Mời các em cùng theo dõi bài bác học hôm nay với tiêu đề Ba
Cl2 + Na
HSO4 → HCl + Na
Cl + Ba
SO4↓ | Ba
Cl2 ra Ba
SO4

Thầy cô trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn xin reviews phương trình Ba
Cl2 + Na
HSO4 → HCl + Na
Cl + Ba
SO4↓ gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một trong những bài tập liên quan giúp các em củng cố cục bộ kiến thức và rèn luyện năng lực làm bài bác tập về phương trình làm phản ứng hóa học của Bari. Mời các em theo dõi bài bác học tiếp sau đây nhé:


Phương trình Ba
Cl2 + Na
HSO4 → HCl + Na
Cl + Ba
SO4↓

Bạn vẫn xem: Ba
Cl2 + Na
HSO4 → HCl + Na
Cl + Ba
SO4↓ | Ba
Cl2 ra Ba
SO4


1. Phương trình bội nghịch ứng hóa học:

Ba
Cl2 + Na
HSO4 → HCl + Na
Cl + Ba
SO4↓

2. Hiện tượng phân biệt phản ứng

– xuất hiện kết tủa white bari sunfat vào dung dịch

3. Điều khiếu nại phản ứng

– không có

4. đặc điểm hoá học

– mang ý nghĩa chất hóa học của muối

Tác dụng cùng với muối

Ba
Cl2 + 2Ag
NO3 → 2Ag
Cl + Ba(NO3)2

Ba
Cl2 + Cu
SO4 → Ba
SO4 + Cu
Cl2

Tác dụng với axit

Ba
Cl2 + H2SO4 → Ba
SO4 + 2HCl

5. Cách thực hiện phản ứng

– cho Ba
Cl2 phản ứng với hỗn hợp Na
HSO4

6. Bài xích tập liên quan

Ví dụ 1: Chọn văn bản không đúng mực khi nói tới các nguyên tố team IIA:

A. Đều phản nghịch ứng với hỗn hợp axit

B. Đều bội nghịch ứng với oxy

C. Đều tất cả tính khử mạnh

D. Đều làm phản ứng với nước

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Be không tác dụng với nước

Ví dụ 2: Chỉ ra phát biểu sai.

Bạn đang xem: Bacl2 + nahso4 → hcl + nacl + baso4↓

A. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

B. Năng lượng ion hóa thứ nhất giảm dần từ Be đến Ba.

C. Ở nhiệt độ thường Be ko phản ứng với nước còn Mg thì phản ứng chậm.

D. Các kim loại kiềm thổ đều nhẹ hơn nhôm.

Đáp án: D

Hướng dẫn giải

Ba nặng hơn Al vì có D = 3,5g/cm3 > DAl = 2,7g/cm3

Ví dụ 3: Cho dd Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dd: Ca(NO3)2, Na2CO3, KHSO4, Ca(OH)2, HCl. Số trường hòa hợp có tạo thành kết tủa là:

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4

Đáp án: A

Hướng dẫn giải

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → Ba
CO3↓ + 2Na
HCO3

Ba(HCO3)2 + 2KHSO4 → Ba
SO4↓ + K2SO4 + 2CO2 + 2H2O

Ba(HCO3)2 + Ca(OH)2 → Ba
CO3↓ + Ca
CO3↓ + 2H2O

7. Một vài phương trình làm phản ứng hoá học tập khác của Bari cùng hợp chất:

 

Trên đây là toàn thể nội dung về bài học Ba
Cl2 + Na
HSO4 → HCl + Na
Cl + Ba
SO4↓ | Ba
Cl2 ra Ba
SO4 . Hy vọng sẽ là tài liệu có ích giúp những em xong xuôi tốt bài xích tập của mình.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Na2SO4 + Ba
Cl2 → Na
Cl + Ba
SO4(↓) | Na2SO4 ra Na
Cl | Na2SO4 ra Ba
SO4 | Ba
Cl2 ra Na
Cl | Ba
Cl2 ra Ba
SO4

Phản ứng Na2SO4 + Ba
Cl2 hay Na2SO4 ra Na
Cl hoặc Na2SO4 ra Ba
SO4 hoặc Ba
Cl2 ra Na
Cl hoặc Ba
Cl2 ra Ba
SO4 thuộc nhiều loại phản ứng thương lượng đã được cân bằng đúng mực và chi tiết nhất. Bên cạnh đó là một số trong những bài tập có tương quan về Na2SO4 bao gồm lời giải, mời chúng ta đón xem:

Na2SO4 + Ba
Cl2 → 2Na
Cl + Ba
SO4(↓)


Điều kiện phản ứng

-điều khiếu nại thường.

Cách thực hiện phản ứng

-nhỏ hỗn hợp Na2SO4 vào ống nghiệm chứa Ba
Cl2

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

-Có kết tủa trắng.

Xem thêm: How Many Countries Are Part Of The Middle East? ? Middle East

Bạn tất cả biết

-Các hỗn hợp muối của bari với Ba(OH)2 cũng bội phản ứng cùng với Na2SO4 sản xuất kết tủa.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1:

nhỏ từ xuất phát điểm từ 1 vài giọt Na2SO4 vào ống nghiệm bao gồm chứa 1ml Ba
Cl2 nhận được kết tủa gồm màu

A.trắng.B. đen.C. Vàng.D. Nâu đỏ.

Hướng dẫn giải

Na2SO4 + Ba
Cl2 → 2Na
Cl + Ba
SO4(↓)

Ba
SO4(↓) trắng

Đáp án A.


Ví dụ 2:

Chất nào sau đây không thể phản nghịch ứng cùng với Na2SO4?

A.(CH3COO)2Ba.B. Ba
Cl2.C. Ba(NO3)2.D, Ba
CO3.

Hướng dẫn giải

Ba
CO3 ko phản ứng cùng với Na2SO4.

Đáp án D.

Ví dụ 3:

Khối lượng kết tủa thu được khi mang lại Na2SO4 phản bội ứng toàn diện với 100ml Ba
Cl2 0,1M là

A.2,33g.B. 1,88g.C.1,44g.D. 2,00g

Hướng dẫn giải

*

Đáp án A.


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, dinnerbylany.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài xích giảng powerpoint, khóa học giành riêng cho các thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời sáng chế tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official