Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

cô giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
C3H4 + Ag
NO3 | CH≡C–CH3 + Ag
NO3 + NH3 → Ag
C≡C–CH3 + NH4NO3 | CH≡C–CH3 ra Ag
C≡C–CH3
Trang trước
Trang sau

Phản ứng C3H4 + Ag
NO3 hoặc CH≡C–CH3 + Ag
NO3 + NH3 xuất xắc CH≡C–CH3 ra Ag
C≡C–CH3 thuộc các loại phản ứng thế bởi ion kim loại đã được cân bằng đúng mực và chi tiết nhất. Ngoài ra là một số bài tập có tương quan về C3H4 có lời giải, mời các bạn đón xem:

CH≡C–CH3 + Ag
NO3 + NH3 → Ag
C≡C–CH3 + NH4NO3


Điều kiện phản ứng

- không có

Cách thực hiện phản ứng

- Sục khí propin vào dung dịch hỗn hợp Ag
NO3/NH3

Hiện tượng phân biệt phản ứng

- xuất hiện thêm kết tủa màu sắc vàng

Bạn gồm biết

- phản ứng trên call là làm phản ứng thế bởi ion kim loại

- Đây là bội nghịch ứng phân biệt ank – 1 – in

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Sục 0,672 lít khí propin qua 100ml Ag
NO3 0,2M. Khối lượng kết tủa chiếm được là?

 A. 2,4g

 B. 3,6g

 C. 2,94g

 D. 5,88g

Hướng dẫn

*

Đáp án C


Ví dụ 2: Sục 0,672 lít khí propin qua 100ml Ag
NO3 0,2M. Cân nặng muối chiếm được là?

 A. 1,6g

 B. 3,2g

 C. 4,8g

 D. 0,8g

Hướng dẫn

*

Đáp án A.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp x gồm c2h2, c3h4 và c4h4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu được 0,09 mol co2

Ví dụ 3: khi sục khí propin vào dung dịch Ag
NO3/NH3 có hiện tượng lạ gì?

 A. Kết tủa trắng

 B. Kết tủa vàng

 C. Khí thoát ra

 D. Không hiện nay tượng

Hướng dẫn:

  CH≡C–CH3 + Ag
NO3 + NH3 → Ag
C≡C–CH3↓ + NH4NO3

Xuất hiện kết tủa color vàng

Đáp án B


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo Viet
Jack Official

C3H4 + Ag
NO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn bạn đọc viết và cân bằng đúng đắn phản ứng lúc sục khí propin vào dung dịch tất cả hổn hợp Ag
NO3/NH3. Cũng tương tự đưa ra các nội dung câu hỏi lý thuyết bài tập liên quan. Mời các bạn tham khảo cụ thể nội dung phương trình dưới đây. 


Sục khí propin vào dung dịch tất cả hổn hợp Ag
NO3/NH3

Hiện tượng nhận ra phản ứng

Xuất hiện tại kết tủa color vàng

Phản ứng trên call là phản ứng thế bởi ion kim loại

Đây là phản bội ứng nhận thấy ank – 1 – in

3. Thắc mắc vận dụng liên quan 

Câu 1. Để phân biệt ank-1-in và anken, ta có thể dùng

A. Hỗn hợp HCl.

B. Hỗn hợp Na
OH.

C. Hỗn hợp Ag
NO3 trong NH3

D. Dung dịch HBr


Đáp án C

Để nhận biết ank-1-in và anken ta thực hiện dung dịch Ag
NO3/NH3.

Chỉ tất cả Ank-1-in bội phản ứng sẽ tạo kết tủa color vàng.

Cn
H2n-2 + x
Ag
NO3 + x
NH3 → Cn
H2n-2-x
Agx↓vàng + x
NH4NO3. (x là số nguyên tử H bị thay thế sửa chữa bởi nguyên tử Ag)

Cụ thể nếu Ank-1-in ở đấy là Axetilen thì ta có phương trình bội nghịch ứng chất hóa học sau:

CH ≡ CH + 2Ag
NO3 + 2NH3 → CAg ≡ CAg↓vàng + 2NH4NO3


Câu 2. Cho axetilen bội nghịch ứng với hỗn hợp brom dư thu được sản phẩm là

A. CH2­Br – CH2Br.

B. CHBr2 – CHBr2.

C. CHBr = CHBr.

D. CH2Br – CHBr2.


Câu 3. Cho propin qua nước tất cả Hg
SO4 sinh sống 80o
C tạo ra sản phẩm là

A. CH3–C(OH)=CH2.

B. CH3–C(=O)–CH3.

C. CH3–CH2–CHO.

D. Thành phầm khác.


Câu 4. Sục khí X vào lượng dư hỗn hợp Ag
NO3 vào NH3, dứt phản ứng nhận được kết tủa màu kim cương nhạt. Khí X là

A. Etilen.

B. Andehit propionic.

C. Propin.

D. Metan.

Xem thêm: Ốc hương rang muối cách làm ốc hương rang muối ngon tuyệt tại nhà


Đáp án C

Phương trình phản ứng chất hóa học xảy ra

CH≡C-CH3 + Ag
NO3 + NH3 → CAg≡C-CH3↓vàng nhạt + NH4NO3

Vậy A là propin


Câu 5. Nhận xét như thế nào sau đó là đúng?

A. Tất cả các ankin hầu như tham gia bội nghịch ứng với hỗn hợp brom 

B. Toàn bộ các ankin có liên kết ba sinh sống đầu mạch đa số phản ứng với hỗn hợp Ag
NO3/NH3 theo tỉ trọng 1 : 1 về số mol.

C. Các ankin có liên kết ba hầu như tham gia làm phản ứng tráng bạc.

D. Bội nghịch ứng đặc thù của Ankin là làm phản ứng thế


Câu 6. Dãy nào tiếp sau đây đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. Axetilen, metanal, mantozơ.

B. Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

C. Saccarozơ, anđehit fomic, metyl fomat.

D. Metanol, metyl fomat, glucozơ


Đáp án B

A. Loại bởi vì metanal không gia nhập phản ứng tráng bạc

B. Đúng Axit fomic, metyl fomat, benzanđehit.

COOH + 2Ag
NO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

HCOOCH3 + 2Ag
NO3 + 3NH3 + H2O → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH3

9C6H5CHO + 2Ag
NO3 + 7NH3 + 3H2O → 9C6H5COONH4 + 2Ag

C. Loại Saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc

D. Loại bởi vì Metanol không gia nhập phản ứng tráng bạc


Câu 7. Cho các nhận xét sau:

(1) Glucozơ cùng mantozơ đều sở hữu phản ứng tráng bạc.

(2) Rượu etylic và phenol đều công dụng với hỗn hợp Na
OH.

(3) Axit fomic gia nhập phản ứng tráng bạc

(4) link hiđro là vì sao chính khiến etanol có ánh sáng sôi cao hơn nữa của đimetyl ete.

(5) nhiệt độ sôi của axit fomic cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic.

(6) Axit fomic tác dụng với Cu(OH)2/Na
OH, đun nóng tạo ra Cu2O, còn axit axetic không có phản ứng này.

Các dấn xét đúng là:

A. (2), (3), (5), (6).

B. (1), (2), (4), (5).

C. (2), (4), (5), (6).

D. (1), (3), (4), (6)


Xem đáp án
Đáp án D

(1), (3), (4), (6) đúng.

(2) sai do rượu etylic không tính năng với Na
OH.

(5) sai vì ánh sáng sôi của axit fomic phải chăng hơn ánh nắng mặt trời sôi của axit axetic.


--------------------------------

Trên phía trên Vn
Doc.com vừa reviews tới chúng ta C3H4 + Ag
NO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3, nội dung bài viết đã độc giả viết và cân nặng bằng chính xác phản ứng lúc sục khí propin vào dung dịch các thành phần hỗn hợp Ag
NO3/NH3. Mong muốn rằng qua nội dung bài viết này các chúng ta cũng có thể học tập xuất sắc hơn môn chất hóa học lớp 11. Mời chúng ta cùng bài viết liên quan kiến thức tư liệu Trắc nghiệm chất hóa học 11, phương trình làm phản ứng hóa học...


Đánh giá bài viết
14 39.448
Chia sẻ bài xích viết
NO3 + NH3 → C3H3Ag + NH4NO3 c3h4 agno3 propin agno3
bố trí theo mặc định tiên tiến nhất Cũ tuyệt nhất

Phương trình làm phản ứng


reviews cơ chế Theo dõi công ty chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*