● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chăm đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
" >
*

● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi siêng đề
● KHOÁ 2K6 - LUYỆN THI THPTQG 2024 ● KHOÁ MAS BIG ● MAS G - Tổng ôn ● MAS I - Luyện đề ● MAS B - Luyện thi chuyên đề
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ● ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 9 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 7 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 6 ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 8 ● HÓA HỌC ● VẬT LÝ ● SINH HỌC ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 5 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 4 ● NGỮ VĂN ● TÀI CHÍNH VÀ HƯỚNG NGHIỆP ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● ĐỊA LÝ ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 3 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● LỊCH SỬ ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 2 ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI ● TIẾNG ANH
● CHƯƠNG TRÌNH LỚP 1 ● GIÁO DỤC CÔNG DÂN ● NGỮ VĂN ● KỸ NĂNG THẾ KỶ ● ĐẠO ĐỨC ● TOÁN ● TIẾNG ANH

Để rước lại mật khẩu, chúng ta nhập email đăng nhập vào ô dưới đây. Hệ thống sẽ gửi e-mail hướng dẫn bạn khôi phục mật khẩu


Đang kích hoạt khoá học, phấn kích không đóng Kích hoạt khoá học thành công xuất sắc Kích hoạt khoá học chiến bại


CÁCH THỨC THANH TOÁN

Hiện tại công ty đang triển khai 4 phương thức thanh toán giao dịch để người sử dụng lựa lựa chọn bao gồm:
cùng với phương thức thanh toán trực tiếp, thu tiền tận nhà (ship COD), bạn phải đăng kí và thanh toán giao dịch học phí tại nhà sau khi báo tin và địa chỉ. Ví dụ như sau: Phạm vi áp dụng: toàn bộ các deals có giá trị giao dịch từ 500.000 VNĐ trở lên. Cách thức đăng kí: Khi mong muốn COD, chúng ta gọi điện cho Số năng lượng điện thoại hotline để chạm mặt tư vấn viên bước 1: xác thực các khóa đào tạo muốn đăng kí cách 2: Cung cấp địa chỉ cửa hàng và thông tin phục vụ cho hỗ trợ tư vấn Viên cách 3: doanh nghiệp in và gửi phát nhanh hóa solo đến địa chỉ cửa hàng Bạn đã đăng ký Bước 4: giao dịch học phí tổn với nhân viên cấp dưới giao thừa nhận thời hạn giao hàng:
khoanh vùng nội thành Hà Nội: trong tầm 1 ngày làm cho việc khoanh vùng ngoại thành Hà Nội: trong 3-4 ngày làm cho việc khu vực khác: trong 5-7 ngày thao tác làm việc
thanh toán giao dịch trực tuyến bởi cổng giao dịch điện tử Ale
Pay. sau khoản thời gian lựa chọn khóa đào tạo và huấn luyện phù hợp, quý khách hàng chọn phương thức thanh toán qua Alepay. Sau khi người sử dụng chọn thanh toán, trang web sẽ chuyển sang phần thanh toán của Alepay, người sử dụng điền tin tức trên thẻ bank (Tín dụng, visa, master, JCB…) của khách hàng để thực hiện thanh toán. Khối hệ thống sẽ gởi mã code khóa đào tạo và huấn luyện (thông qua email/ SĐT mà bạn đã đăng ký) sau khi nhận được tin tức của công ty đối tác Ale
Pay chứng thực nộp tiền (thời gian thường ra mắt trong 2-3 giờ đồng hồ). Công ty chúng tôi khuyến khích người dùng chụp ảnh giao dịch thành công, phục vụ quá trình giải quyết và xử lý vướng mắc trong trường hợp khối hệ thống nạp tiền xẩy ra sự nỗ lực (nếu có). gửi khoản bank

quá trình tiến hành như sau: quý khách hàng chuyển tiền/chuyển khoản theo cú pháp: Nick - Họ cùng tên – Số điện thoại đăng ký. Tin tức tài khoản của người tiêu dùng sẽ được công khai minh bạch cho học tập viên khi tiến hành thanh toán. Hoàn tất tin tức tại trang xác nhận chuyển tiền.

Bạn đang xem: Các cách chứng minh tứ giác nội tiếp

khối hệ thống sẽ chỉ kích hoạt khoá học, hoặc gửi xác nhận/ nhờ cất hộ mã code khóa huấn luyện (thông qua email/ SĐT mà người tiêu dùng đã đăng ký) sau khi chi phí được chuyển mang lại tài khoản của người sử dụng và sẽ không chịu trọng trách khi có sai sót trong quy trình chuyển khoản hoặc sai tin tức chuyển khoản. Nếu xảy ra sai sót, người tiêu dùng vui lòng thao tác làm việc với bank để được xử lí.

thanh toán giao dịch trực tiếp tại văn phòng công sở công ty.

khi đến văn phòng giao dịch/trụ sở công ty; khi mong muốn thanh toán khóa đào tạo và huấn luyện trực tuyến, các bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn viên của bạn hướng dẫn chọn khóa học và quá trình trong quy trình thanh toán. Lưu ý: sau khi tiến hành thanh toán, các bạn sẽ nhận được mã code kích hoạt khóa đào tạo và Biên lai thu tiền.


chuyển đổi khóa học tập

sau khoản thời gian nhận mã code khóa học, khách hàng kiểm tra cùng đăng nhập trang web công ty. Sau khoản thời gian sử dụng khóa đào tạo nếu vào 03 ngày thứ nhất (tính từ thời điểm nhận mã code); quý khách không chấp nhận về khóa huấn luyện đăng ký có thể biến hóa sang khóa đào tạo và huấn luyện khác tương đương: nếu như khóa học biến hóa có giá chỉ trị lớn hơn khóa học vẫn đăng ký quý khách hàng cần trả thêm mức giá chênh lệch. Giả dụ khóa học thay đổi có giá bán trị nhỏ hơn khóa đào tạo và huấn luyện đã đăng ký khách hàng không được trả lại phí chênh lệch. công ty chúng tôi từ chối vấn đề hủy bỏ khóa học và hoàn tiền trong trường hợp người sử dụng đã xác thực mua khóa học.

Vận chuyển, giao dìm mã code khóa huấn luyện

sau khoản thời gian thanh toán, quý khách hàng sẽ nhận được mã code tương xứng với khóa huấn luyện và đào tạo đã đăng ký: Mã code được gửi bên dưới dạng: Thẻ thẻ cứng, qua tin nhắn, qua email. ngôi trường hợp giao dịch qua các hình thức không cần sử dụng tiền mặt: Mã code sẽ được gửi bên dưới dạng lời nhắn hoặc email. Trường hợp giao dịch qua các vẻ ngoài trực tiếp có dùng chi phí mặt: Mã code sẽ tiến hành in và cung cấp qua thẻ card cứng cho người tiêu dùng hoặc qua tin nhắn, email theo yêu cầu của khách hàng.


Mỗi thông tin tài khoản chỉ được truy vấn vào hệ thống trên 1 thiết bị (máy tính hoặc năng lượng điện thoại) tại một thời điểm. Mỗi thông tin tài khoản học tập gồm thông tin cá nhân và khóa học mà chúng ta đã đk được hệ thống tùy chỉnh thiết lập đánh giá năng lượng và ghi nhận tác dụng học tập. Bởi vì đó, để đảm bảo sự văn minh và chất lượng học tập của Bạn, trong quy trình sử dụng dịch vụ, Bạn cần phải có trách nhiệm với tài khoản học tập của chính bản thân mình trong hầu hết trường hợp: - ko tạo điều kiện và/hoặc mang lại phép ngẫu nhiên người thứ ba ngoài Bạn áp dụng hoặc/và thuộc sử dụng tài khoản học tập cho bất kỳ mục đích nào. - không cung cấp, rao bán, chuyển nhượng, bật mí thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức triển khai nào không giống khi không tồn tại sự đồng ý bằng văn phiên bản từ KIENGURU.VN. trong trường hợp phát hiện thông tin tài khoản học tập có dấu hiệu được áp dụng bởi những cá nhân, cửa hàng chúng tôi có quyền xử lý theo quy định của mình. Để tránh triệu chứng lừa đảo, tận dụng lòng tin, Bạn không nhận thông tin tư vấn từ những cá nhân, tổ chức triển khai nào khác không phải đại diện thay mặt chính thức từ KIENGURU.VN, ko rao bán tài khoản học tập đã sở hữu, không thiết lập lại tài khoản của cá nhân khác trên những diễn đàn, mạng thôn hội, hay bất kỳ hình thức đàm phán khác.
tất cả các bài học trên trang web được doanh nghiệp đăng cam kết quyền tác giả. Shop chúng tôi tôn trọng và bảo đảm quyền về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi yêu cầu người tiêu dùng dịch vụ có thái độ lành mạnh và tích cực trong bài toán tôn trọng, đảm bảo quyền tải trí tuệ. đầy đủ vi phạm bản quyền liên quan sẽ bị xử lý theo biện pháp của lao lý Việt Nam hiện nay hành.

*
Phương pháp chứng tỏ tứ giác nội tiếp nhanh chóng, dễ hiểu
4Cách 3: minh chứng hai đỉnh kề bình thường một cạnh, cùng nhìn một cạnh dưới hai góc cân nhau và bởi 90 độ

một số kiến ​​thức đặc biệt quan trọng về tứ giác nội tiếp

Định nghĩa: Tứ giác gồm bốn đỉnh ở trên cùng một con đường tròn hotline là tứ giác nội tiếp. Định lý: vào một tứ giác nội tiếp, tổng cộng đo hai góc đối đỉnh bởi 180 độ. Định lý hòn đảo ngược: ví như một tứ giác bao gồm tổng số đo hai góc đối diện bằng 180 độ thì tứ giác kia nội tiếp trong một đường tròn. Ko kể ra, ta còn có một số hệ quả sau:– hai góc nội tiếp thuộc chắn một dây cung thì bởi nhau.– hai góc. Nội tiếp bởi nửa góc ở trung tâm cùng chắn một cung.– Góc tạo vị tiếp con đường và dây cung thì bởi góc nội tiếp chắn và một cung. Định nghĩa: Tứ giác gồm bốn đỉnh nằm trên thuộc một con đường tròn gọi là tứ giác nội tiếp. Định lý: vào một tứ giác nội tiếp, toàn bô đo nhì góc đối đỉnh bằng 180 độ. Định lý hòn đảo ngược: giả dụ một tứ giác có tổng số đo nhì góc đối diện bằng 180 độ thì tứ giác kia nội tiếp vào một con đường tròn. Kế bên ra, ta có một số hệ quả sau:– nhị góc nội tiếp thuộc chắn một dây cung thì bằng nhau.– Góc nội tiếp bằng nửa góc ở trung ương cùng chắn một dây cung.– Góc tạo vì tiếp tuyến và dây cung bởi góc mặt trong. Thường xuyên chắn một cung.
phương pháp này được suy ra từ thiết yếu định nghĩa của tứ giác nội tiếp. Văn bản của phương pháp này như sau: “Nếu tứ giác ABCD có tổng nhị góc đối lập bằng 180 độ thì tứ giác đó nội tiếp”.
ví như BAD = BCD = 90 độ thì tứ giác ABCD nội tiếp con đường tròn trọng điểm O đường kính BD ví như tổng nhì góc kề bù EAD = BCD thì tứ giác ABCD nội tiếp
Với phương pháp này, học viên phải chú ý nhìn đúng góc nhìn, nếu như không sẽ bị chứng tỏ là không đúng nhưng hiệu quả lại đúng và ảnh hưởng đến các câu tiếp theo. Chũm thể, khi câu hỏi cho tứ giác ABCD và minh chứng được góc ko kể tại đỉnh A bằng góc C của tứ giác (góc A và góc C đối nhau) thì có thể kết luận tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp.

giải pháp 3: chứng minh hai đỉnh kề phổ biến một cạnh, cùng chú ý một cạnh bên dưới hai góc bằng nhau và bởi 90 độ


cách thức này áp dụng khi việc là tứ giác ABCD cùng dữ liệu cho thấy thêm rằng DAC = DBC = 90 độ. Tự đó, học tập sinh rất có thể kết luận tứ giác ABCD nội tiếp trong một con đường tròn.
Nếu câu hỏi cho một đường tròn có tâm O và nửa đường kính R, thì bất kỳ điểm nào trên phố tròn đều phương pháp tâm một khoảng bằng bán kính. Theo phía dẫn của thầy Thắng, nhờ vào tính chất này, học viên dễ dàng chứng minh tứ giác nội tiếp mặt đường tròn.

Xem thêm: Rewrite The Boy Asked His Mother"S Permission And Then Went Out To Play


ví như học sinh chứng tỏ được tứ điểm A, B, C, D giải pháp đều điểm O một khoảng tầm bằng R, có nghĩa là OA = OB = OC = OD = R thì điểm O là trọng điểm đường tròn trải qua bốn điểm A , B , C, D. Xuất xắc tứ giác ABCD nội tiếp trong mặt đường tròn chổ chính giữa O bán kính R.
Với phương thức này, học sinh chứng minh được tổng số đo nhì góc đối đỉnh bằng 180 độ, trường đoản cú đó kết luận được tứ giác nội tiếp trong một đường tròn.
mang lại tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn ⇔ góc A + góc C = góc B + góc D. Ngôi trường hợp sệt biệt, tổng những góc đối lập bằng 180 độ, ta được hiệu quả của giải pháp 1.
Với phương pháp này, học sinh phải chứng tỏ tứ giác đã chỉ ra rằng tứ giác tất cả dạng là hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành,… rồi suy ra tứ giác đã chỉ ra rằng tứ giác nội tiếp. Nội bộ.

Một số lưu ý khi làm cho bài minh chứng tứ giác nội tiếp

học sinh nên vẽ hình rõ ràng, dễ nhìn, kị vẽ hình trong một vài trường hợp sệt biệt. Những ký hiệu cho các góc và đường thẳng đều nhau phải được đánh dấu rõ ràng. Bám sát giả thiết, loài kiến ​​thức đang học để làm bài hiệu quả. Yêu mong của câu hỏi cũng rất có thể là lưu ý hướng giải bài toán. Đừng dùng chiếc cần chứng minh để triệu chứng minh.
Trên đó là 4 phương pháp và xem xét giúp học sinh chứng minh tứ giác đều đơn giản và tác dụng hơn. Các em để ý nghe giảng và ghi chép không thiếu thốn để nắm rõ kiến ​​thức và vận dụng vào bài tập. Đồng thời, phụ huynh ước ao giúp con ôn tập môn Toán đến kỳ thi cuối năm và luyện thi vào 10 hiệu quả có thể đăng ký cho con khóa đào tạo và huấn luyện trực tuyến tại nhà để máu kiệm thời gian tư vấn du học.
từ hào là nền tảng gốc rễ học trực tuyến đường số 1 dành riêng cho học sinh trung học phổ thông tại Việt Nam, hệ thống Giáo dục HOCMAI hiện đang thực thi chương trình Học xuất sắc 2020-2021 với mục tiêu giúp học viên trên toàn quốc tiếp cận với nguồn tài liệu phong phú. Tài liệu và bài bác giảng quality đến từ những giáo viên có khá nhiều năm kinh nghiệm trong nghề. Hãy tham gia lịch trình ngay lúc này để thêm đầy niềm tin và nâng tầm trong học tập tập!