Trong hóa học thì làm phản ứng tráng gương là gì? Điều khiếu nại để tạo nên phản ứng tráng gương là gì? Phương trình minh họa, phân tích và lý giải nguyên lý, hiện tượng lạ chi tiết. Những kỹ năng này sẽ tiến hành giúp học xuất sắc hóa học tập giải thích cụ thể trong nội dung bài viết này.

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

Khái niệm làm phản ứng tráng gương là gì?


*

Phản ứng tráng gương ( phản nghịch ứng tráng bạc đãi ) là phản bội ứng hóa học thân hợp hóa học Ag
NO3 (Ag2O) với các hợp hóa học hữu cơ / vô cơ, sản phẩm tạo thành sẽ tạo nên thành một tấm bạc mỏng mảnh óng ánh trên bề mặt. Vị vậy mà tín đồ ta gọi đó là phản ứng tráng gương. 

Hay nói một cách dễ dàng và đơn giản thì phản bội ứng tráng gương là bội nghịch ứng trong các số ấy một dung dịch đựng ion Ag+ được khử thành Ag tạo nên thành một lớp mỏng dính bạc trên bề mặt sản phẩm chế tạo thành.

Các hóa học giam gia phản ứng tráng gương gồm: Andehit, glucozo (C6H12O6), Este, mantozo, Ankin, Formaldehyde, Methanol, Ethanol, Isopropyl alcohol, Propylene glycol, Ammonium hydroxide.

Nguyên lý phản bội ứng tráng gương là gì?

Chúng tôi đang hướng dẫn cụ thể quy trình phản nghịch ứng tráng gương của Anđehit, những chất khác cũng có thể có nguyên lý bội nghịch ứng tương tự.

Khi hợp chất Andehit được kết hợp với một phức tạp amoniac của bạc trong hỗn hợp nước cơ bản, Anđehit khoan thai khử phức tạp thành sắt kẽm kim loại bạc. Khi mặt phẳng kim loại bạc sẽ phụ thuộc vào kính, tạo thành một mặt phẳng có độ bội phản chiếu cao.

Phản ứng minh họa:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2 + + 3OH – → 2Ag + CH2OH(CHOH)4COO – + 4NH3 + 2H2O

Nhóm chức Andehit (-CHO) của dextrose bị oxy biến thành axit (-COO – ). Bạc(I) trong ion diamminesilver(I) bị khử thành bạc bẽo kim loại. Bạc sắt kẽm kim loại được và lắng đọng trên các mặt của bình bội nghịch ứng. 

Các Andehit khác như benzaldehyde cũng hoàn toàn có thể được áp dụng để thêm vào gương bạc.

Danh sách những chất gia nhập phản ứng tráng gương

1 – bội nghịch ứng tráng gương của C2H2 

*

Các Ankin có liên kết 3 nghỉ ngơi đầu mạch rất có thể giam gia làm phản ứng tráng gương được. 

Trong phản ứng C2H2 là chất khử cùng Ag
NO3 là chất oxi hóa. Nguyên lý phản ứng là những nguyên tử tệ bạc trong Ag
NO3 bị mất electron và biến ion bội nghĩa (Ag+), còn các nguyên tử cacbon vào C2H2 vẫn nhận electron và biến chuyển ion acetylide (C2H2O-), tạo nên thành Ag và C2H2O. Ag sẽ tạo thành một tờ bạc mỏng dính trên bề mặt.

Phương trình phản nghịch ứng tráng tệ bạc của axetilen:

C2H2 + 2Ag
NO3 → 2Ag + 2HNO3 + C2H2O

2 – phản nghịch ứng tráng gương của este

Vì Este tất cả chứa nơi bắt đầu HCOOR, có công dụng khử Ag
NO3 thành Ag trong môi trường xung quanh Amoniac(NH3). Nếu không có chất xúc tác là NH3 thì phản bội ứng tráng gương thân Este và Ag
NO3 sẽ không xảy ra được.

Phương trình bội phản ứng tráng gương của Este:

C2H5COOCH3 + 2 Ag(NH3)2+ → C2H5COOH + 2NH4+ + 2Ag↓ + 2NH3

3 – bội nghịch ứng tráng gương Glucozo

Cách nhận ra 3 hợp chất hữu cơ là glucozơ, fructozơ cùng saccarozơ là mang lại 3 chất này công dụng với Ag
NO3 ở điều kiện thường, hóa học nào xẩy ra phản ứng thì đó là glucozơ.

Phương trình phản ứng tráng bạc đãi của glucozơ:

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O

Lưu ý: Fructozơ cùng saccarozơ rất có thể tham gia phản ứng tráng gương trong điều kiện nhiệt độ phòng vì chúng không tồn tại nhóm CH=O. Nhưng mà khi làm cho nóng trong môi trường thiên nhiên kiềm, hợp chất Fructozơ, saccarozơ sẽ chuyển thành glucozơ. Và hoàn toàn có thể tham gia phản nghịch ứng tráng gương được.

4 – bội phản ứng tráng gương của anđehit

Phản ứng tráng gương của anđehit là bí quyết giúp nhận thấy 2 hợp chất là anđehit cùng Xeton. 

Phương trình tổng quát phản ứng tráng gương Andehit

R-(CHO)x + 2x
Ag
NO3 + 3x
NH3 + x
H2O → R-(COONH4)x + x
NH4NO3 + 2x
Ag

Nguyên nhân Andehit rất có thể tham gia làm phản ứng tráng gương là Andehit tất cả nhóm chức CH=O liên kết trực tiếp cùng với nguyên tử cacbon hoặc nguyên tử hiđro.

5 – phản bội ứng tráng gương của Axit fomic

Axit fomic tất cả phản ứng tráng gương bởi vì chứa nhóm chức Andehit ( CH=O ). 

Phản ứng tráng gương của axit fomic:

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

Lời kết: Đây là toàn bộ kiến thức về phản nghịch ứng tráng gương là gì? phần nhiều chất nào rất có thể tham gia làm phản ứng tráng tệ bạc được.

Các hóa học tham gia phản bội ứng tráng bạc

II. Phương trình tổng quát các chất tham gia phản ứng tráng gương

Phản ứng tráng gương là gì? bí quyết viết bội nghịch ứng tráng gương được Vn
Doc sưu tầm share tới các bạn học sinh. Với tư liệu này hi vọng sẽ giúp đỡ ích cho các bạn học sinh xem thêm để giải những bài tập Hoá học một cách dễ dãi hơn. Mời các bạn tham khảo


I. Phản nghịch ứng tráng gương là gì?

Phản ứng tráng gương là 1 trong phản ứng hóa học sệt trưng của các chất như anđehit, glucozơ, este, axit fomic… với hợp chất của sắt kẽm kim loại bạc (Ag). Hợp chất của sắt kẽm kim loại bạc là Ag
NO3 cùng Ag2O trong môi trường NH3 viết gọn là Ag
NO3/NH3. Làm phản ứng tạo nên thành kim loại bạc. Chính vì thế, phản ứng này có tên gọi khác là bội phản ứng tráng bạc..


Phản ứng tráng gương là phản bội ứng được dùng để làm nhận biết những chất như este, andehit,… vào đó, thuốc thử dùng cho phản bội ứng là hỗn hợp Ag
NO3 trong môi trường xung quanh NH3. Nó được viết gọn là Ag
NO3/NH3. Bây giờ loại bội phản ứng này được áp dụng nhiều vào trong công nghiệp cung cấp ruột phích, gương,..

II. Phương trình tổng quát các hóa học tham gia phản nghịch ứng tráng gương

1. Làm phản ứng tráng gương của Anđehit

a. Phương trình phản nghịch ứng tổng quát

R-(CHO)x + 2x
Ag
NO3 + 3x
NH3 + x
H2O → R-(COONH4)x + x
NH4NO3 + 2x
Ag

→ phản nghịch ứng minh chứng anđehit bao gồm tính khử với được dùng để nhận biết anđehit.

Riêng HCHO bao gồm phản ứng:

HCHO + 4Ag
NO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 + 4NH4NO3 + 4Ag

Phản ứng của HCHO tạo thành các muối hạt vô cơ chứ chưa phải muối của axit cơ học như các anđehit khác.

b. Cách thức giải bài xích tập bội nghịch ứng tráng gương anđehit

Phản ứng:

R(CHO)a + a
Ag2O → R(COOH)a + 2a
Ag

Dựa vào phần trăm số mol andehit và Ag

+ ví như

*
=> Andehit A là andehit đối kháng chức.


+ giả dụ

*
=> Andehit A là HCHO hoặc andehit hai chức R(CHO)2

+ các thành phần hỗn hợp 2 andehit đơn chức cho phản ứng tráng gương

*

+ tất cả hổn hợp 2 andehit mạch trực tiếp (khác HCHO) đến phản ứng tráng gương với:

*
thì anđehit thuộc loại đối kháng chức và không phải HCHO.

+ giả dụ

*
thì anđehit đó thuộc một số loại 2 chức hoặc HCHO.

+ nếu như

*

+ Số đội

*
(nếu trong láo lếu hợp không tồn tại HCHO).


Tất cả gần như chất trong cấu trúc có chứa nhóm chức -CHO đều hoàn toàn có thể tham gia vào bội nghịch ứng tráng bạc. Vì thế trong lịch trình hóa học phổ thông, ko kể anđehit các hợp chất sau cũng có công dụng tham gia phản bội ứng này gồm:

+ HCOOH và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)n
R. Những chất HCHO, HCOOH, HCOONH4 lúc phản ứng chỉ tạo thành các hóa học vô cơ.

+ những tạp chức có chứa nhóm chức CHO: glucozơ, fructozơ, mantozơ…

2. Phản bội ứng tráng gương của Axit fomic với este

Este tất cả dạng HCOOR, RCOOCH=CHR’, HCOOOCH=CHR rất có thể phản ứng với dung dịch Ag
NO3/NH3. đun nóng, xuất hiện kết tủa Ag kim loại. Một số hợp hóa học este mang đến phản ứng tráng gương như este của axit fomic (HCOOR và muối hoặc este của nó: HCOONa, HCOONH4, (HCOO)n
R) ). Một trong những hợp chất ít gặp như RCOOCH=CHR’, với R’ là gốc hidrocacbon. Một số trong những phương trình hóa học điển hình phản ứng tráng gương của este:

Với R là gốc hidrocacbon:

HCOOR + 2OH → NH4OCOOR + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Với R là H: (axit fomic)

HCOOH + 2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag ↓ + 2NH3 + H2O

Muối của (NH4)2CO3 là muối của axit yếu, cần không bền dễ phân bỏ thành NH3 theo phương trình:

HCOOH + 2OH → CO2 + 2Ag ↓ + 3NH3 + 2H2O

3. Phản nghịch ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Phức bạc bẽo amoniac oxi hóa glucozơ chế tác amoni gluconat tung vào dung dịch và giải phóng Ag kim loại.

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

Phản ứng tráng gương của glucozơ fructozơ với saccarozơ

Fructozơ là đồng phân của glucozơ, mặc dù fructozơ không có nhóm –CH=O bắt buộc không xẩy ra phản ứng tráng gương ngơi nghỉ điềuu kiện ánh nắng mặt trời phòng. Nhưng khi đun cho nóng trong môi trường kiềm, fructozơ gửi thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–) ⇔ Glucozơ. Vì thế có phản ứng tráng gương của fructozơ.Đối cùng với saccarozơ, saccarozơ là dung dịch không tồn tại tính khử. Mặc dù nhiên, khi đun cho nóng trong môi trường axit, nó bị thủy phân chế tác thành dung dịch gồm tính khử bao gồm glucozơ cùng fructozơ. Sau đó, glucozơ vẫn tham gia bội nghịch ứng tráng gương. Phương trình phân hủy như sau:

C12H22O11 (saccarozơ) + H2O → C6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ)

4. Phản ứng của Ank-1-in

Nguyên tử H trong ankin–1–in này chứa link ba ( ≡ ) linh động. Chính vì thế Ankin–1–in cũng rất có thể tham gia phản nghịch ứng tráng gương. Đây là làm phản ứng ráng nguyên tử H bằng ion kim loại Ag+ tạo thành kết tủa màu kim cương nhạt, sau chuyển sang màu xám. Đây cũng là phản ứng để nhận biết các ankin có liên kết ba làm việc đầu mạch.

R-C≡CH + Ag
NO3 + NH3 → R-C≡CAg + NH4NO3

R–C≡C–H + OH → R–C≡C–Ag ↓ (màu rubi nhạt) + 2NH3 + H2O

Ví dụ:

Axetilen (C2H2) bội nghịch ứng với dung dịch Ag
NO3 trong môi trường NH3:

Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → OH + NH4NO3

H–C≡C–H + 2OH → Ag–C≡C–Ag ↓ (màu tiến thưởng nhạt) + 4NH3 + 2H2O

Các chất thường gặp gỡ là: C2H2: etin (hay nói một cách khác là axetilen), CH3-C≡C propin(metylaxetilen), CH2=CH-C≡CH but-1-in-3-en (vinyl axetilen)

III. Bài tập vận dụng phản ứng tráng gương


Câu 1: đến 11,6 gam andehit solo no A có số cacbon lớn hơn 1 bội nghịch ứng hoàn toàn với dd Ag
NO3/NH3 dư, tổng thể lượng Ag sinh ra cho vô dd HNO3 đặc nóng sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thấy khối lượng dung dịch tăng lên 24,8 gam. Search công thức kết cấu của A.


Đáp án trả lời giải

Gọi công thức của andehit no solo chức là: RCHO

Phương trình phản bội ứng:

R-CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → R-COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Gọi số mol của A là x => n
Ag = 2x

Phương trình bội nghịch ứng:

Ag + 2HNO3 → Ag
NO3 + NO2 + H2O

mdd tăng = m
Ag - m
NO2 = 2x.108 - 2x.6 = 124x = 24,8 gam => x = 0,2 mol

*

Vậy cách làm phân tử của andehit là: C2H5CHO


Câu 2: mang lại 10,2g các thành phần hỗn hợp X tất cả anđehit axetic và anđehit propioic công dụng với hỗn hợp Ag
NO3 vào ammoniac dư, thấy có 43,2g bạc kết tủa.

a) Viết phương trình chất hóa học của bội nghịch ứng xảy ra.

b) Tính % cân nặng của mỗi hóa học trong tất cả hổn hợp ban đầu.


Đáp án lí giải giải

a) Phương trình phản nghịch ứng hóa học

CH3CHO + 2Ag
NO3 + 4NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

C2H5CHO + 2Ag
NO3 + 4NH3 + H2O → C2H5COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag


b) hotline x, y theo lần lượt là số mol anđehit axetic, anđehit propioic.

Ta có hệ phương trình:

44x + 58y = 10,2 (*)

2x + 2y = 0,4 (**)

Giải hệ (*) (**) ta được: x = y = 0,1

% khối lượng CH3CHO = 43,14%

% cân nặng C2H5CHO = 56,86%


Câu 3. mang lại 0,2 mol các thành phần hỗn hợp 2 anđehit thuộc dãy đồng đẳng no, mạch hở, bao gồm số mol đều bằng nhau phản ứng hoàn toàn với lượng dư Ag
NO3 trong hỗn hợp NH3 số lượng Ag nhận được là 43,2 gam ( công suất 100%). Nếu như đốt cháy hoàn toàn hỗn hòa hợp trên chiếm được 15,68 lít (ĐKTC) khí CO2. Công thức phân tử của 2 anđehit là:


Đáp án lý giải giải

n
Ag = 43,2/108 = 0,4 mol => n
Ag : nhỗn hợp = 2:1 vậy các thành phần hỗn hợp anđehit là no, đối kháng chức, mạch hở ( trong lếu hợp không có HCHO ).

Gọi phương pháp trung bình là: Cn
H2+1CHO

Sơ đồ vật phản ứng cháy:

Cn
H2+1CHO → n+1 CO2

0,2 mol 0,7 mol

n + 1 = 3,5 => n = 2,5

Trường hợp: n1 = 0 HCHO loại

Trường hợp: n1 = 1 CH3CHO vị = 2,5 => (n1+n2 ) / 2 = 2,5

Vậy: n2 = 4; => C4H9CHO

Trường hợp: n1 = 2 = 2,5 => (n1+n2 ) / 2 = 2,5

Vậy: n2 = 3

Vậy cách làm phân tử bắt buộc tìm là: C2H5CHO, C3H7CHO


Câu 4. tất cả hổn hợp khí X có etilen và propin. Mang đến a mol X tác dụng với hỗn hợp Ag
NO3 trong NH3, chiếm được 17,64 gam kết tủa. Ngoài ra a mol X bội phản ứng buổi tối đa với 0,34 mol H2. Quý hiếm của a là


Đáp án lí giải giải

n
C3H4 = n
C3H3Ag = 17,64/147 = 0,12 mol

n
C2H4 + 2n
C3H4 = n
H2 ⇒ n
C2H4 = 0,1 mol ⇒ a = n
C2H4 + n
C3H4 = 0,22 mol


Câu 5. hỗn hợp X có metan, etilen, axetilen. Sục 7 gam X vào nước brom dư thì thấy bao gồm 48 gam brom pư. Cho 7 gam bên trên pư cùng với Ag
NO3 dư vào NH3 thì nhận được 24 gam kết tủa. Tính trọng lượng mỗi chất trong X?


Đáp án gợi ý giải

Gọi số mol của metan, etilen, axetilen thứu tự là x, y, z ta có: 16x + 28y + 26z = 7 (1)

Phương trình làm phản ứng:

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

y………y

C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

z………2z

số mol brom phản bội ứng: n
Br2 = 48/160 = 0,3 mol = y + 2z (2)

C2H2 + 2Ag
NO3 + 2NH3 → C2H2Ag2↓ + 2NH4NO3.

z……………………………….z

Số mol kết tủa: n↓ = 24/240 = 0,1 mol = z (3)

Từ (1), (2), (3) ta có: x = y = z = 0,1 mol

Khối lượng mỗi hóa học trong X là:

mmetan = 0,1.16 = 1,6 gam; metilen = 0,1.28 = 2,8 gam; maxetilen = 0,1.26 = 2,6 gam

Câu 6. Dẫn 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí A tất cả C2H2, C2H4, CH4 lần lượt qua bình 1 đựng dung dịch Ag
NO3 vào NH3 rồi qua bình 2 cất dung dịch Br2 dư vào CCl4. Ở bình 1 tất cả 7,2 gam kết tủa. Trọng lượng bình 2 tạo thêm 1,68 gam. Xác định thể tích (ở đktc) của những khí trong các thành phần hỗn hợp A.

Đáp án hướng dẫn giải

Hỗn thích hợp khí A gồm C2H2, C2H4, CH4 theo thứ tự qua bình 1 đựng dung dịch Ag
NO3 trong NH3 chỉ tất cả C2H2 phản ứng

n
C2H2 = nkết tủa = 0,03 mol => VC2H2 = 0,672 lít

Rồi qua bình 2 đựng dung dịch Br2 dư trong CCl4 thì có C2H4 bị duy trì lại


mbình 2 tăng = m
C2H4 = 1,68 gam => n
C2H4 = 0,06 => VC2H4 = 1,344 lít

=> VCH4 = 2,016 lít

IV. Bài xích tập trắc nghiệm phản ứng tráng gương

Câu 1: đến 0,1 mol anđehit X tác dụng với hỗn hợp dư Ag
NO3/NH3 thu được 0,4 mol Ag. Mặt khác đến 0,1 mol X tính năng hoàn toàn với H2 thì nên cần 22,4 lít H2 (đktc). Công thức cấu tạo phù hợp với X là:

A. HCHO

B. CH3CHO

C. (CHO)2

D. Cả A và C mọi đúng

Câu 2: đến 5,8 gam anđehit A tính năng hết với 1 lượng dư Ag
NO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tìm phương pháp phân tử của A

A. CH3CHO .

B. CH2=CHCHO

C. OHCHO

D. HCHO

Câu 3: cho 0,15 mol một anđehit Y chức năng hoàn toàn cùng với lượng dư hỗn hợp Ag
NO3/NH3 thu được 18,6 gam muối bột amoni của axít hữu cơ. Công thức cấu tạo của anđehit trên là:

A. C2H4(CHO)2 

B. (CHO)2

C. C2H2(CHO)2

D. HCHO

Câu 4: Khi mang lại 0,l mol X tính năng với hỗn hợp Ag
NO3 dư/NH3 ta chiếm được Ag kim loai. Hoà tan hoàn toàn lượng Ag thu được vào dung dịch HNO3 đặc nóng dư chiếm được 8,96 lít NO2 (đktc). X là:

A. X là anđêhit hai chức

B. X là anđêhitformic

C. X là hòa hợp chất đựng chức – CHO

D. Cả A, B phần đông đúng.

Câu 5: mang đến 6,6 gam một anđehit X đối chọi chức, mạch hở làm phản ứng với lượng dư Ag
NO3/NH3, đun nóng. Lượng Ag sinh ra mang đến phản ứng hết với axit HNO3 loãng, bay ra 2,24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. CH3CHO

B. HCHO

C. CH3CH2CHO

D. CH2=CHCHO

Câu 6. hài hòa 6,12 gam tất cả hổn hợp glucozo với saccarozo vào nước thu được 100ml dung dịch X. đến X công dụng với Ag
NO3/NH3 dư thu được 3,24 gam Ag. Cân nặng saccarozo trong láo lếu hợp thuở đầu là:

A. 2,7 gam

B. 3,42 gam

C. 32,4 gam

D. 2,16 gam

Câu 7. Đun lạnh dung dich cất 27 gam glucozo với hỗn hợp Ag
NO3/NH3 (dư) thì cân nặng Ag buổi tối đa thu được:

A. 32,4 g.

B. 21,6 g.

C. 16,2 g.

Xem thêm: Unit 10 Lớp 8 Getting Started, Unit 10 Lớp 8: Getting Started

D. 10,8 g.

Câu 8. Khối lượng kết tủa đồng (I) oxit chế tác thành khi nấu nóng dung dịch hỗn hợp chứa 18 gam glucozơ cùng lượng dư đồng (II) hiđroxit trong môi trường kiềm là từng nào gam?

A. 1,44 g

B. 3,60 g

C. 7,20 g

D. 14,4 g

Câu 9. Đun rét dung dịch đựng 54g glucozơ cùng với lượng dư dung dịch Ag
NO3/NH3 thì lượng Ag buổi tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị m là.

A. 32,4

B. 48,6

C. 64,8

D. 24,3g.

Câu 10. Đun rét dung dịch cất 4,5 gam glucozơ với hỗn hợp Ag
NO3 đủ pứ trong hỗn hợp NH3 thấy Ag tách ra. Tính lượng Ag thu được.

A. 5,4 g

B. 10,3 g

C. 14,3 g

D. 26,1 g

Đáp án lý giải giải 

1.C2.C3.B4.D5.A
6B7A8D9B10A

Hướng dẫn làm cho bài:

Câu 1:

*
với
*

=> CTCT đúng là:

*

Câu 2:

*

*

Câu 3:

*

=> R +(44 + 18).2 = 124 => R = 0

Câu 4:

n
Ag = n
NO2 = 0,4 mol; n
X : n
Ag = 1: 4

Câu 5:

n
Ag = 3n
NO2 = 0,3 mol => n
X = 0,15 mol

*

Vậy CTCT thu gọn gàng của X là: CH3CHO

Câu 6.

Khi bội nghịch ứng cùng với Ag
NO3/NH3:

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

n
Glucozo = 1/2n
Ag

=> n
Glucozo = 0,015 mol

=> m
Saccarozo = mhh – m
Glucozo = 3,42 gam

Câu 7. 

Khi bội nghịch ứng cùng với Ag
NO3/NH3:

CH2OH4CHO + 2OH → CH2OH4COONH4 + 2Ag ↓ + 3NH3 + H2O

n
Glucozo = 27/180 = 0,15 mol

=> n
Ag = 2n
Glucozo = 0,3 mol

=> m
Ag = 0,3.108 = 32,4 gam

Câu 9.

Số mol glucozo = 0,3 mol → số mol Ag chiếm được với H = 75% = 0,45 mol → m = 48,6 gam.

V. Bài tập trường đoản cú luyện 

Câu 1. Thủy phân hoàn toàn 7,02 gam các thành phần hỗn hợp X có glucozơ cùng saccarozơ trong môi trường axit, thu được hỗn hợp Y. Trung hòa axit trong dung dịch Y sau đó cho thêm hỗn hợp Ag
NO3 trong NH3 dư, đun nóng, chiếm được 8,64 gam Ag. Yếu tố % về khối lượng của glucozơ trong hỗn hợp X là

A. 24,35%.

B. 51,30%.

C. 48,70%.

D. 12,17%.


Đáp án C

Quá trình làm phản ứng:

Glu → 2Ag (glucozo, fructozo)

Sac +

*
1glu + 1fruc Ag
NO3/NH3 → Ag
NO3/NH3 4Ag

n
Ag = 0,08mol

Dựa vào tỉ lệ quy trình phản ứng ta có: n
Ag = 2n
Glu + 4n
Sac = 0,08 (1)

mhh = m
Glu + m
Sac = 180n
Glu + 342n
Sac = 7,02 (2)

Giải hệ (1) cùng (2)

=> n
Glu = 0,02 cùng n
Sac = 0,01

%Sac = m
Sac/mhh.100%=0,01.34/27,02.100% = 48,72%


Câu 2. mang lại m gam glucozo phản nghịch ứng trọn vẹn với lượng dư dung dịch Ag
NO3 vào NH3 (đun nóng), nhận được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 36,0.

B. 16,2.

C. 9,0.

D. 18,0.


Đáp án D

n
Ag = 21,6 : 108 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

n
Glucozo = n
Ag/2 = 0,1 mol

=> m glucozo = 0,1.180 = 18 gam


Câu 3. đến m gam glucozơ tính năng với lượng dư hỗn hợp Ag
NO3/NH3 chiếm được 34,2 gam Ag. Giả dụ lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi đến khí CO2 thu được phản vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là:

A. 80 gam

B. 60 gam.

C. 40 gam.

D. đôi mươi gam.


Đáp án A

Phương trình phản nghịch ứng hóa học xảy ra

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

n
Ag = 0,8 mol

theo phương trình chất hóa học (1) ta có:

n
C6H12O6 = 0,4 mol

C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2

0,4 → 0,8 mol

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + H2O

0,8 → 0,8 mol

m
Ca
CO3 = 0,8.100 = 80g


Câu 4. Cho m gam glucozo phản bội ứng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 vào NH3 (đun nóng), nhận được 43,2 gam Ag. Quý giá của m là

A. 36,0.

B. 16,2.

C. 9,0.

D. 18,0.


Đáp án D

n
Ag = 21,6 : 108 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

CH2OH(CHOH)4CHO + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → CH2OH(CHOH)4COONH4 + 2Ag↓ + 2NH4NO3.

n
Glucozo = n
Ag/2 = 0,1 mol

=> m glucozo = 0,1.180 = 18 gam


Câu 5. Đun nóng m gam glucozơ cùng với lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 trong NH3, chiếm được 15,12 gam Ag. Quý hiếm của m là

A. 12,74.

B. 12,60.

C. 6,30.

D. 25,20.


Câu 6. Tráng bạc trọn vẹn m gam glucozơ nhận được 86,4 gam Ag. Nếu như lên men trọn vẹn m gam glucozơ rồi đến khí CO2 thu được chiếu vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa nhận được là

A. 60 gam.

B. 20 gam.

C. 40 gam.

D. 80 gam.


Đáp án D

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag (1)

n
Ag = 86,4/108 = 0,8 mol

Theo phương trình chất hóa học (1) ta có: nglucozơ = 1/2.n
Ag =12.0,8=0,4 mol

C6H12O6

*
2C2H5OH + 2CO2

0,4 → 0,8 mol

CO2 + Ca(OH)2 → Ca
CO3↓ + H2O

0,8 → 0,8 mol

=>m
Ca
CO3= 0,8.100 = 80gam


Câu 7. Hiđrocacbon X tính năng với dung dịch Ag
NO3/NH3 tạo ra thành kết tủa. Hiđro hóa trọn vẹn X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn nhu cầu là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Hiđro hóa trọn vẹn X chiếm được isopentan => X tất cả mạch iso

Công thức kết cấu của X là

1) (C2)C-C≡C

2) C=C(C)-C≡C


....................................

................................

Trên đây, Vn
Doc đang gửi tới các bạn tài liệu hóa học 9 phản bội ứng tráng gương là gì? các chất gia nhập phản ứng tráng gương. Hi vọng thông qua tư liệu này, các chúng ta có thể nắm được những kỹ năng cơ phiên bản như có mang Phản ứng tráng gương, Phương trình tổng quát những chất gia nhập phản ứng tráng gương... Ngoài ra các chúng ta có thể vận dụng làm các dạng bài tương quan tới phản bội ứng tráng gương.

Để bao gồm học tốt Hóa 9 hơn, các chúng ta có thể tham khảo Hóa 9; Giải SBT Hóa 9; Trắc nghiệm chất hóa học 9 được update liên tục trên Vn
Doc.