Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng chất hóa học hữu cơ
Ca + H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑ | Ca ra Ca(OH)2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Ca + 2H2O xuất xắc Ca ra Ca(OH)2 thuộc các loại phản ứng oxi hóa khử vẫn được cân bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Trong khi là một trong những bài tập có liên quan về Ca gồm lời giải, mời các bạn đón xem:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2 ↑


Điều kiện phản ứng

- ánh sáng phòng

Cách tiến hành phản ứng

- Cho canxi phản ứng với nước tạo nên canxi hidroxit và khí hidro

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

- chất rắn canxi (Ca) tan dần trong nước và tạo thành Hidro (H2) sủi bọt khí dung dịch.

Bạn đang xem: Facile synthesis of highly tunable monodispersed calcium hydroxide composite particles by using a two

Bạn bao gồm biết

Tương tự Ca một vài kim một số loại kiềm thổ cũng tính năng với nước ở ánh sáng thường như Sr, cha tạo hỗn hợp bazơ.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: mang đến dãy những kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số sắt kẽm kim loại trong dãy công dụng với H2O tạo ra dung dịch bazơ là:

A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

- Cu không chức năng với H2O trong khi Fe tính năng với nước ở nhiệt độ cao tạo nên thành những oxit sắt tương ứng.

Vậy có 3 sắt kẽm kim loại Na, Ca với K trong dãy tác dụng với nước ở ánh sáng thường sinh sản dung dịch bazơ thứu tự là Na
OH, Ca(OH)2 với KOH.


Ví dụ 2: lúc cho sắt kẽm kim loại Ca vào các chất dưới đây, trường hòa hợp nào không có phản ứng của Ca với nước ?

A. Hỗn hợp Cu
SO4 vừa đủ. B. Hỗn hợp HCl vừa đủ.

Xem thêm: Ghép Tóc Mohican Chéo Vào Ảnh, Ghép Ảnh Tóc Mohican Chéo Vào Ảnh Của Bạn

C. Hỗn hợp Na
OH vừa đủ. D. H2O.

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

- Khi mang lại Ca vào hỗn hợp HCl

Ca + 2HCl → Ca
Cl2 + H2 ↑

→ Ca không phản ứng với H2O trong dung dịch HCl

Ví dụ 3: Điều nào tiếp sau đây không đúng với can xi ?

A. Nguyên tử Ca bị oxi hóa khi Ca chức năng với H2O

B. Ion Ca2+ bị khử khi năng lượng điện phân Ca
Cl2 rét chảy

C. Nguyên tử Ca bị khử khi Ca tính năng với H2

D. Ion Ca2+ không xẩy ra oxi hóa giỏi bị khử khi Ca(OH)2 công dụng với HCl

Đáp án C

Hướng dẫn giải:

Ta gồm Ca + H2 → Ca
H2 (canxi hidrua).

Trong phương trình này Ca đóng vai trò là chất khử (bị oxi hóa).


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

Jump khổng lồ main content
Jump to site search
*

*

*
Advanced
You bởi not have Java
Script enabled. Please enable Java
Script khổng lồ access the full features of the site or access our non-Java
Script page.

Facile synthesis of highly tunable monodispersed calcium hydroxide composite particles by using a two-step ion exchange reaction†


Chih-Hui
Yang,abc Ya-Chin
Wang,ad Ta-Chen
Wang,d Yi-Ching
Chang,a Yun-Chul
Lin,a Pei-Fan
Chen,a Wei-Jie
Huang,a Hsin-Yi
Wen,a Yu-Mei
Lin,ad Wen-Shuo
Kuo,e Yi-Ting
Wangaand Keng-Shiang
Huang
*
*d

* Corresponding authors

a Department of Biological Science & Technology, I-Shou University, Taiwan

b Pharmacy Department of E-Da Hospital, Taiwan

c Taiwan Instrument Research Institute, National Applied Research Laboratories, Taiwan

d The School of Chinese Medicine for Post-Baccalaureate, I-Shou University, No. 8, Yida Rd., Jiaosu Village Yanchao District, Kaohsiung city 82445, Taiwan E-mail: huangks
isu.edu.tw Tel: +886-988-399-979

e School of Chemistry và Materials Science, Nanjing University of Information Science and Technology, trung quốc


“Calcium hydroxide ” is a medicament frequently used for antimicrobial purposes in endodontic procedures, or it is used as a toxic-waste adsorbent in industry. Ca(OH)2 particles produced through conventional methods are size untunable và have a wide kích thước distribution and polygonal shape. In this paper, a novel và facile approach involving template-mediated synthesis & two-step ion exchange is proposed for uniform form size Ca(OH)2 composite particles generation. “Sodium-alginate (Na-alginate)” was used as a precursor, and monodisperse Na-alginate emulsions were formed through needle droplet or droplet microfluidic technology. After the first ion exchange step with the Ca2+ ions, “calcium-alginate (Ca-alginate)” particles were obtained. The Ca-alginate particles were intermediate reaction products and were designed lớn be the templates for ensuring the spherical shape and kích cỡ of products. The OH− ions were used for the second ion exchange step to fabricate Ca(OH)2 composite particles. The results revealed that the Ca(OH)2 composite particles were form size tunable, had a spherical shape, và were monodisperse (with a relative standard deviation of less than 8%). The 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay revealed that the Ca(OH)2 composite particles were potential biocompatible materials.