâu sự cách quãng về chủng tộc, tôn giáo và quý phái trong làng hội để dễ bề cai trị.

* Về giáo dục:

- Thi hành chế độ giáo dục ngây ngô dân, khuyến khích tập quán lạc hậu và hủ tục cổ xưa.

=> Hệ quả: Đời sống quần chúng bị nghèo nàn hóa. Xích míc giữa toàn bộ nhân dân Ấn Độ cùng với Thực dân Anh càng ngày sâu sắc.

Xem thêm: Top 14+ Hình Ảnh Que Test Covid 2 Vạch I Love You Vô Cùng Ngọt Ngào

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 trên trăng tròn phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang lớp 11 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý

Vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả

Giải khó hiểu

Giải sai

Lỗi khác

Hãy viết cụ thể giúp Loigiaihay.com


giữ hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã sử dụng Loigiaihay.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


gởi Hủy quăng quật
Liên hệ cơ chế
*

*
*

*
*

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaihay.com gửi các thông báo đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.


Chính sách kẻ thống trị của thực dân Anh nghỉ ngơi Ấn Độ bao gồm điểm gì xứng đáng chú ý?

A. Chính phủ nước nhà Anh cai trị trực tiếp

B. Giai cấp thông qua cỗ máy chính quyền phiên bản xứ

C. Dựa vào các chúa phong loài kiến Ấn Độ để cai trị

D. Là sự phối hợp giữa máy bộ chính quyền thực dân và những chúa phong kiến


*


Chính sách thống trị của thực dân Anh sinh sống Ấn Độ tất cả điểm gì tương tự với thực dân Pháp cai trị vn thế kỉ XIX? A. Kẻ thống trị theo nhà nghĩa thực dân mới. B. Cai trị theo phong cách thực dân cũ. C. Dùng sức khỏe quân sự nhằm cai trị. D. Sử dụng thủ đoạn kinh tế tài chính để cai trị.

Chính sách cai trị của thực dân Anh sinh hoạt Ấn Độ có điểm gì kiểu như với thực dân Pháp cai trị nước ta thế kỉ XIX?

A. Thống trị theo chủ nghĩa thực dân mới.

B. Cai trị theo phong cách thực dân cũ.

C. Dùng sức khỏe quân sự nhằm cai trị.

D. Dùng thủ đoạn kinh tế để cai trị.


Những cơ chế cai trị cùng việc chính quyền thực dân Anh tăng cường tách lột đối với nhân dân Ấn Độ đang dẫn cho hậu trái gì? A. Các vẻ ngoài đấu tranh đa dạng và phong phú B. Phong trào tiêu biểu dâng cao C. Phong trào bất đảo chính ngày càng lan rộng D. Mâu thuẫn làng hội càng ngày căng thẳng

Những chính sách cai trị với việc chính quyền thực dân Anh tăng cường bóc lột so với nhân dân Ấn Độ đang dẫn mang đến hậu trái gì?

A. Các hiệ tượng đấu tranh phong phú

B. Phong trào tiêu biểu dâng cao

C. Phong trào bất đảo chính ngày càng lan rộng

D. Mâu thuẫn làng hội ngày dần căng thẳng


Ý nào không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh sinh hoạt Ấn Độ? A. Phân tách để trị, phân chia rẽ người Ấn với những dân tộc khác ở Ấn Độ B. Thiết lập chuộc thế hệ có thế lực trong thống trị phong kiến bản xứ C. Gia nhập và tạo đk cho sự cải tiến và phát triển của Thiên Chúa giáo làm việc Ấn Độ D. Khơi gợi sự khác biệt về chủng tộc, tôn giáo, đẳng cấp và sang trọng trong làng hội

Ý nào không hẳn là chính sách cai trị của thực dân Anh sinh hoạt Ấn Độ?

A. Phân chia để trị, phân tách rẽ bạn Ấn với các dân tộc khác ở Ấn Độ

B. Tải chuộc tầng lớp có quyền năng trong kẻ thống trị phong kiến bạn dạng xứ

C. Gia nhập và tạo đk cho sự cải cách và phát triển của Thiên Chúa giáo nghỉ ngơi Ấn Độ

D. Khơi gợi sự khác hoàn toàn về chủng tộc, tôn giáo, phong cách trong làng mạc hội


Điểm kiểu như nhau cơ bạn dạng trong cơ chế cai trị của thực dân Anh sống Ấn Độ cùng của thực dân Pháp ở nước ta cuối cố gắng kỉ XIX là A. Đều thực hiện chính sách giáo dục bắt buộc ship hàng công cuộc khai thác B. Đều thực hiện chế độ cai trị trực trị, ách thống trị trực tiếp, chia để trị C. Đầu tư cải cách và phát triển công nghiệp làm việc thuộc địa D. Thực hiện cơ chế cai trị loại gián trị, kẻ thống trị gián tiếp thông qua bộ máy chính quyền tay sai

Điểm như thể nhau cơ bản trong chế độ cai trị của thực dân Anh sống Ấn Độ cùng của thực dân Pháp ở vn cuối cầm kỉ XIX là

A. Đều thực hiện cơ chế giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác

B. Đều thực hiện chính sách cai trị trực trị, giai cấp trực tiếp, chia để trị

C. Đầu tư cải cách và phát triển công nghiệp nghỉ ngơi thuộc địa

D. Thực hiện chế độ cai trị gián trị, giai cấp gián tiếp thông qua máy bộ chính quyền tay sai


Điểm kiểu như nhau cơ bản trong cơ chế cai trị của thực dân Anh sinh hoạt Ấn Độ và của thực dân Pháp ở việt nam cuối cố gắng kỉ XIX là A. Đều thực hiện cơ chế giáo dục bắt buộc ship hàng công cuộc khai quật B. Đều thực hiện chính sách cai trị trực trị, ách thống trị trực tiếp, chia để trị C. Đầu tư phát triển công nghiệp sinh sống thuộc địa D. Thực hiện chính sách cai trị con gián trị, ách thống trị gián tiếp thông qua máy bộ chính quyền tay sai

Điểm như thể nhau cơ bản trong chế độ cai trị của thực dân Anh nghỉ ngơi Ấn Độ và của thực dân Pháp ở vn cuối vắt kỉ XIX là

A. Đều thực hiện cơ chế giáo dục bắt buộc phục vụ công cuộc khai thác

B. Đều thực hiện chính sách cai trị trực trị, kẻ thống trị trực tiếp, chia để trị

C. Đầu tư cải tiến và phát triển công nghiệp sống thuộc địa

D. Thực hiện chính sách cai trị con gián trị, ách thống trị gián tiếp thông qua cỗ máy chính quyền tay sai


Chính sách nào tiếp sau đây không cần là chính sách cai trị của thực dân Anh nghỉ ngơi Ấn Độ? A. Dùng tay sai người bản xứ lập cơ quan ban ngành thống trị quần chúng B. Mua chuộc thế hệ có gia thế trong giai cấp phong kiến phiên bản xứ C. Chia nhằm trị D. Khơi sâu xích míc chủng tộc, tôn giáo và phong cách trong làng hội

Chính sách nào sau đây không bắt buộc là chính sách cai trị của thực dân Anh làm việc Ấn Độ?

A. Dùng tay không đúng người phiên bản xứ lập chính quyền thống trị nhân dân

B. Mua chuộc tầng lớp có thế lực trong ách thống trị phong kiến phiên bản xứ

C. Chia nhằm trị

D. Khơi sâu xích míc chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội


Về chính trị - buôn bản hội, thực dân Anh sẽ thực hiện chế độ chia để trị, cài đặt chuộc thế hệ có quyền năng trong giai cấp phong kiến bản xứ, tìm biện pháp khơi sâu sự cách quãng về chủng tộc, tôn giáo và quý phái trong thôn hội Ấn Độ để gia công gì? A. Liên quan sự phát triển tài chính - buôn bản hội B. Gia hạn bộ máy bóc lột tay sai phong con kiến C. Tạo chỗ dựa vững chắc cho nền thống trị của bản thân mình D. Biến Ấn Độ thành ở trong địa phong phú và hùng mạnh dạn nhất

Về chính trị - xóm hội, thực dân Anh đang thực hiện cơ chế chia nhằm trị, cài chuộc lứa tuổi có gia thế trong kẻ thống trị phong kiến phiên bản xứ, tìm cách khơi sâu sự cách trở về chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong buôn bản hội Ấn Độ để gia công gì?