A. Dẫn lếu láo hợp đi qua dung dịch... - Olm
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

Brom bị lẫn tạp hóa học là clo. Để chiếm được brom tinh khiết nên làm cách nào dưới đây ?

A. Dẫn hỗn hợp đi qua dung dịch H 2 SO 4 loãng

B. Dẫn láo lếu hợp đi qua nước.

Bạn đang xem: Brom bị lẫn tạp chất là clo để thu được brom cần làm cách nào sau đây

C. Dẫn láo lếu hợp đi qua dung dịch Na
Br.

D. Dẫn lếu láo hợp đi qua dung dịch Na
I


*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó gồm câu vấn đáp mà bạn cần!
Giúp em
Hòa tan láo hợp bao gồm Na
Br và Na
I vào nước được dung dịch A. Cho brom dư vào dung dịch khuấy kĩ mang lại phản ứng xong, cô cạn dung dịch thu được hóa học rắn khan có khối lượng giảm m gam so với hỗ hợp chúng ta đầu. Hòa tan chất rắn vào nước, tiếp đến dẫn khí clo dư đi qua. Lại làm cất cánh hơi nước thấy cân nặng chất rắn khan thu được lại giảm m gam nữa so với các thành phần hỗn hợp ban đầu. Tính phần...

Giúp em
Hòa tan lếu láo hợp có Na
Br với Na
I vào nước được dung dịch A. đến brom dư vào dung dịch khuấy kĩ đến phản ứng xong, cô cạn hỗn hợp thu được chất rắn khan có trọng lượng giảm m gam so với hỗ hợp chúng ta đầu. Hòa tan hóa học rắn vào nước, tiếp đến dẫn khí clo dư đi qua. Lại làm cất cánh hơi nước thấy cân nặng chất rắn khan thu được lại bớt m gam nữa so với hỗn hợp ban đầu. Tính phần trăm cân nặng của Na
Br trong hỗn hợp ban đầu


Na
Br xmol Na
I ymol+Br2

2Na
I+Br2=>2Na
Br +I2

=>y=m/(127-80)=m/47 mol

Na
Br (x+y )mol +Cl2=>Na
Cl+Cl2

=>x+y=m/(80-35.5)=m/44.5=>x=5m/4183

=>m
Na
Br=515m/4183 m
Na
I=150m/47 =>%Na
Br=3.71%


Na
Br xmol Na
I ymol+Br2

2Na
I+Br2=>2Na
Br +I2

=>y=m/(127-80)=m/47 mol

Na
Br (x+y )mol +Cl2=>Na
Cl+Cl2

=>x+y=m/(80-35.5)=m/44.5=>x=5m/4183

=>m
Na
Br=515m/4183 m
Na
I=150m/47 =>%Na
Br=3.71%


Để tinh chế brom bị lẫn tạp hóa học clo, fan ta dẫn tất cả hổn hợp qua

A. Dung dịch Na
Br

B. Dung dịch Na
I

C. Dung dịch Na
Cl

D. Dung dịch H2SO4


Để tinh chế brom bị lẫn tạp chất clo, tín đồ ta dẫn hỗn hợp qua

A.Dung dịch Na
Br

B.Dung dịch Na
I

C.Dung dịch Na
Cl

D.Dung dịch H2SO4


Dẫn khí CO trải qua hỗn đúng theo 2 oxit có Cu
O cùng Fe2O3 cùng đun nóng sau một thời gian được chất rắn X và các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y qua dung dịch Ba(OH)2 nhận được 0,15mol kết tủa. đến X vào dd HNO3 dư chiếm được V lít NO ( sản phẩm duy nhất ) ( đktc) . Tính V ?


Ba(OH)2 + CO2 ---> Ba
CO3 +H2O

...................0,15..........0,15(mol)

C+2 -----> C+4 +2e

................0,15...0,3

Cu+2 + 2e ----> Cu

x............2x........x

Fe+3 + 3e ----> Fe

y...........3y........y

2x + 3y = 0,3

sau khi td cùng với HNO3

Cu -----> Cu+2+ 2e

x...............x.........2x

Fe-------->Fe+3 + 3e

y..............y............3y

N+5 + 3e -----> N+2

z........3z............z

theo định khí cụ bảo toàn mol e =>2x+3y=3z=0,3

=>z=0,1

=> n
NO=0,1 => V=2,24 (l)


Đúng(0)
Hỗn vừa lòng khí bao gồm O2, Cl2, CO2, SO2. Để thu được O2 tinh khiết bạn ta rất có thể xử lí bằng phương pháp dẫn các thành phần hỗn hợp đó đi qua A. Nước Brom B. Hỗn hợp Na
OH C. Hỗn hợp HCl D. Nước...
Đọc tiếp

Hỗn đúng theo khí tất cả O2, Cl2, CO2, SO2. Để thu được O2 tinh khiết người ta rất có thể xử lí bằng phương pháp dẫn các thành phần hỗn hợp đó đi qua

A. Nước Brom

B. hỗn hợp Na
OH

C. dung dịch HCl

D. Nước Clo


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang Sinh

Khi cho tất cả hổn hợp khí đi qua dung dịch Na
OH, 3 khí Cl2, CO2, SO2 sẽ bị giữ lại do tính năng với Na
OH, khí oxi thoát ra ngoài.


Đúng(0)
Cho các thành phần hỗn hợp Fe
S cùng Fe tính năng với hỗn hợp HCl (dư), chiếm được 2,464 lít tất cả hổn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Dẫn hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2­(dư), sinh ra 23,9 g kết tủa màu sắc đen.a) Viết phương trình hóa học của những phản ứng đã xảy ra.b) tất cả hổn hợp khí thu được tất cả những khí nào? Tính tỉ lệ số mol các khí trong hỗn hợp.c) Tính thành phần tỷ lệ theo khối lượng của láo lếu hợp...
Đọc tiếp

Cho các thành phần hỗn hợp Fe
S cùng Fe tính năng với dung dịch HCl (dư), nhận được 2,464 lít hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Dẫn tất cả hổn hợp khí này trải qua dung dịch Pb(NO3)2­(dư), hình thành 23,9 g kết tủa màu đen.

a) Viết phương trình hóa học của những phản ứng sẽ xảy ra.

Xem thêm: Nhẫn dr giá bao nhiêu ? nhẫn dr trung quốc giá bao nhiêu 2021

b) hỗn hợp khí thu được bao gồm những khí nào? Tính tỉ lệ thành phần số mol các khí trong lếu láo hợp.

c) Tính thành phần phần trăm theo trọng lượng của tất cả hổn hợp rắn ban đầu.


#Hóa học tập lớp 10
1
Khánh Đan

a, PT:(Fe
S+2HCl ightarrow Fe
Cl_2+H_2S)

(Fe+2HCl ightarrow Fe
Cl_2+H_2)

(H_2S+Pbleft(NO_3 ight)_2 ightarrow2HNO_3+Pb
S_downarrow)

b, các thành phần hỗn hợp khí nhận được gồm: H2, H2S.

Ta có:(n_Pb
S=dfrac23,9239=0,1left(mol ight))

Theo PT:(n_H_2S=n_Pb
S=0,1left(mol ight))

(Rightarrow n_H_2=dfrac2,46422,4-0,1=0,01left(mol ight))

&r
Arr; tỉ lệ số mol H2: H2S = 0,01:0,1 = 1:10

c, Theo PT:(left{eginmatrixn_Fe
S=n_H_2S=0,1left(mol ight)\n_Fe=n_H_2=0,01left(mol ight)endmatrix ight.)

&r
Arr; mhh= m
Fe
S+ m
Fe= 0,1.88 + 0,01.56 = 9,36 (g)

(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_Fe
S=dfrac0,1.889,36.100\%approx94,02\%\\%m_Feapprox5,98\%endmatrix ight.)


Đúng(2)
Hoà tan trọn vẹn m gam hỗn hợp tất cả Fe cùng Fe
S bằng dung dịch HCl thấy bay ra 8,96 lít (đkc) các thành phần hỗn hợp khí X. Dẫn hỗn hợp khí X trải qua dung dịch Cu
Cl2 dư, tạo ra 9,6 gam kết tủa. Giá trị m gam các thành phần hỗn hợp đã dùng là A. 16,8 gam B. 18,6 gam C.25,6 gam D.26,5...
Đọc tiếp

Hoà tan trọn vẹn m gam láo lếu hợp có Fe và Fe
S bởi dung dịch HCl thấy thoát ra 8,96 lít (đkc) hỗn hợp khí X. Dẫn các thành phần hỗn hợp khí X trải qua dung dịch Cu
Cl2 dư, tạo nên 9,6 gam kết tủa. Quý giá m gam tất cả hổn hợp đã dùng là

A. 16,8 gam

B. 18,6 gam

C.25,6 gam

D.26,5 gam


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang Sinh

Đáp án C

Bảo toàn yếu tắc S

n
Fe
S=n
H2S=n
Cus=9,6/96=0,1 mol

n
H2=n
X-n
H2S=8,96/22,4 - 0,1 = 0,3 mol

Bảo toàn e:

2n
Fe=2n
H2=> n
Fe=0,3 mol

*


Đúng(0)
Dẫn 1,12 lit (đktc) hỗn hợp khí X tất cả O2 với O3 đi qua dung dịch KI dư, sau phản nghịch ứng chiếm được 6,35 gam hóa học rắn màu tím đen. Tỷ lệ thể tích của ozon vào X là: A. Một nửa B.25% C.75%...
Đọc tiếp

Dẫn 1,12 lit (đktc) các thành phần hỗn hợp khí X tất cả O2 với O3 đi qua dung dịch KI dư, sau phản bội ứng nhận được 6,35 gam hóa học rắn màu tím đen. Tỷ lệ thể tích của ozon vào X là:

A. 50%

B.25%

C.75%

D.80%


#Hóa học lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh
Đúng(0)
Dẫn 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí X bao gồm O2 cùng O3 đi qua dung dịch KI dư, sau phản bội ứng chiếm được 6,35 gam chất rắn color tím đen. Tỷ lệ thể tích của ozon vào X là: A. 50%. B.25%. C.75%....
Đọc tiếp

Dẫn 1,12 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí X có O2 và O3 đi qua dung dịch KI dư, sau bội nghịch ứng thu được 6,35 gam chất rắn màu sắc tím đen. Xác suất thể tích của ozon vào X là:

A. 50%.

B.25%.

C.75%.

D.80%.


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp án A.

n X = 0 , 05 ( m o l ) n I 2 = 0 , 025 ( m o l ) O 3 + 2 K I + H 2 O → 2 K O H + O 2 + I 2 0 , 025 ← 0 , 025 ( m o l ) % V O 3 = 0 , 025 0 , 05 . 100 % = 50 %


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn quan tâm ×
Mua khóa huấn luyện và đào tạo
Tổng thanh toán: 0đ
(Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng
A.Dẫn lếu láo hợp đi qua dung dịch Na
Br
B.Dẫn lếu hợp đi qua nước
C.Dẫn láo hợp đi qua dung dịch H2SO4 loãng
D.Dẫn lếu láo hợp trải qua dung dịch Na
I
*


*


Toán 10

Toán 10 kết nối Tri Thức

Toán 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Toán 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Toán 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập Toán 10 CTST

Giải bài tập Toán 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Toán 10


Ngữ văn 10

Ngữ Văn 10 liên kết Tri Thức

Ngữ Văn 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Ngữ Văn 10 Cánh Diều

Soạn Văn 10 liên kết Tri Thức

Soạn Văn 10 Chân Trời sáng tạo

Soạn Văn 10 Cánh Diều

Văn mẫu mã 10


Tiếng Anh 10

Giải tiếng Anh 10 liên kết Tri Thức

Giải tiếng Anh 10 CTST

Giải giờ đồng hồ Anh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 KNTT

Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10 CTST

Trắc nghiệm tiếng Anh 10 CD

Giải Sách bài tập giờ Anh 10


Vật lý 10

Vật lý 10 liên kết Tri Thức

Vật lý 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Vật lý 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Lý 10 kết nối Tri Thức

Giải bài bác tập Lý 10 CTST

Giải bài xích tập Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm thứ Lý 10


Hoá học tập 10

Hóa học 10 kết nối Tri Thức

Hóa học 10 Chân Trời sáng Tạo

Hóa học tập 10 Cánh Diều

Giải bài tập Hóa 10 kết nối Tri Thức

Giải bài tập Hóa 10 CTST

Giải bài bác tập Hóa 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Hóa 10


Sinh học 10

Sinh học 10 liên kết Tri Thức

Sinh học 10 Chân Trời sáng Tạo

Sinh học tập 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Sinh 10 liên kết Tri Thức

Giải bài bác tập Sinh 10 CTST

Giải bài tập Sinh 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Sinh học tập 10


Lịch sử 10

Lịch Sử 10 liên kết Tri Thức

Lịch Sử 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

Lịch Sử 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập lịch sử vẻ vang 10 KNTT

Giải bài bác tập lịch sử 10 CTST

Giải bài tập lịch sử 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm lịch sử dân tộc 10


Địa lý 10

Địa Lý 10 kết nối Tri Thức

Địa Lý 10 Chân Trời sáng Tạo

Địa Lý 10 Cánh Diều

Giải bài bác tập Địa Lý 10 KNTT

Giải bài xích tập Địa Lý 10 CTST

Giải bài tập Địa Lý 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Địa lý 10


GDKT & PL 10

GDKT và PL 10 liên kết Tri Thức

GDKT & PL 10 Chân Trời sáng sủa Tạo

GDKT và PL 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập GDKT và PL 10 KNTT

Giải bài tập GDKT và PL 10 CTST

Giải bài bác tập GDKT & PL 10 CD

Trắc nghiệm GDKT & PL 10


Công nghệ 10

Công nghệ 10 kết nối Tri Thức

Công nghệ 10 Chân Trời sáng Tạo

Công nghệ 10 Cánh Diều

Giải bài tập technology 10 KNTT

Giải bài tập công nghệ 10 CTST

Giải bài bác tập technology 10 CD

Trắc nghiệm công nghệ 10


Tin học tập 10

Tin học tập 10 liên kết Tri Thức

Tin học tập 10 Chân Trời sáng Tạo

Tin học 10 Cánh Diều

Giải bài xích tập Tin học tập 10 KNTT

Giải bài bác tập Tin học 10 CTST

Giải bài xích tập Tin học 10 Cánh Diều

Trắc nghiệm Tin học tập 10


Xem các nhất tuần

Đề thi giữa HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Toán 10 Kết nối học thức Bài 1: Mệnh đề

Toán 10 Chân trời sáng tạo Bài 2: Tập hợp

Toán 10 Cánh Diều bài bác tập cuối chương 1

Soạn bài xích Chữ tín đồ tử tầy - Nguyễn Tuân - Ngữ văn 10 KNTT

Soạn bài Thần Trụ Trời - Ngữ văn 10 CTST

Soạn bài xích Ra-ma buộc tội - Ngữ văn 10 Tập 1 Cánh Diều

Văn mẫu mã về Chữ fan tử tù

Văn mẫu mã về cảm xúc mùa thu (Thu hứng)

Văn mẫu mã về Bình Ngô đại cáo

Văn mẫu mã về Tây Tiến


*

Kết nối với bọn chúng tôi


TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - máy 7: từ 08h30 - 21h00

dinnerbylany.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị công ty quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục đào tạo Học 247