Bạn sẽ xem: 2K4, 2K5, 2K6, 2K7, 2K8, 2K9 bao nhiêu tuổi? học tập lớp mấy? tại thpttranhungdao.edu.vn

Thế hệ trẻ em Gen
Z 2k4, 2k5, 2k6, 2k7, 2k8, 2k9 được xem như là tiềm năng của đất nước với sự cấp tốc nhẹn, thông minh vượt trội. Vậy các bạn trẻ sinh vào năm 2k4, 2k5, 2k6, 2k7, 2k8, 2k9 hiện nay đang học lớp mấy, bao giờ thi đại học.

Bạn đang xem: 2k7 là lớp mấy 2021

1. Chỉ dẫn tính tuổi, lớp cho học sinh

Ở Việt Nam, độ tuổi đến lớp được Bộ giáo dục và đào tạo quy định rõ ràng (trừ trường đúng theo vượt cung cấp hoặc nhập học/ở lại lớp muộn). Nhờ vào độ tuổi tới trường mà Bộ giáo dục và đào tạo quy định, bạn cũng có thể dễ dàng tính được lứa tuổi theo lớp hoặc ngược lại.

Tuổi

Lớp học

Hệ thống học thuật

5 tuổi

Trường mầm non

6 tuổi

lớp 1

tiểu học

7 tuổi

Cấp 2

8 tuổi

Lớp 3

9 tuổi

Khối 4

10 tuổi

Lớp 5

11 tuổi

lớp 6

Trường trung học tập cơ sở

12 tuổi

lớp 7

13 tuổi

Lớp 8

14 tuổi

lớp 9

15 tuổi

lớp 10

Trung học phổ thông

16 tuổi

lớp 11

17 tuổi

Lớp 12

18 tuổi

Trường cao đẳng/…

Không bắt buộc

2. Bạn sinh vào năm 2k4 bao nhiêu tuổi, học tập lớp mấy, xuất sắc nghiệp năm mấy?

H_110306532.jpg" alt="*">