a)(x^3 + 2x^2y + xy^2 - 9x)(= x(x^2 + 2xy + y^2 - 9))(= x<(x^2 + 2xy + y^2) - 9>)(= x<(x + y)^2 - 3^2>)(= x(x + y - 3)(x + y + 3))b)(2x - 2y - x^2 + 2xy - y^2)(= (2x - 2y) - (x^2 - 2xy + y^2))(= 2(x - y) - (x - y)^2)(= (x - y)<2 - (x - y)>)(= (x - y)(2 - x + y))c)(x^4 - 2x^2)(= x^2(x^2 - 2))(= x^2)(= x^2(x - sqrt2)(x + sqrt2))

Lưu ý:

Với(age 0)ta có:(a = (sqrta)^2)


Bạn đang xem: Bài 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập rèn luyện trang 25 khác • Giải bài xích 54 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những đa thức... • Giải bài 55 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài 56 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính cấp tốc giá trị của... • Giải bài xích 57 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 58 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 triệu chứng minh...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài bác trước bài xích sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 25
• Giải bài xích 54 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 55 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 56 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 57 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 58 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10

Xem thêm: Những Câu Nói, Cap, Stt Tiếng Anh Ngắn Hay Về Tình Yêu Siêu Lãng Mạn

Giải bài tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn vật dụng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12
1. Đề bài bác 54 trang 25 SGK toán 8 tập 12. Giải bài 54 trang 25 sgk toán 8 tập 12.1. Hướng dẫn phương pháp làm2.2. Bài bác giải đưa ra tiết3. Giải bài xích tập khác
Bạn ý muốn giải bài 54 trang 25 SGK toán 8 tập 1? Đừng bỏ qua nội dung bài viết này. Với đa số hướng dẫn bỏ ra tiết, không chỉ tham khảo biện pháp làm hoặc câu trả lời mà bài viết này còn hỗ trợ bạn nắm vững lại những kiến thức toán 8 bài 9 để lạc quan giải giỏi các bài bác tập phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương thức khác.

Đề bài xích 54 trang 25 SGK toán 8 tập 1

Phân tích những đa thức sau thành nhân tử:a) (x^3 + m 2x^2y m + m xy^2- m 9x)b) (2x m - m 2y m - m x^2 + m 2xy m - m y^2)c) (x^4- m 2x^2)» bài xích tập trước: Bài 53 trang 24 SGK toán 8 tập 1

Giải bài bác 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn bí quyết làm- Áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm, hằng đẳng thức, đặt nhân tử chung.- Áp dụng hằng đẳng thức:(eqalign & left( A + B ight)^2 = A^2 + 2AB + B^2 cr & left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2 cr & A^2 - B^2 = left( A - B ight)left( A + B ight) cr)Bài giải chi tiếtDưới đây là các cách giải bài bác 54 trang 25 SGK toán tập 1 để chúng ta tham khảo và so sánh bài có tác dụng của mình:a) (x^3 + m 2x^2y m + m xy^2- m 9x m )(= m x(x^2 m + 2xy m + m y^2- m 9))
(= m x<(x^2 + m 2xy m + m y^2) m - m 9>)(= m x)(= m xleft( x m + m y m - m 3 ight)left( x m + m y m + m 3 ight))b) (2x m - m 2y m - m x^2 + m 2xy m - m y^2)(= m left( 2x m - m 2y ight) m - m (x^2- m 2xy m + m y^2))(= m 2left( x m - m y ight) m - m left( x m - m y ight)^2)( = m left( x m - m y ight)left< 2 m - m left( x m - m y ight) ight>)(= (x -y)(2 - x + y))c) (x^4- m 2x^2 = m x^2left( x^2 - 2 ight) )(= mx^2left( x^2 - left( sqrt 2 ight)^2 ight) )(=x^2left( x m - m sqrt 2 ight)left( x m + m sqrt 2 ight).)
*
Nội dung bên trên đã khiến cho bạn nắm được cách làm cho và đáp án bài xích 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1. ước ao rằng những bài hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đang là người sát cánh giúp các bạn học giỏi môn học tập này.