*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Cho những phản ứng : (a)HBr + C2H5OH → t o (b) C2H4 + Br2 → (c) C2H4 + HBr → (d) C2H6 + Br2 → askt , ( 1 : 1 mol ) Số bội phản ứng tạo nên C2H5Br là : A. 4 B. 2 C. 3 D....

Bạn đang xem: Br2 + c2h5oh


Cho các phản ứng :

(a)HBr + C2H5OH → t o

(b) C2H4 + Br2 →

(c) C2H4 + HBr →

(d) C2H6 + Br2 → askt , ( 1 : 1 mol )

Số bội nghịch ứng tạo nên C2H5Br là :

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1


*

*

Cho những phản ứng : a H B r + C 2 H 5 O H → t o b C 2 H 4 + B r 2 → c C 2 H 4 + H B r → d C 3 H 4 + Br 2 → askt , 1 : một số ít phản ứng tạo ra C2H5Br là : A. 4 B.2 C. 3...

Cho các phản ứng :

a H B r + C 2 H 5 O H → t o b C 2 H 4 + B r 2 → c C 2 H 4 + H B r → d C 3 H 4 + Br 2 → askt , 1 : 1

Số phản bội ứng tạo thành C2H5Br là :

A. 4

B.2

C. 3

D.1


Cho những phản ứng :

HBr + C2H5OH → t ∘

C2H6 + Br2 → a s

Số phản nghịch ứng tạo ra C2H5Br là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2


Cho những phản ứng sau : (1) HBr + etanol ; (2) C2H4 + Br2 ; (3) C2H4 + HBr (4) C2H6 + Br2 ( As, tỉ lệ thành phần mol là 1 : 1). Số phản ứng tạo thành C2H5Br là : A.1 B.4 C.3 D....

Cho những phản ứng sau :

(1) HBr + etanol ; (2) C2H4 + Br2 ;

(3) C2H4 + HBr (4) C2H6 + Br2 ( As, tỉ lệ mol là 1 trong những : 1).

Số bội phản ứng tạo nên C2H5Br là :

A.1

B.4

C.3

D. 2


Lời giải:

(1) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

(2) C2H4+ Br2→ C2H4Br2

(3) C2H4+ HBr → C2H5Br

(4)C2H6+ Br2→ C2H5Br + HBr

Đáp án C.


Cho những phản ứng chất hóa học sau (các đk xảy ra bội nghịch ứng phần đông thỏa mãn): 1 C H 4 + C l 2 → C H 3 C l + H C l 2 C 2 H 4 + B r 2 → C 2 H 4 B r 2 3 C H 3 C O O H + ...

Xem thêm: Các Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương Là, Các Chất Tham Gia Phản Ứng Tráng Gương


Cho những phản ứng hóa học sau (các đk xảy ra phản ứng phần nhiều thỏa mãn):

1 C H 4 + C l 2 → C H 3 C l + H C l

2 C 2 H 4 + B r 2 → C 2 H 4 B r 2

3 C H 3 C O O H + C 2 H 5 O H ⇄ H 2 S O 4 đ C H 3 C O O C 2 H 5 + H 2 O

4 C 4 H 10 → C 2 H 4 + C 2 H 6

5 2 C 2 H 5 O H ⇄ H 2 S O 4 đ C 2 H 5 O C 2 H 5 + H 2 O

6 C 6 H 6 + B r 2 → F e , t ° C 6 H 5 B r + H B r

Các bội phản ứng hóa học thuộc bội nghịch ứng chũm là

A. (2), (3), (5)

B. (1), (2), (4)

C. (1), (3), (5), (6)

D. (3), (4), (5)


Các phản nghịch ứng (1), (3), (5), (6) thuộc bội nghịch ứng thế.

Các bội phản ứng (4) thuộc bội phản ứng tách.

Phản ứng (2) thuộc làm phản ứng cộng.

→ Đáp án C


Cho các phản ứng: (1) C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl (2) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O (3) C2H5OH + H2SO4 → C2H4 + H2O (4) C2H4 + Br2 → C2H4Br2 (5) 2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O (6) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 Số phản nghịch ứng chất hóa học thuộc nhiều loại phản ứng vậy là: A. (1);(5);(6) B. (1);(4);(6) C. (1);(2);(6) D....

Cho các phản ứng:

(1) C2H6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

(2) C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

(3) C2H5OH + H2SO4 → C2H4 + H2O

(4) C2H4 + Br2 → C2H4Br2

(5) 2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O

(6) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

Số phản nghịch ứng hóa học thuộc các loại phản ứng vậy là:

A. (1);(5);(6)

B. (1);(4);(6)

C. (1);(2);(6)

D. (1);(2);(3);(5)


Dãy gồm những chất nhưng phân tử không phân rất là
A. HBr, co 2 , CH 4 B. NH 3 , Br 2 , C 2 H 4 C. HCl, C 2 H 2 , Br 2 D. Cl 2 , co 2 , C 2 H 2 ...

Dãy gồm các chất mà lại phân tử không phân rất là

A. HBr, co 2 , CH 4 B. NH 3 , Br 2 , C 2 H 4

C. HCl, C 2 H 2 , Br 2 D. Cl 2 , co 2 , C 2 H 2


Câu 3: Các hóa học mà phân tử không phân cực là:

A. NH3,Br2, C2H4. B. HBr, CO2,CH4.

C. Cl2,CO2, C2H2. D. HCl, C2H2,Br2.


Câu 3:Các hóa học mà phân tửkhôngphân cực là:

A. NH3,Br2, C2H4. B. HBr, CO2,CH4.

C. Cl2,CO2, C2H2. D. HCl, C2H2,Br2.

&r
Arr; Đáp án:
C. Cl2,CO2, C2H2.


....+H2O+b.+C2H5OH+...---->....+.....+C.+....+....---->CH3COONa++H2O+D.+C6H6+.....---->HBr+.......+E.+CH3COOH+....---..." class="olm-text-link">

Hoàn thành phương trình chất hóa học ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có a. C2H4+...---->....+H2Ob. C2H5OH+...---->....+..... C. ....+....---->CH3COONa+ H2OD. C6H6+.....---->HBr+.......E. CH3COOH+....--->(CH3COO)2Cu +.....F. C2H5OH+.....---->C2H5ONa +......G.C6H12O6+....---->Ag + ......H. C6H6 + .....----> C6H6Cl6J.H2SO4 + .....----> CH3COOH + ....l.C2H6 + .....----> HCl + ....Q.CH2 = CH2 + Br2 ---->....


a,(C_2H_4+3O_2 ightarrow2CO_2+2H_2O)( đk : nhiệt độ )

b,(C_2H_5OH+CH_3COOH ightarrow CH_3COOC_2H_5+H_2O)( Dk : ánh nắng mặt trời kèm chất xúc tác là H2SO4 sệt )

c,(2CH_3COOH+Na_2O ightarrow2CH_3COONa+H_2O)

d,(C_6H_6+Br_2 ightarrow C_6H_5Br+HBr)( hóa học xúc tác là bột sắt )

e,(2CH_3COOH+Culeft(OH ight)_2 ightarrowleft(CH_3COO ight)_2Cu+2H_2O)

f,(2C_2H_5OH+2Na ightarrow2C_2H_5ONa+H_2uparrow)

g,(C_6H_12O_6+Ag_2O ightarrow C_6H_12O_7+2Ag)( đk : khí NH3 )

h,(C_6H_6+3Cl_2 ightarrow C_6H_6Cl_6)( đk : Ánh sáng )

j,(2CH_3COO+H_2SO_4 ightarrow2CH_2COOH+SO_4)

l,(C_2H_6+Cl_2 ightarrow HCl+C_2H_5Cl)( DK : AS)

q,(CH_2=CH_2+Br_2 ightarrow CH_2Br-CH_2Br)


Đúng(1)
POP POP CTVVIP

Cái PTHH j em tò mò lại nhé!


Đúng(1)

Cho bội phản ứng :

SO 2 + Br 2 + 2 H 2 O → H 2 SO 4 + 2 X

X là chất nào dưới đây ?

A. HBr. B. HBr
O.

C. HBr O 3 D. HBr O 4


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án A


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn vồ cập ×
Mua khóa đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng

Xem thông tin chi tiết về điều kiện, vượt trình, hiện tượng lạ sau phản ứng, những chất tham phản nghịch ứng, những chất thành phầm sau phản bội ứng của phương trình Br2 + C2H5OH → C2H4Br2 + H2O


tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

ánh nắng mặt trời sôi: 100°C

nhiệt độ nóng chảy: 4°C


Nguyên tử khối: 159.8080 color sắc: Nâu đỏ Trạng thái: Lỏng
*

Brom được áp dụng trong nhiều nghành nghề như chất hóa học nông nghiệp, dung dịch nhuộm, thuốc trừ sâu, chế tác sinh học và các chất trung gian hóa học. Một số trong những mục đích thực hiện đang bị loại bỏ vì nguyên nhân môi trường, nhưng các ứng dụng mới vẫn liên tục được tra cứu thấy.Các hợp hóa học của brom tất cả ​​thể được sử dụng làm chất ...


Nguyên tử khối: 46.0684 màu sắc sắc: chưa update Trạng thái: chưa update

Rượu ethylic hay tên không giống là ethanol có công thức C2H5OH là một hợp chất hữu cơ bên trong dãy đồng đẳng của ancol, dễ cháy, không màu, mùi hương thơm dễ chịu, quánh trung, tất cả vị cay, là một trong những rượu thông thường có trong yếu tắc của thứ uống chứa cồn
Ethanol được chế tạo bằng bề ngoài chưng đựng b...


Nguyên tử khối: 187.8612 color sắc: chưa update Trạng thái: chưa update

Ethyl bromua là một chất lỏng không màu, vào suốt, dễ bay hơi. Ít rã trong nước, tan những trong ete, dầu hòa...Thường được điều chế bởi phản ứng:H2C=CH2 + HBr → H3C-CH2Br...


Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044 màu sắc: không màu Trạng thái: Lỏng

Nước là 1 hợp chất liên quan trực tiếp và rộng thoải mái đến sự sống trên Trái Đất, là cơ sở của việc sống đối với mọi sinh vật. Đối với nhân loại vô sinh, nước là 1 trong thành phần tham gia rộng thoải mái vào các phản ứng hóa học, nước là dung môi với là môi trường thiên nhiên tích trữ những điều khiếu nại để shop hay giam cầm các...


tên gọi: bạc tình

Nguyên tử khối: 107.86820 ± 0.00020

ánh nắng mặt trời sôi: 2162°C

ánh sáng nóng chảy: 961.78°C


chất xúc tác: không tồn tại sức nóng độ: ánh sáng phòng Áp suất: hay Điều kiện khác: không có

tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

nhiệt độ sôi: 100°C

ánh sáng nóng chảy: 4°C


thương hiệu gọi: glucose; Đường vào máu; Dextrose; Đường ngô; d -Glucose; Đường nho

Nguyên tử khối: 180.1559


thương hiệu gọi: natri hidroxit

Nguyên tử khối: 39.99711 ± 0.00037

nhiệt độ sôi: 1.39°C

ánh nắng mặt trời nóng chảy: 318°C


tên gọi: nước

Nguyên tử khối: 18.01528 ± 0.00044

ánh nắng mặt trời sôi: 100°C

nhiệt độ nóng chảy: 4°C


Mol là gì?

trong hóa học, khái niệm mol được dùng làm đo lượng chất tất cả chứa 6,022.10²³ số hạt đơn vị chức năng nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó. Số 6,02214129×10²³ - được điện thoại tư vấn là hằng số Avogadro.

Độ âm năng lượng điện là đại lượng đặc thù định lượng cho khả năng của một nguyên tử vào phân tử hút electron (liên kết) về phía mình.

sắt kẽm kim loại (tiếng Hy Lạp là metallon) là nguyên tố rất có thể tạo ra các ion dương (cation) và có những liên kết kim loại, và thỉnh thoảng người ta nhận định rằng nó giống như như là cation trong đám mây những điện tử.

Nguyên tử là hạt nhỏ nhất của nhân tố hóa học cần thiết chia bé dại hơn được nữa về khía cạnh hóa học.

Phi kim là hồ hết nguyên tố hóa học dễ dìm electron; không tính hiđrô, phi kim nằm bên phải bảng tuần hoàn.

Advertisement

Những sự thật thú vị về hoá học rất có thể bạn không biết.


sự thật thú vị về Hidro

Hydro là nguyên tố thứ nhất trong bảng tuần hoàn. Nó là nguyên tử dễ dàng nhất gồm thể bao gồm 1 proton trong phân tử nhân được quay quanh bởi một electron duy nhất. Hydro là nguyên tố nhẹ nhất trong các các nguyên tố cùng là nguyên tố phong phú nhất trong vũ trụ.

thực sự thú vị về heli

Heli là một loại mặt hàng công nghiệp tất cả nhiều chức năng quan trọng rộng bong bóng liên hoan tiệc tùng và khiến giọng nói của doanh nghiệp trở buộc phải vui nhộn. Việc sử dụng nó là rất cần thiết trong y học, khí đốt mang đến máy bay, tên lửa điều áp và những tàu dải ngân hà khác, phân tích đông lạnh, laser, túi khí xe cộ, với làm chất làm mát cho lò bội nghịch ứng phân tử nhân và nam châm hút từ siêu dẫn trong đồ vật quét MRI. Các công dụng của heli khiến cho nó trở nên luôn luôn phải có và trong vô số nhiều trường hợp không có chất nào sửa chữa thay thế được heli.

thực sự thú vị về Lithium

Lithium là kim loại kiềm rất vận động về phương diện hóa học, là kim loại mềm nhất. Lithium là 1 trong bố nguyên tố được tạo ra trong Big
Bang! Dưới đây là 20 sự thật thú vị về yếu tắc Lithium - một sắt kẽm kim loại tuyệt vời!

sự thật thú vị về Berili

Berili (Be) có số nguyên tử là 4 và 4 proton trong phân tử nhân của nó, mà lại nó cực kỳ hiếm cả trên Trái đất với trong vũ trụ. Sắt kẽm kim loại kiềm thổ này chỉ xảy ra thoải mái và tự nhiên với những nguyên tố khác trong những hợp chất.

thực sự thú vị về Boron

Boron là nguyên tố lắp thêm năm của bảng tuần hoàn, là một nguyên tố bán sắt kẽm kim loại màu đen. Những hợp hóa học của nó đã được sử dụng hàng trăm năm, nhưng bạn dạng thân thành phần này vẫn không bị cô lập cho đến đầu cầm kỉ XIX.

Be Ready Education Pty Ltd

http://beready.vn

*

Phản Ứng Hóa Học


Tài liệu khác


Liên kết


Designed & coded with by Be Ready Education việt nam - Powered by Be Ready Education Australia.